ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ တည္ထားၿပီးစီးေတာ့မယ့္ အႀကီးဆုံး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး

ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ တည္ထားၿပီးစီးေတာ့မယ့္ အႀကီးဆုံး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က အႀကီးဆုံး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ မဟာဗုဓ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ၿပီးစီးပါေတာ့မယ္။

၆၉ မီတာ (၂၂၆ ေပ) ျမင့္တဲ့ ဓမၼကရာ သီပုန္းမုန္ကိုးဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဝက္ပခုကၠဴဖဆီခ်ာရိုန္မွာ တည္ထားေနတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ႐ုပ္ပြားေတာ္္္္္ႀကီးဟာ အထပ္ ၂၀ ျမင့္တဲ့ အေဆာက္အဦး ပမာဏ ျမင့္မားၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္တည္ထားမွု ၿပီးစီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ဟာ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဟိုင္နန္ကၽြန္းမွာ တည္ရွိၿပီး ၁၂၈ မီတာ (၄၂၀ ေပ) ျမင့္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဒုတိယ အျမင့္ဆုံး ႐ုပ္ပြားေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံက ေလးကၽြန္းစၾကၤာ ရပ္ေတာ္မူ ျမတ္စြာ ဘုရားႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေလးကၽြန္းစၾကာ ရပ္ေတာ္မူျမတ္စြာဘုရားႀကီးသည္ ၁၁၆ မီတာ (သို႔မဟုတ္) ၃၈၁ ေပ ျမင့္မားပါတယ္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ၁၃.၅ မီတာ (၄၄ ေပ) အျမင့္ရွိ ပလႅင္ေတာ္ႀကီးေပၚတြင္ ရပ္ေတာ္မူလ်က္ အသြင္ဟန္ျဖင့္ တည္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ မုံရြာၿမိဳ႕အနီး ခတကၠန္ေတာင္ရြာ၊ ဇီးျဖဴေတာင္ေပၚမွာ တည္ရွိပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ျမတ္စြာဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား အမ်ားအျပားကို တည္ေဆာက္ ပူေဇာ္ေလ့ ရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးကလည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးနိုင္မယ္ဆိုေတာ့ ၂၀၂၁ ဟာ ကမၻာႀကီးအတြက္ အေမွာင္က်ေနတဲ့အထဲက ႐ုန္းထြက္နိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေတာ့မယ့္ အတိတ္နိမိတ္ကို ေဆာင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.