၂၀၂၂ခုနစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

၂၀၂၂ခုနစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ တႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားတို႔သည္ ႏွစ္ကူးစ စိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ႏွင့္ စိတ္ကူးသစ္ျဖင့္၊ အလုပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီး သြားလာျခင္းမ်ား ႀကဳံလာတတ္သည္။ မိမိခန္႔အပ္ထားေသာ အတြင္းလူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား က်ေပ်ာက္တတ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ (16. 1. 2022 မွ စ၍ ( 16. 4. 2022) အထိ မိမိလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္။

အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ဆက္ပစြည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အုတ္၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ အုန္းဆီ၊ အုန္းသီးလုပ္ငန္း၊ အိမ္အလွဆင္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ငွားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမည္။

လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ အဂ္ါ၊ တနဂ္ေႏြသားသမီးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ပညာေရးတြင္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ အထူးထားၿပိး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။

မၾကာခဏ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနားမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာတတ္၏။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိဴးသားခ်င္းႏွင့္ မိတ္ေကာင္း၊ မိတ္သဂ္ဟမ်ား မိမိကို အကူအညီမ်ား ေပးမည္။

ပ်ိဴ႐ြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ၿပိး တစ္ေယာက္ ခဏခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။
သို႔ေသာ္ မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ၿပိးမွ လက္ခံသင့္သည္။ အခ်စ္ေရး ထင္သေလာက္ ခရီးေပါက္ႏိုင္ပါ။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၊ သားသမီးရတနာ ထြန္းကားၿပီး စီးပြားေရး တိုးတတ္လာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးရမည္။ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးရတတ္သည္။

ဤႏွစ္တြင္ ေရာဂါဘယ အမ်ိဴးမ်ိဴး ႏွိပ္စက္ျခင္းခံရမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဆီးခ်ိဴ၊ အဖ်ားအနာ၊ အပူနာေရာဂါမ်ား၊ အ႐ိုးအေၾကာ၊ အက်ိတ္နာ၊ ေလးဘက္နာ၊ ကိုယ္ခႏၶာကိုက္ခဲျခင္း၊ အေၾကာတတ္၊ ဗိုက္ေအာင္ျခင္း ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။

အထူးေဟာ… အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ခရီးသြားျခင္း၊ လူမႈေရးကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ေရွာင္က်ဥ္ေပးပါ။ မိမိလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စေန၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ စာခ်ဴပ္စာတမ္းမ်ား၊ အာမခံလက္မွတ္ထိုးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အက်ိဴးေပးအကၡရာ – (က၊ လ၊ ထ၊ အ) အက်ိဴးေပးဂဏန္း – (၂. ၇. ၈. ၃) အက်ိဴးေပးအေရာင္ – အစိမ္းေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ၾကည္ျပာေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္ အက်ိဴးမေပးေနနံ – (စေန၊ ဗုဒၶဟူး) အက်ိဴးမေပးအရပ္ – အေနာက္ေျမာက္

ယၾတာ- ဤႏွစ္လ အပတ္တိုင္ တစ္ႏွစ္လုံး မိမိေနနံ ၿဂိဳဟ္ဘုရား ဗုဒၶဟူးေနနံေန႔ မိမိေမြးေန႔မွ ခေရၫြန္႔၊ ၾသဇာၫြန္႔၊ သေျပၫြန္႔ (၉) ၫြန္႔စီ အစိမ္းေရာင္ ပန္းအိုးျဖင့္ ဘုရားပူေဇာ္ၿပိး ေ႐ႊထီး၊ ေငြထီး၊ တံခြန္ကုကၠား၊ ယပ္ေတာင္ (၇) ေခ်ာင္းႏွင့္ ေ႐ႊဆိုင္းကပ္လႉေပးပါ။ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*