စစ္​ေကာင္စီတပ္အထိနာ​​ေသာ ဟိုဖိတ္႐ြာတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံဖိုင္KGZထုတ္ျပန္…x

စစ္​ေကာင္စီတပ္အထိနာ​​ေသာ ဟိုဖိတ္႐ြာတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံဖိုင္KGZထုတ္ျပန္

ကရင္နီျပည္နယ္ ၊ ဟိုဖိတ္ေက်း႐ြာ တိုက္ပြဲတြင္ ယ​​ေန႔ အာဏာသိမ္းစစ္​ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ​ေဒသခံ ကာကြယ္​ေရးတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္​ေကာင္စီတပ္သား အမ်ားအျပား​ေသဆုံးခဲ့သျဖင့္

ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ပါ လာေရာက္ပစ္ကူခဲ့​ေၾကာင္း ကရင္နီ မ်ိဳးဆက္ Z(KGZ)ကယ​​ေန႔ည၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ​ေဒသခံကာကြယ္​ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ခုခံတိုက္ခိုက္​ေနမႈႏွင့္ စစ္​ေကာင္စီ ရဟတ္ယာဥ္ လာ​ေရာက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ႐ုပ္သံဖိုင္ မ်ားျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ​ေတြ႕ရသည္။

#လူထုေႏြဦး#LuduNwayOo#People’sSpring#PS
စစ္​ေကာင္စီတပ္အထိနာ​​ေသာ ဟိုဖိတ္႐ြာတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံဖိုင္KGZထုတ္ျပန္

ကရင္နီျပည္နယ္ ၊ ဟိုဖိတ္ေက်း႐ြာ တိုက္ပြဲတြင္ ယ​​ေန႔ အာဏာသိမ္းစစ္​ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ​ေဒသခံ ကာကြယ္​ေရးတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္​ေကာင္စီတပ္သား အမ်ားအျပား​ေသဆုံးခဲ့သျဖင့္

ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ပါ လာေရာက္ပစ္ကူခဲ့​ေၾကာင္း ကရင္နီ မ်ိဳးဆက္ Z(KGZ)ကယ​​ေန႔ည၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ​ေဒသခံကာကြယ္​ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ခုခံတိုက္ခိုက္​ေနမႈႏွင့္ စစ္​ေကာင္စီ ရဟတ္ယာဥ္ လာ​ေရာက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ႐ုပ္သံဖိုင္ မ်ားျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ​ေတြ႕ရသည္။

#လူထုေႏြဦး#LuduNwayOo#People’sSpring#PS
စစ္​ေကာင္စီတပ္အထိနာ​​ေသာ ဟိုဖိတ္႐ြာတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံဖိုင္KGZထုတ္ျပန္

ကရင္နီျပည္နယ္ ၊ ဟိုဖိတ္ေက်း႐ြာ တိုက္ပြဲတြင္ ယ​​ေန႔ အာဏာသိမ္းစစ္​ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ​ေဒသခံ ကာကြယ္​ေရးတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္​ေကာင္စီတပ္သား အမ်ားအျပား​ေသဆုံးခဲ့သျဖင့္

ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ပါ လာေရာက္ပစ္ကူခဲ့​ေၾကာင္း ကရင္နီ မ်ိဳးဆက္ Z(KGZ)ကယ​​ေန႔ည၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ​ေဒသခံကာကြယ္​ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ခုခံတိုက္ခိုက္​ေနမႈႏွင့္ စစ္​ေကာင္စီ ရဟတ္ယာဥ္ လာ​ေရာက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ႐ုပ္သံဖိုင္ မ်ားျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ​ေတြ႕ရသည္။

#လူထုေႏြဦး#LuduNwayOo#People’sSpring#PS

Leave a Reply

Your email address will not be published.