ေျပာသမွ် ကြက္တိမွန္တဲ့ ဆရာမေလး စုစုစံကေတာ့ ၂ လပိုင္းမွာ မိုး႐ြာမယ့္ေဒသေတြကို ေျပာလိုက္ပါၿပီ

ေျပာသမွ် ကြက္တိမွန္တဲ့ ဆရာမေလး စုစုစံကေတာ့ ၂ လပိုင္းမွာ မိုး႐ြာမယ့္ေဒသေတြကို ေျပာလိုက္ပါၿပီ

၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းအထက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္

(ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက္ ၃ နာရီ ၉ မိနစ္) မိုင္ဆြန္ခ၊ မဂၤလာပါ ရွမ္းအမ်ိဳးတိုေရ၊ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ၆ ရက္ေန႔ေတြမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ႀကီးတြင္ ေလထန္ၿပီး မိုး႐ြာႏိုင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေတြမွာ မိုးႀကီးႏိုင္ကာ အေအးပိုႏိုင္ပါတယ္

(ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက္ ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ၇ ရက္ေန႔ေတြမွာ ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ပဲခူးတိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ မိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္ (ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက္ ၃ နာရီ ၅၆ မိနစ္)

ေျပာသမွ် ကြက္တိမွန္တဲ့ ဆရာမေလး စုစုစံကေတာ့ ၂ လပိုင္းမွာ မိုး႐ြာမယ့္ေဒသေတြကို ေျပာလိုက္ပါၿပီ

၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းအထက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

(ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက္ ၃ နာရီ ၉ မိနစ္) မိုင္ဆြန္ခ၊ မဂၤလာပါ ရွမ္းအမ်ိဳးတိုေရ၊ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ၆ ရက္ေန႔ေတြမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ႀကီးတြင္ ေလထန္ၿပီး မိုး႐ြာႏိုင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေတြမွာ မိုးႀကီးႏိုင္ကာ အေအးပိုႏိုင္ပါတယ္

(ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက္ ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ၇ ရက္ေန႔ေတြမွာ ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ပဲခူးတိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ မိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္ (ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက္ ၃ နာရီ ၅၆ မိနစ္)crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.