တိမ္ပင္လယ္ညအိပ္စခန္းမ်ားဖြင့္ခြင့္ရမည့္အခ်ိန္အတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိသည့္အေျခအေနသိရွိရန္ဖတ္ပါ

တိမ္ပင္လယ္ညအိပ္စခန္းမ်ားဖြင့္ခြင့္ရမည့္အခ်ိန္အတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိသည့္အေျခအေနသိရွိရန္ဖတ္ပါ

တိမ္ပင္လယ္ညအိပ္စခန္းမ်ား ဖြင့္ခြင့္ရမည့္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ တဲအိမ္ေတြကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေပ၂၀ ခန္႔ ျခားထားေၾကာင္း၊ တဲအိမ္ တစ္ခုတြင္ ၄ ဦးမွ ၈ ဦး၊ ၁၂ ဦးအထိတည္းခိုႏိုင္ၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ တြဲလ်က္ပါဝင္ေၾကာင္း၁၂ ဦးတည္းခိုႏိုင္သည့္ တဲအိမ္ ၅ လုံး၊

၄ ဦးတည္းခိုႏိုင္သည့္ တဲအိမ္ ၅ လုံးႏွင့္ Tent မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၀၀ ဝန္း က်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း၊ ကားေဟာင္းမ်ားကိုလဲ အိမ္အျဖစ္တည္းခို ႏိုင္ေစရန္ တစ္ဖန္ဆန္းသစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*