အမ်ိဳးသားထုၾကီးရဲ႕ အသည္းကို ခြဲသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းျမတ္သူ

09/09/2020 admin 0

အမ်ိဳးသားထုၾကီးရဲ႕ အသည္းကို ခြဲသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းျမတ္သူ ၿငိမ္းျမတ္သူဆိုတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ ကေတာ့ မၾကာေသးခင္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္းမွာပဲ ဆယ္လီတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့ တက္သစ္စ လူငယ္တစ္ေယာက္ပါ။ ခုတစ္ခါေတာ့ သူ႔ရဲ႕တစ္ခ်ိန္က ခ်စ္သူနဲ႔ chat list ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဖိမ့္အေကာင္းေျပာ ၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အေကာင့္စစ္ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကပါတယ္။ […]

သတင္းေကာင္းဗ်ိဳ႕…ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို အတိုးမဲ့(၂)လစာ ထုတ္ေခ်းမည့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ၿပီ

09/09/2020 admin 0

သတင္းေကာင္းဗ်ိဳ႕…ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို အတိုးမဲ့(၂)လစာ ထုတ္ေခ်းမည့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ၿပီ ေခ်းေငြျပန္လည္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကို ဆိုင္းငံ့ကာလကုန္ဆုံးခ်ိန္မွစ၍ လစဥ္ လစာမွျဖတ္ ေတာက္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဝန္ ထမ္းသည္ ဌာနကူးေျပာင္းပါက လက္ခံသည္ဌာနက ဝန္ထမ္းလစာမွျဖတ္ေတာက္၍ မူလေခ်းေငြယူခဲ့သည့္ ဌာနသို႔ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္၊ ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ေခ်းေငြကို အေျပအေက်ေကာက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ဝန္ထမ္းရာထူးမွ ႏႈတ္ […]