Categories
လိင္ပညာေပး

ထပ်မံ ချိတ်ပိတ်ခံရမည့် အနုပညာရှင်များစာရင်း(၂) #အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံနှိပ်ပါ

ထပ်မံ ချိတ်ပိတ်ခံရမည့် အနုပညာရှင်များစာရင်း(၂) #အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံနှိပ်ပါ

ထပ်မံ ချိတ်ပိတ်ခံရမည့် အနုပညာရှင်များစာရင်း(၂)
10. ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနှင့် ပိုင်ဖြိုးသု ၏နေအိမ် 11. သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း၏ ကွန်ဒို 12. Model သရုပ်ဆောင် ဇွဲလှိုင်မှီ၏နေအိမ် 13. အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်)၏အိမ် 14, အဆိုတော် ကော်ပဒါ ၏နေအိမ် 15. ဒီဂျေ ဝိုင်း ၏နေအိမ် 16. ဟာသလူရွှင်တော်ဟားငါးကောင်တို့ ၏နေအိမ် 17. မြနှင်းရီလွင် ၏နေအိမ် 18. မော်ဒယ် ဟန်လေး၏ နေအိမ် 19. မော်ဒယ် သူဇာဝင့်လွင့် ၏နေအိမ် 20. ဒါရိုက်တာ သည်ခတ်နေ ၏နေအိမ် 21. ပန်ကိတ်ဒါဒါ ၏နေအိမ် 22. ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ ၏နေအိမ် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်. crd

ထပ်မံ ချိတ်ပိတ်ခံရမည့် အနုပညာရှင်များစာရင်း(၂)
10. ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနှင့် ပိုင်ဖြိုးသု ၏နေအိမ် 11. သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း၏ ကွန်ဒို 12. Model သရုပ်ဆောင် ဇွဲလှိုင်မှီ၏နေအိမ် 13. အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်)၏အိမ် 14, အဆိုတော် ကော်ပဒါ ၏နေအိမ် 15. ဒီဂျေ ဝိုင်း ၏နေအိမ် 16. ဟာသလူရွှင်တော်ဟားငါးကောင်တို့ ၏နေအိမ် 17. မြနှင်းရီလွင် ၏နေအိမ် 18. မော်ဒယ် ဟန်လေး၏ နေအိမ် 19. မော်ဒယ် သူဇာဝင့်လွင့် ၏နေအိမ် 20. ဒါရိုက်တာ သည်ခတ်နေ ၏နေအိမ် 21. ပန်ကိတ်ဒါဒါ ၏နေအိမ် 22. ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ ၏နေအိမ် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်. crd

ထပ်မံ ချိတ်ပိတ်ခံရမည့် အနုပညာရှင်များစာရင်း(၂)
10. ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနှင့် ပိုင်ဖြိုးသု ၏နေအိမ် 11. သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း၏ ကွန်ဒို 12. Model သရုပ်ဆောင် ဇွဲလှိုင်မှီ၏နေအိမ် 13. အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်)၏အိမ် 14, အဆိုတော် ကော်ပဒါ ၏နေအိမ် 15. ဒီဂျေ ဝိုင်း ၏နေအိမ် 16. ဟာသလူရွှင်တော်ဟားငါးကောင်တို့ ၏နေအိမ် 17. မြနှင်းရီလွင် ၏နေအိမ် 18. မော်ဒယ် ဟန်လေး၏ နေအိမ် 19. မော်ဒယ် သူဇာဝင့်လွင့် ၏နေအိမ် 20. ဒါရိုက်တာ သည်ခတ်နေ ၏နေအိမ် 21. ပန်ကိတ်ဒါဒါ ၏နေအိမ် 22. ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ ၏နေအိမ် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်. crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.