၁၃၈၂ခု (၂၀၂၀) အတွက် မဟာသင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်း

မဟာသၾကၤန္ က်ခ်ိန္ – ၁၃၈၁ ခု ၊ေႏွာင္းတန္းခူလျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္ ၊၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁၃)ရက္ တနလၤာေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညစက္(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ္၊(၁၈)စကၠန႔္။မဟာသၾကၤန္အၾကတ္မေန႔ – ၁၃၈၁ ခု၊ေနာင္းတခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္၊၂၀၂၀ ခုနစ္၊ဧၿပီလ(၁၄)ရက္၊အဂၤါ ေန႔ႏွင့္ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ခုႏွစ္ဧၿပီလ (၁၅) ရက္၊

ဗုဒၶဟူးေန႔(ဤတြင္မဟာသၾကၤန္အၾကတ္ႏွစ္ရက္ျဖစ္သည္)မဟာသၾကၤန္အတက္ခ်ိန္ – ၁၃၈၁ ခု၊တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္၊ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁၆)ရက္၊ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နံနက္စက္(၃)နာရီ (၃၉)မိနစ္ (ဝ)စကၠန႔္။ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ – ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ၊တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၀)ရက္ ၊ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ခုနစ္၊ဧၿပီလ(၁၇)ရက္ ၊ေသာၾကာေန႔။သုဒၶဒိန္-၁ ဤႏွစ္သည္ ဝါငယ္ထပ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဇယ်တုသဗၺမဂၤလံ။ ။အခ်င္းယူဇနာ (၅၀)၊လုံးဝန္းယူဇနာ (၁၅၀)အတြင္းကားေရႊ၊အပကားဖလ္အတိၿပီးေသာေရာင္ ျခည္တစ္ေထာင္ေဆာင္ေသာ၊ဘာႏုရာဇာမည္ေသာတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္၊ တ ေပါင္းျဖစ္ေသာမိရာသီေရဝတီနကၡတ္ စုတၳပါဒ္အဝႆန္နဝင္းမွတန္ခူးျဖစ္ေသာမိႆရာသီအႆဝနီနကၡတ္ပထမပါဒ္ အာဒိနဝင္းထက္သို႔တြက္စစ္ ေကာဇာႏွစ္သခ်ၤာကား၊၁၃၈၁ခု၊ေႏွာင္းတန္းခူလ ျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္၊၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဧၿပီ လ(၁၃)ရက္တနလၤာေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ညစက္(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ္၊(၁၈) စကၠန႔္။

ျမန္မာပဟိုလ္ညဥ့္ -၁ ခ်က္တီးေက်ာ္ ၆-နာရီ၊ ဝ-ပါဒ္၊၆-ဗီဇနာ၊၂၁-ခရာအခ်ိန္ ဓႏုရာသီစန္း၊တနဂၤေႏြေဟာရက္၊အဂၤါၾတင္း၊တနလၤာနဝင္း၊အဂၤါဒြါဒသင္း၊ၾကာသပေတးတႎသင္း၊နကၡတ္-၁၈လုံး၊၃-ပါဒ္၊၁-ဃဋီ၊၁၃-ဝိဃဋီ၊၅၃-အႏုဃဋီ ျပည့္ထက္လဂ္စီးလ်က္၊ထိုနာရီ၏မြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကားစိၾတနကၡတ္ ၁၇၈- အံသာ၊၃၅-လိတၱာတြင္ဗိသၽွတိကရိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္၊ဘာႏုရာဇာမည္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္ႏြားနို႔သစ္အဆင္းႏွင့္တူေသာအဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊ေႁမြကိုစီး၍၊လက္တစ္ဖက္ကား အဲေမာင္း၊က်န္လက္တစ္ဖက္ကား ခၽြန္း ေတာင္းကိုကိုင္၍၊အေနာက္‌ေျမာက္ေထာင့္ကသည္ေတာင္သို႔ဝင္၏။

ကညာ‌ ေဒဝီနတ္သမီးကားအလွည့္ေစ့၍ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား အာသီ အမည္ရွိေသာျဗဟၼာမင္း၏ဉီးေခါင္းကိုကမ္း သည္ရွိေသာ္ဓံသီနတ္သမီးကားရႊင္ေသာမ်က္ႏွာျဖင့္၊လွမ္းလင့္၏ေဃာရသေဒဝီနတ္သမီးကားအျဖဴအနီအစိမ္းအျပာအဝါအားျဖင့္ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာအဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္ သၾကၤန္မင္းကိုေစာင့္လင့္၏ထို႔ေၾကာင့္မိုးဉီးတံ့အံ့၊မိုးလယ္မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့၊ မိုးတဖ်င္းသုံးရြာအံ့၊လူတို႔အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့၊အဆိပ္ထန္ေသာေႁမြထူအံ့၊ ေႁမြခဲ၍သတၱဝါတို႔ေဘးျဖစ္ကုန္အံ့၊ျပည္ရြာဟူသမၽွ ဉပါဒ္ျဖစ္အံ့၊ကုန္သည္တို႔၌ကားဒဏ္ရွိအံ့၊ျပည့္ရွင္မင္းႏွိပ္စက္အံ့၊ညမင္းမိန္းမတို႔အမႈအခင္းျဖစ္သည္မ်ားအံ့၊ ျဗဟၼာျပည္ပ်က္အံ့၊ဆား ၊ေဆးရွားအံ့။ (ဤကားမဟာသၾကၤန္အက်အေဟာတည္း)

သၾကၤန္သုံးပါးတို႔တြင္သမႏၲမဟာသၾကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သၾကၤန္က်ၿပီးေနာက္ ၂၄ မိနစ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ဉီးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။ဤကားအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခါေပတည္း။အသီးအသန႔္ဝိေသသအခါေပကားသၾကၤန္က်သည့္အခ်ိန္တြင္သၾကၤန္က်ေျမခံသည္ တိထီ၆-လုံး ၂-ဃဋီ၌ ဣဌ အဂၤါေျမခံျဖစ္သည္။

သၾကၤန္က်သည္ရက္မွာ တန လၤာေန႔ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္ရာသၾကၤန္အက်ေျမခံအဂၤါေန႔ဖြားသားသမီးႏွင့္ သၾကၤန္အက်ေန႔ တနလၤာေန႔ဖြားသားသမီးတို႔မွႂကြင္းက်န္ေသာေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔ေန႔အလိုက္ဂဟပတိအရပ္ကား တနဂၤေႏြေန႔ဖြားသားသမီးတို႔အတြက္ မိမိေမြးနံက်ရာတနဂၤေႏြနံအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ကိုပရိဝါရမွဆက္၍ အာယုနဂရဘုမၼိဂဟပတိဟုေရတြက္၍ လက္ယာရစ္အားျဖင့္အရပ္မ်က္ႏွကိုလွည့္၍ယူရာတြင္အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးကားေျမာက္အရပ္၊စေနသားသမီးကားအေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၊ၾကာ သပေတးသားသမီးကားအေရွ႕ရပ္၊ရာဟုသားသမီးကားအေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ အရပ္၊ေသာၾကာသားသမီးကားေတာင္အရပ္၊မ်က္ႏွာမူၿပီးလ်င္မိမိတို႔နံ၏အျမစ္ေသာတနဂၤေႏြကား-ဒန္း၊ဗုဒၶဟူး-ေျမစာ၊ၾကာသပေတး -ခ်ယား(ရြက္လွ)၊ေသာ ၾကာ-သေျပ၊စေန-သီး၊ ရာဟု-ေျမစာ အျမစ္ႏွင့္နံတူပန္းတို႔ကို နင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔၏အညြန႔္ပန္းျဖစ္ေသာ တနဂၤ ေႏြ-ကံ့ေကာ္၊ဗုဒၶဟူး–သေျပ၊ၾကာသ ပေတး-သီး၊ေသာၾကာ-ဒန္း၊စေန-အုန္း၊ရာဟု-သေျပပန္းညြန႔္တို႔ကိုအသီးသီးေဆာင္လ်က္ရတနာသုံးပါးမိဘဘိုးဘြားဆရာသမားသိၾကားျဗဟၼာစတုေလာကပါလသာသနာေတာ္ေစာင့္သမၼာ ေဒဝနတ္ေကာင္းတို႔ကိုပူ‌ေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔လိုရာဆုေတာင္းဦးေခါင္းေဆးမဂၤ လာျပဳရာ၏။

ေန႔နံအလိုက္

တနဂၤေႏြ = ဤႏွစ္တြင္အေပါင္းအသင္းမွား၍ဒုစရိုက္ႏွင့္မလြတ္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင့္သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကဥ္ရအံ့။ဖခင္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာအံ့။အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အ ထက္လူႀကီးထံမွေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိအံ့။သားသမီးအက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းအံ့။ပညာ ေရးတြင္ႀကိဳးစားသေလာက္ထူးခၽြန္နိုင္အံ့။ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးမားေသာအသိုက္အဝန္းမွဖူးစာဆုံအံ့။စစ္မွန္ေသာဖူးစာရွင္ႏွင့္ဆုံစည္းနိုင္အံ့၊ၾကာသပေတးေသာၾကာအက်ိဳးေပးမည္။အဂၤါႏွင့္အက်ိဳးတူေရွာင္စက္မႈအိမ္ၿခံေျမပညာေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔အက်ိဳးေပးေကာင္း ၏။က်န္းမာေရးအဆုတ္အသည္း ‌ေဝဒနာ၊မၾကာခဏေခါင္းကိုက္ျဖစ္ပြားနိုင္အံ့။ယၾတာ= နံနက္ ၉ နာရီ ရာဟုနံဘုရားဖက္ဖူးစိမ္းဝတ္ဆင္လ်က္ ကံ့ ေကာ္(၉)ညြန႔္လႉ

တနလၤာ = ဤနစ္တြင္အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြမ်ားတိုးပြားအံ့။ဇနီးသည္ႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲနိုင္အံ့။ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးနည္းအံ့။လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈမ်ားၾကဳံနိုင္အံ့။လစ္ဟင္းေသာစီမံခန႔္ခြဲမႈေၾကာင့္အျမတ္အစြန္းနည္းအံ့။ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားခ်စ္ခင္စုံမတ္သူမ်ားအံ့။အလႉေရစက္လက္ႏွင့္မကြာလႉနိုင္အံ့။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားအံ့။ဇနီးဘက္မွေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အခ်င္းမ်ားအံ့။

လူလိမ္ေငြလိမ္ခံရအံ့၊ ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ေသာႏွစ္ျဖစ္အံ့၊ တနလၤာဗုဒၶဟူးေမြးတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့ ေရသန႔္ေက်ာက္မ်တ္တူေဖာ္ေရးအလွကုန္အလွျပင္အက်ိဳးေပးအံ့။ ဆီးေက်ာက္ကပ္အစာအိမ္အူလမ္း ေၾကာင္းေဝဒနာျဖစ္နိုင္အံ့။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ ၉း ၁၈အခ်ိန္ ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ၾကည္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္လ်က္ ဒန္းညြန႔္ (၉)ညြန႔္ကပ္လႉပါ/

အဂၤါ = ဤႏွစ္တြင္လူမႈဆက္ဆံေရး၌ အေျပာအဆိုမွားတက္အံ့ ၊အေပါင္း အသင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္စိတ္ဝမ္းကြဲတက္အံ့။ဂုဏ္ျဒပ္ေက်ာ္ေဇာ္အံ့။စီးပြားေရးတြင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ၾကဳံ ေတြ႕ရအံ့။အိမ္ေထာင္ေရးသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားမၾကာခဏၾကဳံရအံ့။စိတ္တည္ၿငိမ္စြာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္လၽွင္ပိုမိုေအာင္ျမင္အံ့။

အခ်စ္ေရးတြင္စန္းပြင့္ေသာ္လည္းအိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အလ်ဥ္စလိုမဆုံးျဖတ္သင့္၊ပညာေရးတြင္အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕နိုင္ၿပီးႀကိဳးစားလၽွင္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္အံ့။တနဂၤေႏြ ၾကာသပေတး အက်ိဳးေပးမည္။စာေပသစ္သီးေဆးေဆးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးအက်ိဳးေပးအံ့။ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာက်ီးေပါင္းေရာဂါခံစားရအံ့။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း ၅၄ )တနဂၤေႏြဘုရားတြင္ပန္းေရာင္ဝတ္ အုန္း (၇)ညြန႔္လႉ

ဗုဒၶဟူး = ဤနစ္စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္ တြင္းျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရအံ့။ အေပါင္းသင္းတို႔မွေငြေၾကးႏွင့္လုပ္ငန္းအေထာက္အပံ့ရရွိတက္အံ့။လူမႈေရးပရဟိတအထူးလုပ္ေဆာင္ရအံ့။ေမာင္ ႏွမေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏ၿငိဳျငင္မႈခံရေသာ္လည္း၎တိုမွအကူအညီအ ေထာက္အပံ့ေပးနိုင္အံ့။သားသမီးအ တြက္စိတ္ပူပန္ရအံ့ ။

နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္အံ့။ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္အံ့ ။လုပ္ငန္းေဟာင္းမွ အ ခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားၾကဳံရအံ့။အထက္ လူႀကီးေျမႇာက္မစားမႈခံရအံ့။အမ်ားႏွင့္မတူႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္အံ့။သတၳဳေရနံေက်ာက္မ်တ္ထီလုပ္ငန္းတို႔အက်ိဳးေပးအံ့။ႏွလုံးအေၾကာအဆစ္ေရာင္ရမ္းေသာ‌ေရာဂါျဖစ္နိုင္အံ့။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၅၄)တနလၤာနံဘုရား ပန္းႏု‌ေရာင္ဝတ္ဆင္ေပါက္ပန္းျဖဴ(၅)ပြင့္ကပ္။

ရာဟု = ဤႏွစ္တြင္ေငြရလမ္းေကာင္းေသာ္လည္းလူမႈေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အကုန္အက်မ်ားအံ့။ပညာေရးတြင္ ကံေကာင္းနိုင္ေသာ္လည္းႏွလုံးသားေရး ရာကိစၥေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးနိုင္အံ့ ။လူမႈဆက္စံေရးတြင္ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝစြာေနထိုင္မႈေၾကာင့္အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားရရွိနိုင္အံ့။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္နားလည္ မႈလြဲမွားမႈကိုေရွာင္နိုင္လၽွင္သာယာအံ့။ ေက်ာက္မ်တ္သတၳဳ ပရိေဘာဂ ယာဥ္ကားအက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ဆီးေက်ာက္ ကပ္ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာေဝဒနာျဖစ္နိုင္အံ့ ။အက်ိဳးရွိေသာျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရအံ့ ။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၉)အခ်ိန္ စေနနံဘုရား မီးခိုးေရာင္ဝတ္ ႏွင္းဆီ(၃)ပြင့္ကပ္လႉ/

ၾကာသပေတး = ဤႏွစ္တြင္လြဲမွားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သူတပါးပစ္တင္ကဲ့ရဲ့မႈေရွာင္နိုင္လၽွင္အထူးေအာင္ျမင္အံ့။မထင္မွတ္ပဲရပ္ေဝးမွဖူးစာရွင္ႏွင့္ေတြ႕ရအံ့ ။အမ်ိဳးသမီးမ်ားခ်မ္းသာဂုဏ္ေမာက္ ႂကြားဝါမႈေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ကူညီမႈပံ့ပိုးမႈရရွိတက္၏ ။ေဒါသထိန္း၍အမ်ားႏွင့္လိုက္ ေလ်ာညီစြာေနနိုင္လၽွင္ကံေကာင္း၏။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္မၾကာခဏျငင္းပြားရတက္အံ့။တနဂၤေႏြေသာၾကာသားသမီးတို႔အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္သီးခရီးသြားလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးအံ့။ပညာသင္ဆုရနိုင္အံ့။ဘာသာေရးေအာင္ျမင္အံ့ ။ခါးဒူ မ်က္စိ ေဝဒနာခံစားရနိုင္အံ့။

ယၾတာ = ေမြးနံ နံနက္ (၉း၂၇) ဗုဒၶဟူးနံဘုရားလိေမၼာ္ေရာင္ဝတ္ ျမတ္ေလးပန္း (၉)ပြင့္ကပ္လႉ

ေသာၾကာ = ဤႏွစ္တြင္မထင္မွတ္ထားေသာေငြအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ဝင္ကိန္းရွိသည္။စကားမွားမႈေၾကာင့္ အထင္လြဲခံရတက္သည္ ။ထီေပါက္ကိန္းရွိအံ့။ အိမ္ေထာင္ေရးမၾကာခဏဆိုသလို အထင္ျမင္လြဲမွားမႈၾကဳံရအံ့။ တစ္ခုလပ္မုဆိုဖိုမလြတ္မလပႏွင့္ဆုံရတက္အံ့ ။ျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရတက္အံ့ ။ လူယုံလြယ္မႈကိုသတိထားဆင္ျခင္သင့္သည္။ႏွလုံးသားေရးဉီးစားမေပး ပညာေရးဦးစားေပးပါကအထူးေအာင္အံ့ ။

ၾကာသပေတးစေနတနဂၤေႏြႏွင့္အက်ိဳး ေပးမည္။စား ေသာက္ဆိုင္ဓါတ္ပုံေရႊသန႔္စင္လုပ္ငန္းအက်ိးေပးမည္။သြား ခံတြင္းအရိုးမီးယပ္ဝမ္းဗိုက္ ေဝဒနာျဖစ္အံ့

ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၉) ၾကာသပေတးနံဘုရား ခဲေရာင္ဝတ္ဆင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္း (၅)ပြင့္ကပ္လႉ

စေန = ဤႏွစ္တြင္မိတ္ေဆြရင္ခ်ာမ်ားႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သ ေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိအံ့။လုပ္ငန္းသစ္မ်ားထူေထာင္ရအံ့ ။မဟုတ္မမွန္စြတ္စြဲခ်က္မ်ားခံရတက္အံ့ ။ၾသဇာႀကီးသူမွကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈခံရအံ့။ရာထူးေျပာင္ေရႊ႕ကိန္းရွိအံ့ ။

ပညာေရးႀကိဳးစားပါက ထူး ခၽြန္ေအာင္ျမင္အံ့ ။တျပည့္တပန္းတို႔မွ အကူအညီရအံ့ ၊ရပ္ေဝး၌လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္အံ့။ခ်စ္မႈေရးရာကံေခတက္ၿပီး အိမ္ေထာင္က်ကံမေကာင္းပါ။အ မ်ားအက်ိဳးအတြက္လူမ်ားကိုဦးေဆာင္နိုင္ေသာအစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စုံအံ့ ၊ဗုဒၶဟူးေသာၾကာဖြားတို႔ႏွင့္အက်ိဳးတူေအာင္ျမင္အံ့၊႐ုပ္ရွင္သံႏွင့္သံမဏိ သစ္ သီးယိုလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးအံ့ ။ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာေဝဒနာျဖစ္ပြားနိုင္အံ့

ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၄၀)အဂၤါနံဘုရား သနပ္ခါးေရာင္ဝတ္ ႏွင္းပန္း (၉)ပြင့္လႉ

Credit

မဟာသင်္ကြန် ကျချိန် – ၁၃၈၁ ခု ၊နှောင်းတန်းခူလပြည့်ကျော်(၆)ရက် ၊၂၀၂ဝခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁၃)ရက် တနင်္လာနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညစက်(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ်၊(၁၈)စက္ကန့်။မဟာသင်္ကြန်အကြတ်မနေ့ – ၁၃၈၁ ခု၊နောင်းတခူးလပြည့်ကျော် (၇) ရက်၊၂၀၂၀ ခုနစ်၊ဧပြီလ(၁၄)ရက်၊အင်္ဂါ နေ့နှင့်နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော် (၈) ရက်၊ခရစ်နှစ်၂၀၂ဝခုနှစ်ဧပြီလ (၁၅) ရက်၊

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(ဤတွင်မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နှစ်ရက်ဖြစ်သည်)မဟာသင်္ကြန်အတက်ချိန် – ၁၃၈၁ ခု၊တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၉)ရက်၊ခရစ်နှစ်၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁၆)ရက်၊ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်စက်(၃)နာရီ (၃၉)မိနစ် (ဝ)စက္ကန့်။နှစ်ဆန်းတစ်ရက် – ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၁၀)ရက် ၊ခရစ်နှစ်၂၀၂ဝခုနစ်၊ဧပြီလ(၁၇)ရက် ၊သောကြာနေ့။သုဒ္ဓဒိန်-၁ ဤနှစ်သည် ဝါငယ်ထပ်သောနှစ်ဖြစ်သည်။

ဇယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလံ။ ။အချင်းယူဇနာ (၅၀)၊လုံးဝန်းယူဇနာ (၁၅၀)အတွင်းကားရွှေ၊အပကားဖလ်အတိပြီးသောရောင် ခြည်တစ်ထောင်ဆောင်သော၊ဘာနုရာဇာမည်သောတနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းသည်၊ တ ပေါင်းဖြစ်သောမိရာသီရေဝတီနက္ခတ် စုတ္ထပါဒ်အဝဿန်နဝင်းမှတန်ခူးဖြစ်သောမိဿရာသီအဿဝနီနက္ခတ်ပထမပါဒ် အာဒိနဝင်းထက်သို့တွက်စစ် ကောဇာနှစ်သချင်္ာကား၊၁၃၈၁ခု၊နှောင်းတန်းခူလ ပြည့်ကျော်(၆)ရက်၊၂၀၂ဝခုနှစ်၊ဧပြီ လ(၁၃)ရက်တနင်္လာနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်ညစက်(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ်၊(၁၈) စက္ကန့်။

မြန်မာပဟိုလ်ညဥ့် -၁ ချက်တီးကျော် ၆-နာရီ၊ ဝ-ပါဒ်၊၆-ဗီဇနာ၊၂၁-ခရာအချိန် ဓနုရာသီစန်း၊တနင်္ဂနွေဟောရက်၊အင်္ဂါတြင်း၊တနင်္လာနဝင်း၊အင်္ဂါဒွါဒသင်း၊ကြာသပတေးတိံသင်း၊နက္ခတ်-၁၈လုံး၊၃-ပါဒ်၊၁-ဃဋီ၊၁၃-ဝိဃဋီ၊၅၃-အနုဃဋီ ပြည့်ထက်လဂ်စီးလျက်၊ထိုနာရီ၏မွန်းတည့်နက္ခတ်သော်ကားစိတြနက္ခတ် ၁၇၈- အံသာ၊၃၅-လိတ္တာတွင်ဗိသျှတိကရိုဏ်းနှင့်ယှဉ်လျက်၊ဘာနုရာဇာမည်သော တနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းသည်နွားနို့သစ်အဆင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်ဆာကိုဝတ်ဆင်လျက်၊မြွေကိုစီး၍၊လက်တစ်ဖက်ကား အဲမောင်း၊ကျန်လက်တစ်ဖက်ကား ချွန်း တောင်းကိုကိုင်၍၊အနောက်‌မြောက်ထောင့်ကသည်တောင်သို့ဝင်၏။

ကညာ‌ ဒေဝီနတ်သမီးကားအလှည့်စေ့၍ပရမိသွာနတ်မင်း၏သား အာသီ အမည်ရှိသောဗြဟ္မာမင်း၏ဉီးခေါင်းကိုကမ်း သည်ရှိသော်ဓံသီနတ်သမီးကားရွှင်သောမျက်နှာဖြင့်၊လှမ်းလင့်၏ဃောရသဒေဝီနတ်သမီးကားအဖြူအနီအစိမ်းအပြာအဝါအားဖြင့်ငါးပါးသောအဆင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်ဆာကိုဝတ်ဆင်လျက် သင်္ကြန်မင်းကိုစောင့်လင့်၏ထို့ကြောင့်မိုးဉီးတံ့အံ့၊မိုးလယ်မိုးနှောင်းကောင်းအံ့၊ မိုးတဖျင်းသုံးရွာအံ့၊လူတို့အနာအဖျားများကုန်အံ့၊အဆိပ်ထန်သောမြွေထူအံ့၊ မြွေခဲ၍သတ္တဝါတို့ဘေးဖြစ်ကုန်အံ့၊ပြည်ရွာဟူသမျှ ဉပါဒ်ဖြစ်အံ့၊ကုန်သည်တို့၌ကားဒဏ်ရှိအံ့၊ပြည့်ရှင်မင်းနှိပ်စက်အံ့၊ညမင်းမိန်းမတို့အမှုအခင်းဖြစ်သည်များအံ့၊ ဗြဟ္မာပြည်ပျက်အံ့၊ဆား ၊ဆေးရှားအံ့။ (ဤကားမဟာသင်္ကြန်အကျအဟောတည်း)

သင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်သမန္တမဟာသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကျပြီးနောက် ၂၄ မိနစ်ရောက်သောအချိန်၌ဉီးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရာ၏။ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါပေတည်း။အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကားသင်္ကြန်ကျသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်ကျမြေခံသည် တိထီ၆-လုံး ၂-ဃဋီ၌ ဣဌ အင်္ဂါမြေခံဖြစ်သည်။

သင်္ကြန်ကျသည်ရက်မှာ တန င်္လာနေ့ဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်ရာသင်္ကြန်အကျမြေခံအင်္ဂါနေ့ဖွားသားသမီးနှင့် သင်္ကြန်အကျနေ့ တနင်္လာနေ့ဖွားသားသမီးတို့မှကြွင်းကျန်သောနေ့သားသမီးတို့သည် မိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရပ်ကား တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားသားသမီးတို့အတွက် မိမိမွေးနံကျရာတနင်္ဂနွေနံအရပ်ဖြစ်သော အရှေ့မြောက်အရပ်ကိုပရိဝါရမှဆက်၍ အာယုနဂရဘုမ္မိဂဟပတိဟုရေတွက်၍ လက်ယာရစ်အားဖြင့်အရပ်မျက်နှကိုလှည့်၍ယူရာတွင်အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်သည်ဂဟပတိအရပ်ဖြစ် သည်။

ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးကားမြောက်အရပ်၊စနေသားသမီးကားအရှေ့မြောက်ထောင့်အရပ်၊ကြာ သပတေးသားသမီးကားအရှေ့ရပ်၊ရာဟုသားသမီးကားအရှေ့တောင်ထောင့် အရပ်၊သောကြာသားသမီးကားတောင်အရပ်၊မျက်နှာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံ၏အမြစ်သောတနင်္ဂနွေကား-ဒန်း၊ဗုဒ္ဓဟူး-မြေစာ၊ကြာသပတေး -ချယား(ရွက်လှ)၊သော ကြာ-သပြေ၊စနေ-သီး၊ ရာဟု-မြေစာ အမြစ်နှင့်နံတူပန်းတို့ကို နင်းကြမ်းပြု၍ မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သော တနင်္ဂ နွေ-ကံ့ကော်၊ဗုဒ္ဓဟူး–သပြေ၊ကြာသ ပတေး-သီး၊သောကြာ-ဒန်း၊စနေ-အုန်း၊ရာဟု-သပြေပန်းညွန့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ရတနာသုံးပါးမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားသိကြားဗြဟ္မာစတုလောကပါလသာသနာတော်စောင့်သမ္မာ ဒေဝနတ်ကောင်းတို့ကိုပူ‌ဇော်ကန်တော့ပြီး မိမိတို့လိုရာဆုတောင်းဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂ လာပြုရာ၏။

နေ့နံအလိုက်

တနင်္ဂနွေ = ဤနှစ်တွင်အပေါင်းအသင်းမှား၍ဒုစရိုက်နှင့်မလွတ်ကင်းနိုင်သော ကြောင့်သတိနှင့်ရှောင်ကြဉ်ရအံ့။ဖခင်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောအံ့။အကျိုးတူလုပ်ငန်းများရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အ ထက်လူကြီးထံမှစောင့်ရှောက်မှုရရှိအံ့။သားသမီးအကျိုးခံစားခွင့်နည်းအံ့။ပညာ ရေးတွင်ကြိုးစားသလောက်ထူးချွန်နိုင်အံ့။ဂုဏ်ရှိန်ကြီးမားသောအသိုက်အဝန်းမှဖူးစာဆုံအံ့။စစ်မှန်သောဖူးစာရှင်နှင့်ဆုံစည်းနိုင်အံ့၊ကြာသပတေးသောကြာအကျိုးပေးမည်။အင်္ဂါနှင့်အကျိုးတူရှောင်စက်မှုအိမ်ခြံမြေပညာရေးဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့အကျိုးပေးကောင်း ၏။ကျန်းမာရေးအဆုတ်အသည်း ‌ဝေဒနာ၊မကြာခဏခေါင်းကိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်အံ့။ယတြာ= နံနက် ၉ နာရီ ရာဟုနံဘုရားဖက်ဖူးစိမ်းဝတ်ဆင်လျက် ကံ့ ကော်(၉)ညွန့်လှူ

တနင်္လာ = ဤနစ်တွင်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေများတိုးပွားအံ့။ဇနီးသည်နှင့်သဘောထားကွဲလွဲနိုင်အံ့။ဆွေမျိုးသားခြင်းများနှင့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးနည်းအံ့။လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုများကြုံနိုင်အံ့။လစ်ဟင်းသောစီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်အမြတ်အစွန်းနည်းအံ့။ပျိုရွယ်သူများချစ်ခင်စုံမတ်သူများအံ့။အလှူရေစက်လက်နှင့်မကွာလှူနိုင်အံ့။ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအံ့။ဇနီးဘက်မှဆွေမျိုးများနှင့်အချင်းများအံ့။

လူလိမ်ငွေလိမ်ခံရအံ့၊ ပညာရေးတွင်ထူးချွန်သောနှစ်ဖြစ်အံ့၊ တနင်္လာဗုဒ္ဓဟူးမွေးတို့နှင့်အကျိုးပေးကောင်းအံ့ ရေသန့်ကျောက်မျတ်တူဖော်ရေးအလှကုန်အလှပြင်အကျိုးပေးအံ့။ ဆီးကျောက်ကပ်အစာအိမ်အူလမ်း ကြောင်းဝေဒနာဖြစ်နိုင်အံ့။ယတြာ = မွေးနေ့ နံနက် ၉း ၁၈အချိန် သောကြာနံဘုရားတွင်ကြည်ပြာရောင်ဝတ်ဆင်လျက် ဒန်းညွန့် (၉)ညွန့်ကပ်လှူပါ/

အင်္ဂါ = ဤနှစ်တွင်လူမှုဆက်ဆံရေး၌ အပြောအဆိုမှားတက်အံ့ ၊အပေါင်း အသင်းမိတ်ဆွေများနှင့်စိတ်ဝမ်းကွဲတက်အံ့။ဂုဏ်ဒြပ်ကျော်ဇော်အံ့။စီးပွားရေးတွင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများနှင့်ကြုံ တွေ့ရအံ့။အိမ်ထောင်ရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုများမကြာခဏကြုံရအံ့။စိတ်တည်ငြိမ်စွာလုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်လျှင်ပိုမိုအောင်မြင်အံ့။

အချစ်ရေးတွင်စန်းပွင့်သော်လည်းအိမ်ထောင်ရေးတွင် အလျဉ်စလိုမဆုံးဖြတ်သင့်၊ပညာရေးတွင်အခွင့်လမ်းကောင်းများနှင့်ကြုံတွေ့နိုင်ပြီးကြိုးစားလျှင်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အံ့။တနင်္ဂနွေ ကြာသပတေး အကျိုးပေးမည်။စာပေသစ်သီးဆေးဆေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးအကျိုးပေးအံ့။ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကျီးပေါင်းရောဂါခံစားရအံ့။ယတြာ = မွေးနေ့ နံနက် (၉း ၅၄ )တနင်္ဂနွေဘုရားတွင်ပန်းရောင်ဝတ် အုန်း (၇)ညွန့်လှူ

ဗုဒ္ဓဟူး = ဤနစ်စီးပွားရေးအတွက် ပြည် တွင်းပြည်ပခရီးမကြာခဏသွားရအံ့။ အပေါင်းသင်းတို့မှငွေကြေးနှင့်လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ရရှိတက်အံ့။လူမှုရေးပရဟိတအထူးလုပ်ဆောင်ရအံ့။မောင် နှမဆွေမျိုးသားချင်းတို့၏ငြိုငြင်မှုခံရသော်လည်း၎င်းတိုမှအကူအညီအ ထောက်အပံ့ပေးနိုင်အံ့။သားသမီးအ တွက်စိတ်ပူပန်ရအံ့ ။

နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်အံ့။ပညာရေးတွင်ထူးချွန်အောင်မြင်အံ့ ။လုပ်ငန်းဟောင်းမှ အ ခွင့်အလမ်းကောင်းများကြုံရအံ့။အထက် လူကြီးမြှောက်မစားမှုခံရအံ့။အများနှင့်မတူကြိုးစားမှုကြောင့်ရည်မှန်းချက်အောင်အံ့။သတ္ထုရေနံကျောက်မျတ်ထီလုပ်ငန်းတို့အကျိုးပေးအံ့။နှလုံးအကြောအဆစ်ရောင်ရမ်းသော‌ရောဂါဖြစ်နိုင်အံ့။ယတြာ = မွေးနေ့ နံနက် (၉း၅၄)တနင်္လာနံဘုရား ပန်းနု‌ရောင်ဝတ်ဆင်ပေါက်ပန်းဖြူ(၅)ပွင့်ကပ်။

ရာဟု = ဤနှစ်တွင်ငွေရလမ်းကောင်းသော်လည်းလူမှုရေးကိစ္စများကြောင့် အကုန်အကျများအံ့။ပညာရေးတွင် ကံကောင်းနိုင်သော်လည်းနှလုံးသားရေး ရာကိစ္စကြောင့်နှောင့်နှေးနိုင်အံ့ ။လူမှုဆက်စံရေးတွင်ပရိယာယ်ကြွယ်ဝစွာနေထိုင်မှုကြောင့်အခွင့်လမ်းကောင်းများရရှိနိုင်အံ့။အိမ်ထောင်ရေးတွင်နားလည် မှုလွဲမှားမှုကိုရှောင်နိုင်လျှင်သာယာအံ့။ ကျောက်မျတ်သတ္ထု ပရိဘောဂ ယာဉ်ကားအကျိုးပေးကောင်းအံ့။ဆီးကျောက် ကပ်ဦးနှောက်အာရုံကြောဝေဒနာဖြစ်နိုင်အံ့ ။အကျိုးရှိသောပြည်ပခရီးမကြာခဏသွားရအံ့ ။ယတြာ = မွေးနေ့ နံနက် (၉း၉)အချိန် စနေနံဘုရား မီးခိုးရောင်ဝတ် နှင်းဆီ(၃)ပွင့်ကပ်လှူ/

ကြာသပတေး = ဤနှစ်တွင်လွဲမှားသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သူတပါးပစ်တင်ကဲ့ရဲ့မှုရှောင်နိုင်လျှင်အထူးအောင်မြင်အံ့။မထင်မှတ်ပဲရပ်ဝေးမှဖူးစာရှင်နှင့်တွေ့ရအံ့ ။အမျိုးသမီးများချမ်းသာဂုဏ်မောက် ကြွားဝါမှုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။အာဏာ ပိုင်အဖွဲ့စည်းများ၏ကူညီမှုပံ့ပိုးမှုရရှိတက်၏ ။ဒေါသထိန်း၍အများနှင့်လိုက် လျောညီစွာနေနိုင်လျှင်ကံကောင်း၏။အိမ်ထောင်ရေးတွင်မကြာခဏငြင်းပွားရတက်အံ့။တနင်္ဂနွေသောကြာသားသမီးတို့အကျိုးပေးကောင်းအံ့။ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသစ်သီးခရီးသွားလုပ်ငန်းအကျိုးပေးအံ့။ပညာသင်ဆုရနိုင်အံ့။ဘာသာရေးအောင်မြင်အံ့ ။ခါးဒူ မျက်စိ ဝေဒနာခံစားရနိုင်အံ့။

ယတြာ = မွေးနံ နံနက် (၉း၂၇) ဗုဒ္ဓဟူးနံဘုရားလိမ္မော်ရောင်ဝတ် မြတ်လေးပန်း (၉)ပွင့်ကပ်လှူ

သောကြာ = ဤနှစ်တွင်မထင်မှတ်ထားသောငွေအစုလိုက် အပြုံလိုက် ဝင်ကိန်းရှိသည်။စကားမှားမှုကြောင့် အထင်လွဲခံရတက်သည် ။ထီပေါက်ကိန်းရှိအံ့။ အိမ်ထောင်ရေးမကြာခဏဆိုသလို အထင်မြင်လွဲမှားမှုကြုံရအံ့။ တစ်ခုလပ်မုဆိုဖိုမလွတ်မလပနှင့်ဆုံရတက်အံ့ ။ပြည်ပခရီးမကြာခဏသွားရတက်အံ့ ။ လူယုံလွယ်မှုကိုသတိထားဆင်ခြင်သင့်သည်။နှလုံးသားရေးဉီးစားမပေး ပညာရေးဦးစားပေးပါကအထူးအောင်အံ့ ။

ကြာသပတေးစနေတနင်္ဂနွေနှင့်အကျိုး ပေးမည်။စား သောက်ဆိုင်ဓါတ်ပုံရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းအကျိးပေးမည်။သွား ခံတွင်းအရိုးမီးယပ်ဝမ်းဗိုက် ဝေဒနာဖြစ်အံ့

ယတြာ = မွေးနေ့ နံနက် (၉း၉) ကြာသပတေးနံဘုရား ခဲရောင်ဝတ်ဆင် တောင်ဇလပ်ပန်း (၅)ပွင့်ကပ်လှူ

စနေ = ဤနှစ်တွင်မိတ်ဆွေရင်ချာများနှင့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းများတွင် သ ဘောထားကွဲလွဲမှုရှိအံ့။လုပ်ငန်းသစ်များထူထောင်ရအံ့ ။မဟုတ်မမှန်စွတ်စွဲချက်များခံရတက်အံ့ ။သြဇာကြီးသူမှကူညီစောင့်ရှောက်မှုခံရအံ့။ရာထူးပြောင်ရွှေ့ကိန်းရှိအံ့ ။

ပညာရေးကြိုးစားပါက ထူး ချွန်အောင်မြင်အံ့ ။တပြည့်တပန်းတို့မှ အကူအညီရအံ့ ၊ရပ်ဝေး၌လုပ်ငန်းအောင်မြင်အံ့။ချစ်မှုရေးရာကံခေတက်ပြီး အိမ်ထောင်ကျကံမကောင်းပါ။အ များအကျိုးအတွက်လူများကိုဦးဆောင်နိုင်သောအစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံအံ့ ၊ဗုဒ္ဓဟူးသောကြာဖွားတို့နှင့်အကျိုးတူအောင်မြင်အံ့၊ရုပ်ရှင်သံနှင့်သံမဏိ သစ် သီးယိုလုပ်ငန်းအကျိုးပေးအံ့ ။ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပါတ်သက်သောဝေဒနာဖြစ်ပွားနိုင်အံ့

ယတြာ = မွေးနေ့ နံနက် (၉း၄၀)အင်္ဂါနံဘုရား သနပ်ခါးရောင်ဝတ် နှင်းပန်း (၉)ပွင့်လှူ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*