ဘုရားၾကာၾကာမရွိခိုးႏိုင္ရင္ “နေမာတႆ” ႐ြတ္ပါ..1

ဘုရားၾကာၾကာမရွိခိုးႏိုင္ရင္ “နေမာတႆ” ႐ြတ္ပါ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိလို႔၊ အခါအခြင့္မသင့္လို႔ဆိုၿပီးဘရက္ရာဇာ၊ျပႆဒါး ေ႐ြးမေနသင့္ပါဘူး။ အသက္ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ေသမင္းေခၚရင္ အခ်ိန္မရွိေသးလို႔ “ေနပါဦး”လို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မအားတဲ့ၾကားက ကုသိုလ္ယူႏိုင္တဲ့နည္းေလးကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါရေစ။ “နေမာတႆ၊ ဘဂဝေတာ၊ အရဟေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” ဆိုတာကိုတစ္မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး

တစ္ေန႔ကိုအနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္ေလာက္႐ြတ္ေပးပါ။ အဲဒီထက္အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ‌ေန႔စဥ္မိမိသက္ေစ့အႀကိမ္အေရအတြက္႐ြတ္ပါ။ အဓိ႒ာန္အေနနဲ႔လည္းတစ္ေန႔ကို “နေမတႆ” သက္ေစ့႐ြတ္မယ္ဆိုၿပီး အဓိ႒ာန္ျပဳရင္လည္း အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ရပါတယ္။

အဓိ႒ာန္ဆိုတာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ willpower (စိတ္စြမ္းအင္)တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ “နေမာတႆ” ႐ြတ္မယ္ဆိုရင္ Willpower အားေကာင္းလာတယ္။ Willpower အားေကာင္းလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္က အလုပ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပတယ္။ သူ႔ရဲ႕emotionေတြကိုလည္းပဲ သူကႏိုင္တယ္။

အဲဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အဓိ႒ာန္အားေကာင္းလာတယ္ဆိုရင္ “ဗုဒၶသရဏံဂစာၦမိ၊ ဓမၼံသရဏံဂစာၦမိ၊ သံဃံသရဏံဂစာၦမိ” အဲဒီလိုတစ္ေန႔ကို သုံးႀကိမ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ဆယ္ႀကိမ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္သက္ေစ့ အဲဒီလို႐ြတ္ေပးပါ။

အဲဒီလို႐ြတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ willpower ေကာင္းလာပါတယ္။ သတၱဝါအေပါင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားလႊမ္းၿခဳံ၍ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာအရွင္ဓမၼသာမိ

ဘုရားၾကာၾကာမရွိခိုးႏိုင္ရင္ “နေမာတႆ” ႐ြတ္ပါ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိလို႔၊ အခါအခြင့္မသင့္လို႔ဆိုၿပီးဘရက္ရာဇာ၊ျပႆဒါး ေ႐ြးမေနသင့္ပါဘူး။ အသက္ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ေသမင္းေခၚရင္ အခ်ိန္မရွိေသးလို႔ “ေနပါဦး”လို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မအားတဲ့ၾကားက ကုသိုလ္ယူႏိုင္တဲ့နည္းေလးကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါရေစ။ “နေမာတႆ၊ ဘဂဝေတာ၊ အရဟေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” ဆိုတာကိုတစ္မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး

တစ္ေန႔ကိုအနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္ေလာက္႐ြတ္ေပးပါ။ အဲဒီထက္အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ‌ေန႔စဥ္မိမိသက္ေစ့အႀကိမ္အေရအတြက္႐ြတ္ပါ။ အဓိ႒ာန္အေနနဲ႔လည္းတစ္ေန႔ကို “နေမတႆ” သက္ေစ့႐ြတ္မယ္ဆိုၿပီး အဓိ႒ာန္ျပဳရင္လည္း အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ရပါတယ္။

အဓိ႒ာန္ဆိုတာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ willpower (စိတ္စြမ္းအင္)တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ “နေမာတႆ” ႐ြတ္မယ္ဆိုရင္ Willpower အားေကာင္းလာတယ္။ Willpower အားေကာင္းလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္က အလုပ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပတယ္။ သူ႔ရဲ႕emotionေတြကိုလည္းပဲ သူကႏိုင္တယ္။

အဲဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အဓိ႒ာန္အားေကာင္းလာတယ္ဆိုရင္ “ဗုဒၶသရဏံဂစာၦမိ၊ ဓမၼံသရဏံဂစာၦမိ၊ သံဃံသရဏံဂစာၦမိ” အဲဒီလိုတစ္ေန႔ကို သုံးႀကိမ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ဆယ္ႀကိမ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္သက္ေစ့ အဲဒီလို႐ြတ္ေပးပါ။

အဲဒီလို႐ြတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ willpower ေကာင္းလာပါတယ္။ သတၱဝါအေပါင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားလႊမ္းၿခဳံ၍ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာအရွင္ဓမၼသာမိ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*