Categories
ဗဟုသုတ

ျမန္႔မာရိုးရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးနည္း

ျမန္႔မာရိုးရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးနည္း

၁။ အမ်ိဳးသားနံႏွင့္အမ်ိဳးသမီး‌ေမြးနံဂဏန္းႏွစ္ခုကိုေပါင္းပါ။

၂။ ေပါင္းလို႔ရလာ‌ေသာအေျဖကို ၅ ျဖင့္ေျမႇာက္ပါ။

၃။ ေျမႇာက္လို႔ရလာေသာ အေျဖကို ၇ ျဖင့္စားပါ။

၄။ စားလို႔ရလာေသာ အႂကြင္းေပၚမူတည္၍ ေအာက္ကေဟာကိန္းမ်ား‌ကိုဖတ္ပါ။

၁ ႂကြင္း
~~~~~~

လကၤာ

“ႂကြင္းဧက၊ စြဲမက္ဖြယ္၊ မြဲတတ္တယ္၊ မယိမ္း”

မလိုက္ဖက္ေသာ အတြဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္ပါက စီးပြားမျဖစ္ထြန္း၊ ေငြေၾကးမစုေဆာင္းမိတတ္ပဲျဖစ္တတ္သည္။ ေကာင္းက်ိဳးဟူ၍မေတြ႕ရပဲ ဆင္းရဲစြာေနထိုင္သြားရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္အဆင္မေၿပ ႀကိဳးစားရွာေဖြေလခက္ခဲက်ပ္တည္း‌ေလ ျဖစ္တတ္သည္။

၂ ႂကြင္း
~~~~~~~

လကၤာ

“ရွိအထင္၊ ဒြိျမင္ကိန္း၊ ႏွစ္သိန္းေလာက္ ႂကြယ္ရာ”

လိုက္ဖက္ေသာအတြဲျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာခ်မ္းေျမ့ၿပီးစီးပြားတတ္လိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိ၍ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ ျပည့္စုံလုံေလာက္တတ္သည္။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးတတ္ၿပီးအရာရွိေတြျဖစ္တတ္ၾကသည္။ သားသမီးကံႏွင့္ျပည့္စုံ၍ သားသမီးမ်ားလည္းခ်မ္းသာတတ္သည္။

၃ ႂကြင္း
~~~~~~

လကၤာ

“ေရႊသီတာစုံပ်ံေမႊး၊ ဂုဏ္ဟန္႔ေသး၊ ဆင္းရဲလိမ့္သာ”

ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္ပါက ေကာင္းေသာနံမည္ေက်ာ္ၾကားျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ေသာလည္း စီးပြား‌ေရးတြင္မႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိ။ ေငြ၀င္ေငြထြက္မမၽွတ။ စီးပြားျဖစ္လိုက္ျပန္ကုန္လိုက္ႏွင့္ ဘဝတူအခ်င္းခ်င္းပင္မိမိက ပိုမိုခ်ိဳ႕တဲ့သလိုျဖစ္ေနမည္။ အလုပ္စီးပြားတြင္ေအာက္က်သလိုျဖစ္ၿပီးမွေတာ္သင့္႐ုံေျပလည္မည္။ ႏွစ္ဦးပူးတြဲေနက ေငြကုန္မ်ားမည္၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ခြဲခြာ လုပ္ကိုင္က ေငြစုေဆာင္းမိမည္။ သားသမီးမ်ားအားပင္ပန္းဆင္းရဲစြာပ်ိဳးေထာင္ရမည္။ သားသမီးေကာင္းက်ိဳးကို‌ေတာ့ခံစားရ‌ေပလိမ့္မည္။

၄ ႂကြင္း
~~~~~~

လကၤာ

“ေလးစတု ထင္ရွားစြာ”

အထူးေကာင္းေသာမိတ္ဖက္ျဖစ္သည္။ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းျခင္း အထင္ရွားရွိမည္။ ဘဝတူတန္းတူမ်ားၾကား အသာစီးရမည္။ လူတမ္းေစ့အထက္ျပည့္စုံစြာေနထိုင္ရမည္။ တဦးေသာ္ေကာင္း၊ ၂ဦးလုံးေသာ္ေကာင္းနာမည္ႀကီး၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမွလည္းေက်ာ္ေဇာေစ၍အက်ိဴးေပးမည္ျဖစ္သည္။

၅ ႂကြင္း
~~~~~~

လကၤာ

“ႂကြက္ဇီဝါ၊ ဆင္းရဲကင္း”

အလြန္ေကာင္းေသာမိတ္ဖက္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္းကင္းစင္၍ ႂကြယ္ဝျပည့္စုံၿပီးသာယာေသာ မိသားစုဘဝေလးအားပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ျမင့္မားမည္။ အသက္ႀကီးေလစီးပြားတိုးေလျဖစ္ပါသည္။ ေႁခြရံသင္းပင္းေပါမ်ားမည္။ သားသမီးအက်ိဳးခံစားရမည္။ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲမႈ႔မ်ိဳးၾကဳံရေပမည္။

၆ႂကြင္း
~~~~~~

လကၤာ

“ျပင္ပပူးမင္းက၊ သူေဌးမွန္၊ ၿငိမ္းလိမ့္ႏွစ္တန္”

ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္ကသူေဌးသူႂကြယ္ဘဝ ရရွိမည္။ ထီေပါက္ျခင္း၊ အေမြရျခင္း၊ ေငြအစုလိုက္ ဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈ႔မ်ားရွိကာေပး၍မကုန္ လႉ၍မခန္းျဖစ္မည္။ အတြင္းမီး၊ အျပင္မီး ၿငိမ္းေအး၍ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာ ကုသိုလ္အက်ိဳးမ်ားခံစားရမည္။ သားသမီးမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။

၀ ႂကြင္း
~~~~~~~

လကၤာ

“သုညက်န္လၽွင္၊ လုံမေမာင္ႏွံ၊ အို ဆုံးနိုင္မၽွေလး”

အလြန္ဆိုးေသာအတြဲျဖစ္သည္၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္စီးပြားဥစၥာရွာေဖြရမည္။ ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္သည့္ နဂိုကာလမွစ၍တေျဖးေျဖးက်ဆင္း‌ေစတက္သည္။ ဝင္သမၽွေငြမွာအဖက္မတင္ေစတတ္ပါ၊ အက်ိဳးျမတ္ရရွိ၍စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာေသာ္ျငားလည္းတခုမဟုတ္တခု စိတ္ေသာကေရာက္စရာမ်ားၾကဳံေစတတ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆိုးေသာအတြဲတြင္ပါ၀င္ေနၿပီဆိုပါကအယူအဆအစြဲအလမ္းမႀကီးသင့္ေပ။ ကံ၊ဥာဏ္၊ ဝီရိယ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဤ ၆ ပါးကိုအက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ကာဘ၀ကိုျဖတ္သန္းေသာ္ ေသေန႔ကိုပင္ေရႊ႕နိုင္ေသာအစြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ဘ၀တြင္စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနထိုင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ (ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း၍ ေယာဂီ၀တ္ျခင္း၊ သီလရွင္၊ ရဟန္း၀တ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ေျဖနိုင္မည္ျဖစ္သည္။) ဤတြက္နည္းတြင္မူ မိမိရာဟုျဖစ္ပါက ၈ ဂဏန္းကိုယူရမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.