မိမိအိမ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား

မိမိအိမ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား

သစ္ပင္ ပန္းမန္ဆိုတာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့္တင့္မွ်တေစသလို သတၱဝါေတြကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။ မိမိအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿခံ ထဲ၊ အိမ္ ဝန္းထဲမွာ အပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ႐ႊင္လန္းေစမွာပါ။

ဒါေပမယ့္လို႔ ေရွးျမန္မာအယူအရ မိမိ အိမ္၊ ၿခံ ထဲမွာ မစိုက္အပ္ ၊ မရွိသင့္တဲ့ အပင္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီအယူအဆေတြ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို႔ဘဲ ဆိုဆို ၊ ေရွးထုံးကိုလည္း မပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားပဲ ေျပာေျပာ အိမ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေရွးျမန္မာ အယူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ား ။

အိမ္၏ အေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာဘက္တြင္ ေညာင္ ၊ သေျပပင္မ်ား မစိုက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္ ၊ ထိန္ပင္ မ်ား မစိုက္ရ။ ေတာင္ဘက္တြင္ သွ်ီသွ်ားပင္ ၊ ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာ ၊ သေဘၤာပင္မ်ား မစိုက္ရ။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းပင္၊ ဆန္းပင္၊ သဖန္းပင္ ႏွင့္ သွ်ီသွ်ားပင္ မစိုက္ရ။

အဆိုပါ အပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္ေလ်ာ့မည္။ ေရာဂါဘယ ထူေျပာမည္။ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလိုအေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္ ၊ ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္။

အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ား

အိမ္၏အေရွ႕မ်က္ႏွာဘက္တြင္ ေညာင္၊သေျပပင္မ်ားမစိုက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။အေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္၊ထိန္ပင္-ေတာင္ဘက္တြင္ သွ်စ္သွ်ားပင္၊ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာ၊သေဘာပၤင္ မ်ား။ေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းပင္၊ဆန္းပင္၊သဖန္းပင္ႏွင့္ သွ်စ္သွ်ားပင္..

အဆိုပါအပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္မည္။ ေရာပါဘယထူေျပာမည္။ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလိုေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္၊ခုတ္ပစ္သင့္ပါတယ္လို႔ေရွးေဟာင္း ေဗဒင္က်မ္းမူအရ တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။
ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.