ေယာက္်ားေလး ဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလး ဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္ လိုက္ ပါ

ေယာက္်ားေလး ဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလး ဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္ လိုက္ ပါ

၁။ သင့္ဇနီးသည္ဟာ ျပည့္စုံသူ မဟုတ္ လို႔ သူ႔ ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။
၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အ႐ိုးထဲက အ႐ိုးျဖစ္လို႔ သူ႔ကို မ႐ိုက္ခ်ိဳးပါနဲ႔။

၃။ သင့္ဇနီး ဟာ လက္ေဆာင္ျဖစ္တယ္၊ တန္ဖိုးထားပါ။
၄။ သင့္ဇနီးဟာ ရွားပါးတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ အ႐ိုင္းေလး ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ မနာလို စိတ္ေလးေတြကို လမ္းမွန္ တည့္ေပးပါ။

၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြ ပါ၊ သူ႔ကို ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံပါ။
၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ဝမ္းေျမာက္ စရာပါ၊ သူ႔ကိုျပည့္ဝ အားအင္ရွိေစပါ။

၇။ သင့္ဇနီးဟာ ယုယမႈခံထိုက္သူပါ၊ သူ႔အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာပါ။
၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဟာရပါ၊ သူ႔ ကို ယုယပါ။

၉။ သင့္ဇနီးဟာ နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္မဟုတ္ပါ၊ စြန႔္ပစ္ မထားပါနဲ႔။
၁၀။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လိင္မႈ ကိစၥအတြက္ေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ကိစၥတိုင္း အတြက္ သူ႔ကိုေခၚ သြားပါ။

၁၁။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရန္သူ မဟုတ္ပါ၊ ခြန္အားေပးပါ။
၁၂။ သင့္ဇနီးဟာ မိသားစု ရဲ႕အသုံး အေဆာင္ပစၥည္း မဟုတ္ပါ၊ သင့္ မိသားစုဝင္ေတြ အသုံးျပဳဖို႔ သူတို႔လက္ထဲ မအပ္ပါနဲ႔။

၁၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ၿပိဳင္ဖက္ မဟုတ္ပါ၊ သူနဲ႔ မယွဥ္ပါနဲ႔။
၁၄။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုေလးစားပါ။

၁၅။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ားဆိုင္မဟုတ္ပါ၊ အျခားသူနဲ႔ မႏႈိင္းယွဥ္ပါနဲ႔။
၁၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လက္ေဆးခုံ မဟုတ္ပါ၊ သူ ႔ကို ႏွိပ္စက္ေနတာေတြ ရပ္ပါ။

၁၇။ သင့္ဇနီးဟာ ထိရွလြယ္ပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ကိုင္ တြယ္ပါ။
၁၈။ သင့္ဇနီးဟာ လွပတဲ့မိဖုရားပါ၊ ခမ္းနားစြာ ပြဲခံပါ။

၁၉။ သင့္ဇနီးဟာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မတိုက္ခိုက္ပါနဲ႔။
၂၀။ သင့္ဇနီးဟာ ေလ့က်င့္ေရးသဲအိတ္မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မထိုးႀကိတ္ ပါနဲ႔။

၂၁။ သင့္ဇနီးဟာ ကစားစရာမဟုတ္ပါ၊ သူ႔ ကို မကစားပါနဲ႔။
၂၂။ သင့္ဇနီးကို အရင္ႏူးနပ္ပါ၊ အ တင္း အဓမၼ မလုပ္ပါနဲ႔။

၂၃။ သင့္ဇနီးဟာ ခ်ိတ္တစ္ခုပါ၊ သူနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
၂၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အခ်စ္ အားလုံး စုရာပါ၊ သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းပါ။

၂၅။ သင့္ဇနီးဟာ အေရးႀကီး သူပါ၊ တန္ဖိုးထား႐ိုေသပါ။
၂၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ပုံသြင္းတဲ့ျဖစ္မယ့္ သူပါ၊ လက္ခံပါ။

၂၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဝမ္းေျမာက္ စရာပါ၊ သူ႔ကို အလိုလိုက္ပါ။
၂၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေလးေပးမႈ လိုပါတယ္၊ လူၾကားထဲ မွာ အရွက္မ (ခြဲ) ရပါေစနဲ႔။

၂၉။ သင့္ဇနီးဟာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း မဟုတ္ ပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။
၃၀။ သင့္ဇနီးဟာ ထူးျခားတဲ့ ကိုယ္ ရည္ေသြး ရွိ သူျဖစ္တယ္၊ အျခား အလုပ္ေတြနဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းျခင္း မလုပ္ပါနဲ႔။

၃၁။ သင့္ဇနီးဟာ သစၥာရွိသူပါ။ သူ႔ကို မယုံသကၤာမရွိပါနဲ႔။
၃၂။ သင့္ဇနီးဟာ က်ပ္မျပည့္သူ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔အႀကံေပးခ်က္ေတြ နားေထာင္ေပးပါ။

၃၃။ သင့္ဇနီးဟာ အဖ်က္သမား မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြ သိမ္းမထားပါနဲ႔။
၃၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ရႏိုင္တဲ့အ ေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြပါ၊ သူနဲ႔ရင္းႏွီးပြင့္လင္းပါ။

၃၅။ သင့္ဇနီးဟာ လက္သုပ္ပုဝါ မဟုတ္ပါ၊ အသုံးျပဳပုံမမွားပါေစနဲ႔။
၃၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အိမ္ေစ မဟုတ္ပါ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ သူ႔ကိုကူညီပါ။

၃၇။ သင့္ဇနီးဟာ အခ်စ္ႀကီးသူျဖစ္တယ္၊ ၿပီးစလြယ္ မဆက္ ဆံပါနဲ႔။
၃၈။ သင့္ဇနီးဟာ အရမ္းအေရးပါသူပါ၊ သူ႔ ေမြးေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။

၃၉။ သင့္ဇနီးဟာ မိဖုရားတစ္ပါးပါ၊ သူနဲ႔စကားအျငင္းအခုန္ မလုပ္ပါနဲ႔။
၄၀။ သင့္ဇနီးဟာ တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလး ထိန္း မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ကေလးထိန္းကူပါ။

၄၁။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔ကို မႏွိမ္ပါနဲ႔။
၄၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕တာဝန္ပါ၊ သူ႔ကိုေထာက္ပံ့ပါ။

၄၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ၊ သူ႔ကိုအိပ္ယာခြဲ မအိပ္ခိုင္းပါနဲ႔။
၄၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဘဝရဲ႕နံပတ္တစ္ပါ၊ သူ႔ေနရာကို သင့္မိခင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအစားမထိုးပါနဲ႔။

၄၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဖိုးတန္ရတနာပါ၊ ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းပါ။
၄၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ကူညီမႈလိုအပ္ပါတယ္၊ သူ႔ကို ကူညီပါ။

၄၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အာ႐ုံစိုက္မႈကို လိုအပ္ပါတယ္၊ တီဗြီကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္မေနပါနဲ႔။
၄၈။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔တန္ဖိုး ကို ထပ္ေပါင္းျမႇင့္တင္ေပးပါ။

၄၉။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕သရဖူပါ၊ စြန႔္ပစ္ မထားပါနဲ႔။
၅၀။ သင့္ဇနီးအတြက္ ဘုရားေရွ႕မွာ သင့္ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ပါ။ Crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*