Categories
သတင္း

“ေသာက္ရွက္ကြဲတဲ့ အုပ္ရႈခံပြဲ”… A

“ေသာက္ရွက္ကြဲတဲ့ အုပ္ရႈခံပြဲ”…

ဘယ္သူေထာက္ခံခံ မခံခံဘယ္သူႀကိဳက္က္ျိုက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္စိတ္႐ူးေပါက္တိုင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအတြက္ ဟား၅ေကာင္ခ်ျပလိုက္တဲ့အကြက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံ မခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံ မခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံ မခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံ မခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံ မခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံမခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။

“ေသာၾက္ရၾကၠဲတဲ့ အုပ္ရႈခံ္ပဲ”ဘယ္သဴေထာကၡံခံ မခံခံဘယ္သဴႀကိဳကၠ္္ိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳကၥိတ္႐ူးေပါကၱိဳင္း လုပ္ေနတဲ့ အာဏာ႐ူးအၾတက္ ဟား၅ေကာငၡ္ၸလိုကၱဲ့အၾကက္။Credit

“သောက်ရှက်ကွဲတဲ့ အုပ်ရှုခံပွဲ”

ဘယ်သူထောက်ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက်က်ြိုက် မကြိုက်ကြိုက်စိတ်ရူးပေါက်တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတွက် ဟား၅ကောင်ချပြလိုက်တဲ့အကွက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံမခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။

“သောကြ်ရက္ကြဲတဲ့ အုပ်ရှုခံ်ပဲ”ဘယ်သူထောက္ခံခံ မခံခံဘယ်သူကြိုက္က််ိုက် မကြိုက်ကြိုက္စိတ်ရူးပေါက္တိုင်း လုပ်နေတဲ့ အာဏာရူးအတြက် ဟား၅ကောင္ခ်္ပလိုက္တဲ့အကြက်။Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.