Categories
လိင္ပညာေပး

“ဗ်ိဳင္းတို႔မွာ အဖိုဟူ၍ မရွိ အားလုံး အမေတြခ်ည္းသာ” ဒါဆို ဗ်ိဳင္းအဖိုမရွိဘဲ ဗ်ိဳင္းမေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ “ဥ” ဥနိုင္ရတာလဲ?..a

“ဗ်ိဳင္းတို႔မွာ အဖိုဟူ၍ မရွိ အားလုံး အမေတြခ်ည္းသာ” ဒါဆို ဗ်ိဳင္းအဖိုမရွိဘဲ ဗ်ိဳင္းမေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ “ဥ” ဥနိုင္ရတာလဲ?

ဗ်ိဳင္းတို႔မွာ အဖိုဟူ၍မရွိ အားလုံး အမေတြခ်ည္းသာ စိတ္ဝင္စားစရာေလးမို႔ ဖတ္ၾကည့္ေနာ္

လူပဲျဖစ္ေစ ေခြးပဲျဖစ္ေစ ဘယ္သတၱဝါမဆို အဖိုရယ္ အမရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစီ ရွိတတ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဗ်ိဳင္းတို႔မွာေတာ့ကား အဖိုဟူ၍ မရွိ အားလုံး အမ-ေတြခ်ည္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို ဗ်ိဳင္းမေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ အဥ အုႏိုင္ၾကတာပါလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတက္လာႏိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေျဖကေတာ့ ဗ်ိဳင္းမေတြဟာ ဥတုလာခ်ိန္မွာ မိုးၿခိမ္းသံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူၾကရပါတယ္၊ ဗ်ိဳင္းတင္ မဟုတ္ပါ ။

ၾကက္မေတြလဲ ရံဖန္ ရံခါ ၾကက္ဖ တြန္သံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ ယူတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာႏြားမမ်ားဟာလည္း ႏြားလားဥသဘ၏ အသံကိုသာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူတတ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္းကို က်မ္းဂန္မွာ ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။

ဗလာကာသု ပန ပုရိေသာ နာမ နတၱိ၊ တာ ဥတုသမေယ ေမဃသဒၵံ သုတြာ ဂဗၻံ ဂဏွႏၲိ။ ကုကၠဳဋိေယာပိ ကဒါစိ ဧကႆ ကုကၠဋႆ သဒၵံ သုတြာ ဗဟုကာပိ ဂဗၻံ ဂဏွႏၲိ၊ တထာ ပိ ဂါဝီ ဥသဘႆ= ဟုဆိုပါတယ္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အထက္က ဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင္းပါပဲ။

ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာမကိစၥနဲ႔ ကိုယ္၀န္တည္တတ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေတြမွာ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းစေသာ အျခားေသာ အေၾကာင္း (၇) မ်ိဳးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ယူတတ္တာလည္း ရွိၾကပါေသးသည္။

စာရွည္မွာစိုးလို႔ အဲဒီ (၇) မ်ိဳးအနက္ ႐ုပ္ကိုျမင္မိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္း၊ အသံကိုၾကားမိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းႏွင့္ အနံ႔ကို ရႈမိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္း (၃)မ်ိဳးေလာက္သာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

အသံကိုၾကား၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းကေတာ့ ေျပာၿပီးပါၿပီ၊ အဲဒီမွာ အနည္းငယ္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တခါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ၿခံမွ ၾကက္ဥမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ၾကက္ဥေတြခ်ည္း ဥ-သည္ဟုဆိုသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၾကက္ဥေတြ အရမ္းေသးေနၾကပါသလဲလို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဆေတြးေတာၿပီး ေနာက္ဆုံးမွ အေျဖေတြ႕သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို ၾကက္ၿခံ၏အနီး အိမ္တစ္အိမ္မွာ တိန္ညင္ ၾကက္ဖမ်ားရွိသည္ဟုဆို၏၊ ထိုတိန္ညင္ ၾကက္ဖေလးေတြရဲ႕ ခ်ိဳသာလြန္းတဲ့ တြန္သံကိုသာယာၿပီး ၾကက္မေတြမွာ တိန္ညင္ၾကက္ဥေလးေတြခ်ည္း ဥၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
(ဒါက အသံေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းပါ)

တခါက ဘုရင့္သမီးေတာ္တစ္ေယာက္ ဘယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔မွ ထိေတြ႕ခြင့္မရေအာင္ အေစာင့္အၾကပ္ထူထပ္စြာခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ထိုဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး ကိုယ္၀န္ရွိလာပါတယ္၊ ဘုရင္ႀကီးလည္း ေဒါသထြက္၊နန္းေတာ္တစ္ခုလုံး အုန္းအုန္းၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားေလတယ္။

ဘယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔မွ ထိေတြ႕ျခင္းမရွိပါပဲလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ကိုယ္၀န္ရေနပါသလဲ၊ ကိုယ္၀န္ရျခင္းအေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေလ့လာၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရင့္သမီးေတာ္ ရာသီဥတုလာၿပီးစ အခ်ိန္ ဘုရင့္ထံ အခစား၀င္လာေသာ လက္ေမာင္းႂကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးကို ျမင္လိုက္မိသျဖင့္ စိတ္ထဲမွာသာယာသြားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရေၾကာင္း အေျဖေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဗဟုသုတအျဖစ္ အျခားထူးျခားမႈတစ္ခု ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ ကုလားလုံး၀မရွိေသာ ေဒသတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အသားမဲမဲ ကု လားေလးတစ္ေယာက္ ေမြးလာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီကိစၥ တစ္႐ြာလုံး တစ္နယ္လုံး အုန္းအုန္းၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားပါတယ္၊ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ဘယ္မွ ခရီးထြက္သူမဟုတ္လို႔ ကုလားတစ္ေယာက္ေယာက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဖူးဆိုတာေတာ့ လုံးဝေသခ်ာတယ္။

ေနာက္ဆုံး ဗဟုသုတရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္က သူ႔အိပ္ခန္း၀င္ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ အေျဖေတြ႕ရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအိပ္တဲ့ ေျခရင္းက နံရံမွာ သန္သန္မာမာ မဲတုန္းတုန္း ကု လားႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျပကၡဒိန္ခ်ိပ္ထားတာေတြ႕ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးဟာ အိပ္ယာ၀င္တိုင္း ေျခရင္း နံရံမွာခ်ိပ္ထားတဲ့ ကု လားႀကီးပုံကို အၿမဲေတြ႕ျမင္ေနရတာေၾကာင့္ (အေတြးနဲ႔သာယာၿပီး) ဒီလိုျဖစ္သြားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
(ဒါဟာ ႐ုပ္ကိုျမင္၍ ကိုယ္၀န္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္)

ႏြားမေတြဟာ ရံဖန္ရံခါ ႏြားလား ဥသဘတို႔၏ အနံ႔ကို ရႈၿပီး ကိုယ္၀န္ယူတတ္ၾကတယ္လို႔ က်မ္းဂန္မွာဆိုထားပါတယ္။
(ဒါဟာ အနံ႔ကိုရႈ၍ ကိုယ္၀န္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္)

ဗ်ိဳင္း-ေတြကေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း မိုးၿခိမ္းသံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူၾကတာကို ဓမၼာစရိယ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကေတာ့ သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအတြက္ ဗဟုသုတရရန္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

မိုးေတြ႐ြာခါနီး မိုးၿခိမ္းသံႏွင့္အတူ တိမ္မဲညိဳေတြ တလိပ္လိပ္တက္လာစဥ္မွာ ဗ်ိဳင္းမမ်ား ပ်ံသန္းေပ်ာ္ျမဴးေနၾကတာကိုေတာ့ ေတြ႕ဘူးၾကလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ စာရွည္သြားမွာစိုးလို႔ အျခားပဋိသေႏၶေနျခင္းအေၾကာင္းေတြ မေရးေတာ့ပါ၊ ဗ်ိဳင္း-ဆိုရာမွာ ဗ်ိဳင္းေအာက္ကို ဆိုလိုပါသည္။
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.