ျမန္မာအစိုးရေရွ႕ေန ခရစၥတိုဖာ စတိတ္ကာရဲ႕ အခ်က္ခ်က္က်က်ျပန္လည္ေခ်ပလိုက္တဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ပါ အရမ္းေကာင္းလို႔ ေက်းဇူးႀကိီးလွပါတယ္

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလူမ်ိဴးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈပဋိညာဥ္လက္မွတ္ထိုးထားတာေၾကာင့္တရား႐ုံးကအမိန႔္ခ်လဲလည္းထူးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး”

ျမန္မာအစိုးရေရွ႕ေန ခရစၥတိုဖာ စတိတ္ကာ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ မူရင္း7day Tv

ကန ဦးသက္ေသေတြနဲ႔တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားနာမႈနဲ႔ပက္သတ္ၿပီးဂမ္ဘီယာကို OIC ကေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဂမ္ဘီယာကေနၿပီးသတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့ပါေသးတယ္။
ေမလ၂၀၁၈ မွာOIC ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုရည္ၫႊန္းၿပီးတင္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
လူသားခ်င္းစာနာဖို႔မ်ိဴသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈကိုတားဆီးဖို႔ဆိုၿပီးေျပာခဲ့ပါတယ္။

မ်ိဴးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈရယ္လို႔တိတိက်က်မေျပာခဲ့ပါဘူး။
OIC အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕အစည္းအေဝးကဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာလူမ်ိဴးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုတာမပါပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈပဲပါတယ္။ မ်ိဴးႏြယ္စုသန႔္စင္မႈေတြလို႔ပဲပါပါတယ္။ ၂၅ စက္တင္ဘာ၂၀၁၈ မွာ ဂမ္ဘီယာက မြတ္စလင္ေတြအေပၚရက္ရက္စက္စက္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈလို႔သုံးတာပါ။ မ်ိဴးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လို႔မသုံးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုလည္းရည္ၫႊန္းခဲ့ပါတယ္။

OIC အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးစနစ္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမွာတရား စြဲဆြဲဖို႔ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဂမ္ဘီ ယာက အခုလိုဦးေဆာင္တရားဆြဲဆိုတာကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အစၥလာမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္မာလည္းႏိုင္ငံတကာတရားစီရင္ေရးနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုတာေျပာတာရွိပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုၿပီး အတိအက်ေျပာထားတာ ေတာ့မရွိပါဘူး။

ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိပုံမရပါဘူး ။ OIC က ဒီကိစၥကိုဂမ္ဘီယာကဦးေဆာင္ဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။
ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအေၾကာင္းကိုဆက္ေျပာပါ့မယ္။
ဂမ္ဘီယာကသတင္းေတြေဖာ္ျပခ်က္ကိုပဲကိုးကားေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ အခ်က္အလက္ေတြမပါပါဘူး။
OIC ကေငြေၾကးေထာက္ပံ့တာကိုလည္းေျပာပါတယ္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြကလည္းအစၥလာမ္ဘဏ္ေတြကေထာက္ပံ့ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္႐ြက္မႈမွာ OICရဲ႕ကိုယ္စားအားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဂမ္ဘီယာကျမန္မာကိုအေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့တာပါ။ တကယ္တမ္းက ၾကားနားစစ္ေဆးမႈလုပ္မယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေၾကာင္းၾကားစာမပို႔ခင္ထဲကလုပ္ဖို႔ျဖစ္ေနတာပါ။
OIC ကဂမ္ဘီယာကိုသူ႔ကိုယ္စားလုပ္ဖို႔ေျပာထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉ ရက္ေန႔က ဂ်ာကာတာပို႔စ္မွာ OICကို ယ္စားလုပ္ဖို႔ဂမ္ဘီယာဆိုၿပီးေရးသားထားပါတယ္။
ဂမ္ဘီယာဟာ ယာယီဥကၠအျဖစ္နဲ႔လုပ္မယ္ဆိုတာလည္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ မွာျမန္မာက ဂမ္ဘီယာကို ျပန္ၿပီးအေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာအင္မတန္ထူးျခားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကတရား႐ုံးရဲ႕ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးကလုပ္တယ္ဆိုတာထူးျခားေနပါတယ္။
ဂမ္ဘီယာဟာ OIC ကိုယ္စားဂ်ီႏိုဆိုဒ္နဲ႔ပက္သတ္ၿပီးတရားစြဲဖို႔ကိုယ္စားျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံကလႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး။
OIC အဖြဲ႕ထဲမွာဆိုရင္၁၃ႏိုင္ငံဟာဂ်ီႏိုဆိုဒ္သေဘာတူညီခ်က္မွာလက္မွတ္ထိုးတာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွိအပါအဝင္ျဖစ္လို႔စီရင္ပိုင္ႏိုင္ခြင့္နဲ႔ပက္သတ္ရင္ မရႏိုင္ဘူးျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ပုဒ္မ ၉ မွာဆိုရင္ ၂ ႏိုင္ငံၾကားမွာျဖစ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုရင္လုပ္လို႔မရပါဘူး။
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ဂမ္ဘီယာၾကားမွာျဖစ္တဲ့ျပသနာ မရွိပါဘူး။

တရား႐ုံးရဲ႕စီရင္ပိုင္ခြင့္မွာ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္မွာပါတဲ့ အခ်က္ ၉ ဟာ အေျခခံ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဓေလ့ထုံတမ္းေတြနဲ႔ပက္သတ္ရင္ႏိုင္ငံတာတရား႐ုံးေတြကဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။
ဆုံးျဖတ္ဖို႔ဆိုရင္ အျငင္းပြားမႈရွိရမယ္ ျမန္မာနဲ႔ဂမ္ဘီယာေပါ့။
ေလွ်ာက္ထားတဲ့ဟာက လူမ်ိဴးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ပဋိဉာဥ္ရွိရမယ္။


တရား႐ုံးကိုေလွ်ာက္ထားတယ္ဆိုရင္ OIC ႏိုင္ငံေတြ႕ပဲျဖစ္ရမာပါ ဂမ္ဘီယာမဟုတ္ပါဘူး။ OIC ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္းျမန္မာၾကားမွာ ဘာအျငင္းပြားမႈမွမရွိပါဘူး။
အျငင္းပြားမႈဆိုရင္ တစ္ဖက္ကတင္ျပတာကိုတစ္ဖက္ကျငင္းမွရမွာပါ။ အျငင္းပြားမႈကိုတည္ေဆာင္ဖို႔ဂမ္ဘီယာဟာ OIC ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုကိုးကားထားတာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ OIC အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ပါဘူး သူ႔ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာပါဝင္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။
ကုလအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးထဲမွာ OIC ဂမ္ဘီယာဆိုတာေတြလည္းမပါပါဘူး။
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း OIC ႏိုင္ငံေတြက ဘာေတြ ေျပာတယ္ဆိုတာလည္းမပါပါဘူး။

တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆီပို႔တဲ့စာ႐ြက္စာတမ္းေတြမွာလည္းဂ်ီႏိုဆိုဒ္ဆိုတာကိုရည္ၫြန္းေျပာဆိုခဲ့တာမပါပါဘူး။
ဂမ္ဘီယာကျမန္မာကို အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီးေပၚလာလို႔ တုံ႔ျပန႔္မႈပ်က္ကြက္တယ္ဆိုၿပီး အျငင္းပြားမႈျဖစ္တာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြကိုက်ဴးလြန္တာပဲပါတယ္။ အတိအက်အခ်က္အလက္ေတြမပါပါဘူး။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ကုလအခ်က္လက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕နဲ႔OIC က အခ်က္အလက္ေတြပဲပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာက ဆန႔္က်င့္ျငင္းဆန္လို႔ရတဲ့အခ်က္အလက္ဥပေဒအေၾကာင္း အရာမရွိပါဘူး။

ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ကြန္ဗန္းရွင္းပုဒ္မ ၉ အရ အျငင္းပြား မႈဂ်ီႏိုဆိုဒ္ဆိုတဲ့ဟာလုံေလာက္မႈမရွိပါဘူး။
အေၾကာင္းၾကားစာကို တုံ႔ျပန႔္ဖို႔ပ်က္ကြက္႐ုံနဲ႔ အျငင္းပြားမႈဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ဒုတိယအႀကိမ္ဂမ္ဘီယာကအေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့ရွိပါတယ္။ ဒီအမႈကိုတင္ၿပီးမွပဲပို႔လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ OIC ကလည္း ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ကြန္ဖန္းရွင္းကိုခ်ိဴးေဖာက္တယ္ဆိုၿပီးေျပာဆိုထားတာမရွိပါဘူး။

OIC ကလည္း ဒီလူေတြနဲ႔ပက္သတ္ၿပီး တာဝန္ခံဖို႔ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ တာဝန္ခံေအာင္လုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဂမ္ဘီယာသာျမန္မာနဲ႔အျငင္းပြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုၾကားနာမႈလုပ္မယ္ဆိုတာကိုႀကိဳၿပီးအေၾကာင္း မၾကားခဲ့တာလဲ။
ဘာ့ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနေတြမဌားခင္ ျမန္မာကိုအေၾကာင္းမၾကားခဲ့တာလဲ။
အားလုံးျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့မွသာေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပက္သတ္ရင္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိလို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီးမေဆာင္႐ြက္သင့္ပါဘူး။
အရင္အမႈႏွစ္ခုမွာ ဒီတရား႐ုံးကေျပာခဲ့ဖူးသလို ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီအမႈကိုလက္ခံထားတာမျဖစ္သင့္ပါဘူး။
ကနဦးသက္ေသေတြအရ ဂမ္ဘီယာမွာ တိုက္႐ိုက္အက်ိဴးသက္ေရာက္တာမရွိဘဲ ဒီ အမႈကိုေလွ်ာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမယ့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုေျပာၾကားေနတာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဂ်ီႏိုဆိုဒ္သေဘာတူညီခ်က္မွာတာဝန္ေတြကိုလက္ခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္တမ္းထိခိုက္တာ ဘဂၤလားေဒ့ရွိျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္ႏိုင္ငံေတြကလည္း ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ အပီုဒ္ ၉ ကို လက္မွတ္ထိုးတာေၾကာင့္ ဒါေတြ လုပ္လို႔မရဘူးျဖစ္ပါတယ္။
ဘာစီလိုနာ ကိစၥကိုနမူနာေပးၿပီးရွင္းျပေနတာပါ။ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေသးစိတ္ရွင္းျပေနတာပါ။

ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ကြန္ဗန္းရွင္းမွာ တရားသူႀကီးက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးတာကိုရွင္းျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဂ်ီယံနဲ႔ဆီနီေဂါကိစၥကိုလည္းနမူနာေျပာျပေနတာပါ။
ဒီတရား႐ုံးကိုလာၿပီးေတာ့တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ေတာ့လိုပါလိမ့္မယ္။
ျပည့္စုံတဲ့အခ်က္အလက္ေတြရွိမွ တရားစြဲဆိုသင့္ပါတယ္။
ဂမ္ဘီယာမေလွ်ာက္ထားသင့္တဲ့အေၾကာင္းထပ္ေျပာလိုပါတယ္။

ဂ်ီႏိုဆိုဒ္အပိုဒ္ ၈ နဲ႔ပက္သတ္ၿပီးႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ႁခြင္းခ်က္မထားတဲ့အပိုဒ္ ၉ မွာဆိုရင္စီရင္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီတရား႐ုံးအေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ အေနအထားရွိမွသာလွ်င္ စီရင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အပိုဒ္ ၉ က ဘယ္အျငင္းပြားမႈမ်ိဴးမဆို လို႔ဆိုၿပီးေျပာထားတာမဟုတ္ပါဘူး။အျငင္းပြားေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြလို႔ပဲေျပာထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ အပိုဒ္ ၉ နဲ႔ပက္သတ္ရင္ႁခြင္းခ်က္မရွိရင္ တရား႐ုံးအေနနဲ႔လက္ခံ မေဆာင္႐ြက္သင့္ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီအမႈကိုေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိသလို ျမန္မာကလည္းရင္ဆိုင္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။
ပထမဂမ္ဘီယာကေတာင္းဆိုထားတဲ့ၾကားျဖတ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ဟာေဘာ့စနီးယားကိစၥတုန္းကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔တူညီေနပါတယ္။ တရား႐ုံးကစီရင္ခ်က္ခ်ရင္ အဲဒီဟာကို လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္ မလိုက္နာရင္ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါတယ္။
ၾကားျဖတ္စီရင္ခ်က္ေတြနဲ႔ပက္သတ္ၿပီးနမူနာေပးၿပီးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိုဘယ္လိုအေျခအေနမွာေပးသင့္တယ္မေပးသင့္ဘူးကိုရွင္းျပေနတာပါ။
ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိုေပးလိုက္ရင္ အျငင္းပြားမႈပိုဆိုးႏိုင္တာကိုေျပာျပေနတာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလူမ်ိဴးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈပဋိညာဥ္လက္မွတ္ထိုးထားတာေၾကာင့္တရား႐ုံးကအမိန႔္ခ်လဲထူးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈပဲတိုးလာမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ တရားၾကားနာမႈထက္ တရားစြဲဆိုသူက ၾကားျဖတ္အစီအမံက အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။

ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဘာေတြပါမယ္ဆိုတာ အတိအက်မသိႏိုင္ပါဘူး။ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမွာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ မဖ်က္ဖို႔ဆိုရင္ အဲ့ဒါေတြက ဘာေတြလည္းသိလိုပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူနဲ႔ဆက္စပ္သလားသိခ်င္ပါတယ္။ လက္ရွိရွိေနတဲ့ အျငင္းပြားမႈကိုပိုၿပီးမတိုးေစလိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါပါ့မယ္။ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြဟာခိုင္မာတဲ့ အရာေတြပူးေပါင္းလုပ္မွျဖ္ပါ့မယ္။ ၾကားျဖတ္မႈေတြကိုတရား႐ုံးကိုအစီရင္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူပဋိညာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔တူတူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာေတြကိုတင္ပို႔မယ္ဆိုရင္တရား႐ုံးကၾကည့္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ။

ေျခာက္ခုေျမာက္ေတာင္းဆိုထားတာဟာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ကုလေပါင္းၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာဥပဒအရ ျမန္မာက ကုလပဲျဖစ္ျဖစ္ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳဖို႔ဆိုတဲ့ တာဝန္မရွိပါဘူး။ အခုလိုေတာင္းဆိုထားတဲ့ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္မွာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေတြမရွိပါဘူး။
အပိုဒ္ ၈ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ခ်န္ထားတာေၾကာင့္ ဒါေတြလုပ္ရမယ္လို႔ တရား႐ုံးစီရင္ခြင့္မရွိပါဘူး။

“မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိူးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုပဋိညာဉ်လက်မှတ်ထိုးထားတာကြောင့်တရားရုံးကအမိန့်ချလဲလည်းထူးလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး”

မြန်မာအစိုးရရှေ့နေ ခရစ္စတိုဖာ စတိတ်ကာ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နှုတ်ချက်

ကန ဦးသက်သေတွေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားနာမှုနဲ့ပက်သတ်ပြီးဂမ်ဘီယာကို OIC ကထောက်ပံ့ပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာကနေပြီးသတိပေးအကြောင်းကြားစာပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။
မေလ၂၀၁၈ မှာOIC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာဖို့မျိူသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုကိုတားဆီးဖို့ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။

မျိူးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုရယ်လို့တိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူး။
OIC အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာလူမျိူးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာမပါပါဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုပဲပါတယ်။ မျိူးနွယ်စုသန့်စင်မှုတွေလို့ပဲပါပါတယ်။ ၂၅ စက်တင်ဘာ၂၀၁၈ မှာ ဂမ်ဘီယာက မွတ်စလင်တွေအပေါ်ရက်ရက်စက်စက်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုလို့သုံးတာပါ။ မျိူးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု လို့မသုံးပါဘူး။ နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုလည်းရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။

OIC အဖွဲ့ဝင်တွေ နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်း နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရား စွဲဆွဲဖို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ဂမ်ဘီ ယာက အခုလိုဦးဆောင်တရားဆွဲဆိုတာကိုလည်း ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၁၄ ကြိမ်မြောက်မာလည်းနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပြောတာရှိပါတယ်။ ဥပဒေကြောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီး အတိအကျပြောထားတာ တော့မရှိပါဘူး။

ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပုံမရပါဘူး ။ OIC က ဒီကိစ္စကိုဂမ်ဘီယာကဦးဆောင်ဖို့ အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းကိုဆက်ပြောပါ့မယ်။
ဂမ်ဘီယာကသတင်းတွေဖော်ပြချက်ကိုပဲကိုးကားပြောဆိုခဲ့တာပါ။ အချက်အလက်တွေမပါပါဘူး။
OIC ကငွေကြေးထောက်ပံ့တာကိုလည်းပြောပါတယ်။

ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကလည်းအစ္စလာမ်ဘဏ်တွေကထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်ရွက်မှုမှာ OICရဲ့ကိုယ်စားအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာကမြန်မာကိုအကြောင်းကြားစာပို့ခဲ့တာပါ။ တကယ်တမ်းက ကြားနားစစ်ဆေးမှုလုပ်မယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံကို အကြောင်းကြားစာမပို့ခင်ထဲကလုပ်ဖို့ဖြစ်နေတာပါ။
OIC ကဂမ်ဘီယာကိုသူ့ကိုယ်စားလုပ်ဖို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

၁၉ ရက်နေ့က ဂျာကာတာပို့စ်မှာ OICကို ယ်စားလုပ်ဖို့ဂမ်ဘီယာဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာဟာ ယာယီဥက္ကအဖြစ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၂ မှာမြန်မာက ဂမ်ဘီယာကို ပြန်ပြီးအကြောင်းကြားစာပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအင်မတန်ထူးခြားပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံကတရားရုံးရဲ့ စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးကလုပ်တယ်ဆိုတာထူးခြားနေပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာဟာ OIC ကိုယ်စားဂျီနိုဆိုဒ်နဲ့ပက်သတ်ပြီးတရားစွဲဖို့ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။

ဘယ်နိုင်ငံကလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။
OIC အဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်၁၃နိုင်ငံဟာဂျီနိုဆိုဒ်သဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ထိုးတာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိအပါအဝင်ဖြစ်လို့စီရင်ပိုင်နိုင်ခွင့်နဲ့ပက်သတ်ရင် မရနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ဂျီနိုဆိုဒ်ရဲ့ သဘောတူညီချက်ပုဒ်မ ၉ မှာဆိုရင် ၂ နိုင်ငံကြားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လုပ်လို့မရပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂမ်ဘီယာကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြသနာ မရှိပါဘူး။

တရားရုံးရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်မှာ ဂျီနိုဆိုဒ်မှာပါတဲ့ အချက် ၉ ဟာ အခြေခံ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓလေ့ထုံတမ်းတွေနဲ့ပက်သတ်ရင်နိုင်ငံတာတရားရုံးတွေကဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုရင် အငြင်းပွားမှုရှိရမယ် မြန်မာနဲ့ဂမ်ဘီယာပေါ့။
လျှောက်ထားတဲ့ဟာက လူမျိူးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု ပဋိဉာဉ်ရှိရမယ်။

တရားရုံးကိုလျှောက်ထားတယ်ဆိုရင် OIC နိုင်ငံတွေ့ပဲဖြစ်ရမာပါ ဂမ်ဘီယာမဟုတ်ပါဘူး။ OIC နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းမြန်မာကြားမှာ ဘာအငြင်းပွားမှုမှမရှိပါဘူး။
အငြင်းပွားမှုဆိုရင် တစ်ဖက်ကတင်ပြတာကိုတစ်ဖက်ကငြင်းမှရမှာပါ။ အငြင်းပွားမှုကိုတည်ဆောင်ဖို့ဂမ်ဘီယာဟာ OIC ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ OIC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူး သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာပါဝင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ကုလအချက်အလက်ရှာဖွေရေးထဲမှာ OIC ဂမ်ဘီယာဆိုတာတွေလည်းမပါပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း OIC နိုင်ငံတွေက ဘာတွေ ပြောတယ်ဆိုတာလည်းမပါပါဘူး။

တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆီပို့တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမှာလည်းဂျီနိုဆိုဒ်ဆိုတာကိုရည်ညွန်းပြောဆိုခဲ့တာမပါပါဘူး။
ဂမ်ဘီယာကမြန်မာကို အကြောင်းပြန်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပေါ်လာလို့ တုံ့ပြန့်မှုပျက်ကွက်တယ်ဆိုပြီး အငြင်းပွားမှုဖြစ်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုကျူးလွန်တာပဲပါတယ်။ အတိအကျအချက်အလက်တွေမပါပါဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကုလအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့OIC က အချက်အလက်တွေပဲပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာက ဆန့်ကျင့်ငြင်းဆန်လို့ရတဲ့အချက်အလက်ဥပဒေအကြောင်း အရာမရှိပါဘူး။

ဂျီနိုဆိုဒ်ကွန်ဗန်းရှင်းပုဒ်မ ၉ အရ အငြင်းပွား မှုဂျီနိုဆိုဒ်ဆိုတဲ့ဟာလုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။
အကြောင်းကြားစာကို တုံ့ပြန့်ဖို့ပျက်ကွက်ရုံနဲ့ အငြင်းပွားမှုဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒုတိယအကြိမ်ဂမ်ဘီယာကအကြောင်းကြားစာပို့ခဲ့ရှိပါတယ်။ ဒီအမှုကိုတင်ပြီးမှပဲပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ OIC ကလည်း ဂျီနိုဆိုဒ်ကွန်ဖန်းရှင်းကိုချိူးဖောက်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူး။

OIC ကလည်း ဒီလူတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး တာဝန်ခံဖို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ တာဝန်ခံအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာသာမြန်မာနဲ့အငြင်းပွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုကြားနာမှုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးအကြောင်း မကြားခဲ့တာလဲ။
ဘာ့ကြောင့် ရှေ့နေတွေမဌားခင် မြန်မာကိုအကြောင်းမကြားခဲ့တာလဲ။
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပက်သတ်ရင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ ရှေ့ဆက်ပြီးမဆောင်ရွက်သင့်ပါဘူး။
အရင်အမှုနှစ်ခုမှာ ဒီတရားရုံးကပြောခဲ့ဖူးသလို ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် ဒီအမှုကိုလက်ခံထားတာမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကနဦးသက်သေတွေအရ ဂမ်ဘီယာမှာ တိုက်ရိုက်အကျိူးသက်ရောက်တာမရှိဘဲ ဒီ အမှုကိုလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာလူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အခွင့်အရေးကိုပြောကြားနေတာပါ။

မြန်မာနိုင်ငံဟာဂျီနိုဆိုဒ်သဘောတူညီချက်မှာတာဝန်တွေကိုလက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းထိခိုက်တာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်နိုင်ငံတွေကလည်း ဂျီနိုဆိုဒ် အပီုဒ် ၉ ကို လက်မှတ်ထိုးတာကြောင့် ဒါတွေ လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ ကိစ္စကိုနမူနာပေးပြီးရှင်းပြနေတာပါ။ နိုင်ငံတွေရဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြနေတာပါ။

ဂျီနိုဆိုဒ်ကွန်ဗန်းရှင်းမှာ တရားသူကြီးက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးတာကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဂျီယံနဲ့ဆီနီဂေါကိစ္စကိုလည်းနမူနာပြောပြနေတာပါ။
ဒီတရားရုံးကိုလာပြီးတော့တရားစွဲမယ်ဆိုရင် ဟန်ချက်ညီဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
ပြည့်စုံတဲ့အချက်အလက်တွေရှိမှ တရားစွဲဆိုသင့်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာမလျှောက်ထားသင့်တဲ့အကြောင်းထပ်ပြောလိုပါတယ်။

ဂျီနိုဆိုဒ်အပိုဒ် ၈ နဲ့ပက်သတ်ပြီးခြွင်းချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။
ခြွင်းချက်မထားတဲ့အပိုဒ် ၉ မှာဆိုရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီတရားရုံးအနေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အနေအထားရှိမှသာလျှင် စီရင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုဒ် ၉ က ဘယ်အငြင်းပွားမှုမျိူးမဆို လို့ဆိုပြီးပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အငြင်းပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ အပိုဒ် ၉ နဲ့ပက်သတ်ရင်ခြွင်းချက်မရှိရင် တရားရုံးအနေနဲ့လက်ခံ မဆောင်ရွက်သင့်ပါဘူး။

ဒါ့ကြောင့်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီအမှုကိုလျှောက်ထားခွင့်မရှိသလို မြန်မာကလည်းရင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ပထမဂမ်ဘီယာကတောင်းဆိုထားတဲ့ကြားဖြတ်စီရင်ပိုင်ခွင့်အချက်နှစ်ချက်ဟာဘော့စနီးယားကိစ္စတုန်းကအချက်နှစ်ချက်နဲ့တူညီနေပါတယ်။ တရားရုံးကစီရင်ချက်ချရင် အဲဒီဟာကို လိုက်နာဖို့လိုပါတယ် မလိုက်နာရင်ချိုးဖောက်ရာကျပါတယ်။
ကြားဖြတ်စီရင်ချက်တွေနဲ့ပက်သတ်ပြီးနမူနာပေးပြီးပြောကြားလိုပါတယ်။

ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာပေးသင့်တယ်မပေးသင့်ဘူးကိုရှင်းပြနေတာပါ။
ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ကိုပေးလိုက်ရင် အငြင်းပွားမှုပိုဆိုးနိုင်တာကိုပြောပြနေတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိူးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုပဋိညာဉ်လက်မှတ်ထိုးထားတာကြောင့်တရားရုံးကအမိန့်ချလဲထူးလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုပဲတိုးလာမှာပါ။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ တရားကြားနာမှုထက် တရားစွဲဆိုသူက ကြားဖြတ်အစီအမံက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မြင်တတ်ကြပါတယ်။

ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲမှာ ဘာတွေပါမယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်မှုမှာ သက်သေအထောက်အထားတွေ မဖျက်ဖို့ဆိုရင် အဲ့ဒါတွေက ဘာတွေလည်းသိလိုပါတယ်။ လျှောက်ထားသူနဲ့ဆက်စပ်သလားသိချင်ပါတယ်။ လက်ရှိရှိနေတဲ့ အငြင်းပွားမှုကိုပိုပြီးမတိုးစေလိုတဲ့ အချက်တွေပါပါ့မယ်။ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာခိုင်မာတဲ့ အရာတွေပူးပေါင်းလုပ်မြှဖ်ပါ့မယ်။ ကြားဖြတ်မှုတွေကိုတရားရုံးကိုအစီရင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ နိုင်ငံရေးသဘောတူပဋိညာဉ်သဘောတူစာချုပ်နဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာတွေကိုတင်ပို့မယ်ဆိုရင်တရားရုံးကကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။

ခြောက်ခုမြောက်တောင်းဆိုထားတာဟာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့ ကုလပေါင်းပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံတကာဥပဒအရ မြန်မာက ကုလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ တာဝန်မရှိပါဘူး။ အခုလိုတောင်းဆိုထားတဲ့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်မှာ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေမရှိပါဘူး။
အပိုဒ် ၈ ကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ချန်ထားတာကြောင့် ဒါတွေလုပ်ရမယ်လို့ တရားရုံးစီရင်ခွင့်မရှိပါဘူး။

မူရင္း 7day Tv

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*