ဘြဲ႕ရပညာတတ္ေတြ ေျမာင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ႏြင္႕ ဝင္ေငြေကာင္းေနတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း်မား.. ( -ာသည္ တစ္လ သိန္း (၇၀) ဘြဲ႕ရ လူငယ္တစ္ဦး လစာ က်ပ္ (၁)သိန္းခြဲ )

ဘြဲ႕ရပညာတတ္ေတြ ေျမာင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ႏြင္႕ ဝင္ေငြေကာင္းေနတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း်မား.. ( -ာသည္ တစ္လ သိန္း (၇၀) ဘြဲ႕ရ လူငယ္တစ္ဦး လစာ က်ပ္ (၁)သိန္းခြဲ )

-ာသည္ တစ္လ သိန္း (၇၀) ဘြဲ႕ရ လူငယ္တစ္ဦး လစာ က်ပ္ (၁)သိန္းခြဲ ဒီစကားလုံးေတြ သုံးရတာ ေသဘာမကၿမိေပမယ္႕ လက္ရြိ အေျခအေနက ဒါကို ေဖာ္ျပေနတယ္။ ေတလာက အြန္လိုင္းေပၚမြာ နာမည္ႀကီး မင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ့ အၿမိဳးသမီးက live လြင္႕ခက တစ္ရက္ (၃) နာရီ ကို သိန္း (၁၀၀) ရတယ္တဲ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္‌ေတြတုန္းကပဲ အႏုပညာ အလုပ္လုပ္တာ

သုံးလျပည္႕ေတာ့ ကားတစ္စီး ဝယ္စီးနိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ FB ဆယ္လီ ေဘထုပ္ ေရာင္းတာ သုံးလျပည္႕ေတာ့ ကားတစ္စီးဖိုး အျမတ္ရတယ္ ဆိုတဲ့ ေအရာင္းသမား စသည္ျဖင္႕ေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း သိရေသလာက္ ဆယ္လီေအဖာ္အ်ခႇက္မယ္ေတြဟာ တလ တလ သိန္းရာကဏန္း နီးပါး ရၾကတယ္။ အခုရက္ပိုင္း ထြက္တဲ့ သတင္းေတြက မုန္႕ဟင္းခါးေရာင္းရတဲ့ သူက တိုက္ခန္း (၁၀) ခန္း ပိုင္တာတို႔၊ကြမ္းယာသည္ေလးက အိမ္၊ ၿခံနဲ႔ ကားတို႔ ပိုင္ေနၿပီတို႔ စသည္ျဖင္႕ ေတြ႕ရတယ္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္မြာ သာမန္မိသားစုက ေမြးဖြားလာတဲ့ ဘြဲ႕ရပညာတက္ တစ္ဦး ဝင္ေငြဟာ ကိုယ္အေျခအေနကို ကိုယ္မဖန္တီးနိုင္ေသးဘူး။ ပညာဆိုတဲ့ ေနရာမြာ ေနရာတခုမြာ အေသအ်ခာ ၾကႇမ္းဝင္ျခင္း ဆိုရမြာပဲ။ လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြ ႀကီးပြားတာ ဝမ္းသာတယ္။ ဒါေပမယ္႕ ပညာနဲ႔ ႀကီးပြားတာ မဟုတ္ဘူး။ အႏုပညာသည္

ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းဆယ္လီေတြ ႀကီးပြားတယ္။ ဒါအႏုပညာ မဟုက္ဘူး။ ကိုတြက္တို႔ ဒီလို အႏုပညာကို ရင္ဘက္ေပါင္းလာတာ ဆုံးေတာ့ တိုက္ခန္းအဌားဘဝပဲ။ ျမန္မာျပည္မြာ ဒီေကာင္ေကတာ့ ဘာပညာတက္ ၊ သူ႔ဘြဲ႕ပညာနဲ႔ လုပ္သြားလိုက္တာ ႀကီးပြားသြားတဲ့ သတင္း မၾကားဖူးေသးဘူး။ အီလြန္ေမာစ္႕ သည္ သူသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကႇမ္းက်င္မႈေကန တဆင္႕ တက္တာ။

Microsoft တို႔ ၊ Apple တို႔ Facebook တို႔ဆိုတာသူတို႔ ၾကႇမ္းက်င္မႈ ပညာနဲ႔ တက္လြမ္းၾကတာၿမိဳး။ ခင္်မားတို႔ လမ္းေဘးေဈးသည္ ႀကီးပြားတိုးတက္တာ မုဒိတာ ပြားလို႔ရတယ္။ ဝမ္းသာေပးလို႔ ရတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို ပညာတက္ေတြနဲ႔ သြားႏြိဳင္းလို႔ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။

ခင္်မားတို႔ ႏြိဳင္းေနရင္ ခင္်မားတို႔ ခံယူခၾက္ပဲ။ သူတို႔ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈသည္ တကိုယ္ေရစာတိုးတက္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတိုးတက္မႈကို ေအထာက္အကူမျဖစ္ေစဘူး။ ကိုယ္လည္း ‌အခုအလုပ္လက္မဲ့မို႔ ေဈးေရာင္းပါတယ္။ ဒါ ကိုယ္႕တကိုယ္ေရစာ တိုးတက္ေရးအတြက္ပဲ။ အရင္က ကိုယ္႕ ပညာနဲ႔ လူေတာ တိုးပါတယ္။

မအလ အုပ္စု လက္ခၾက္ေၾကာင္႕ ပညာနဲ႔ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြ စြန္႕ခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္႕လို ပညာနဲ႔ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြ စြန္႕ရတဲ့ လူငယ္ သိန္းၿခီ ရြိတယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္မရြိတဲ့ အတြက္ ၾကဳံရာက်ပန္း ရရာအလုပ္ လုပ္ရတယ္။ ကိုယ္ေတြအတြက္ ရြက္စရာ မဟုက္ေပမယ္႕ နိုင္ငံအတြက္က ရြက္စရာပဲ။ နိုင္ငံအတြက္ ပညာနဲ႔ ေအထာက္အပံျပဳ အႀကိဳးျပဳေနတဲ့ လူငယ္သိန္းၿခီ အလုပ္မဲ့သြားတာ နိုင္ငံေတာ္က ရြက္ရမြာ။

လူငယ္ ပညာတက္ဘြဲ႕ေရတြ ကိုယ္႕ပညာနဲ႔ အလုပ္မလုပ္နိုင္ပဲ လမ္းေဘးေဈးသည္ ျဖစ္လို႔ ျဖစ္ လိုင္းေပၚ ေဈးေရာင္းတာ ရြက္စရာ မဟုက္ေပမယ္႕ နိုင္ငံေတာ္က ရြက္ရမြာ။ လူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္မရြိလို႔ ထိုင္းကို သြားၾကတာ မႏြစ္အတြင္း သိန္းကဏန္းေၾကာ္ ရြိေလာက္ၿပီ။ ေသာင္း ကဏန္း အထက္ အဖမ္းခံရမယ္ လို႔ ယူဆရတယ္။ ျမန္မာက ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြ ထိုင္းမြာ ဘာသြားလုပ္ၾကတယ္ ထင္လဲ။

အလုပ္ၾကမ္း သို႔ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ပဲလုပ္ၾကတာ။ ေနာက္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္က အလုပ္ေကာင္းတယ္ဆိုလို႔ ဘြဲ႕ရ လူငယ္ေတြ သြားလုပ္ၾကတယ္။ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္းျဖစ္ေနၿပီး ေဉရာပနိုင္ငံေတြက လူေတြကို လိမ္ရတဲ့အလုပ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ဆုံး လစာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အလုပ္ေခၚစာ တခု ေတြ႕ရတယ္။ ဟိုတယ္ ဘိမြာ လုပ္ရမယ္။ တလသိန္း (၇၀) တဲ့။

ဒီအလုပ္အကိုင္ ဂ႐ုထဲမြာ ေလာက္ကိုင္ေရာက္ေနၿပီး အလုပ္မေရသးတဲ့ ဘြဲ႕ရေတြအပါအၿမိဳးသမီး ရာၿခီ ရြိေနတယ္။ ေျပာရရင္ ဒီနိုင္ငံမြာ ဘြဲ႕ရ ပညာတက္ လူငယ္ေတြ အႏြိမ္႕ခံရတာ ႏြစ္ေပါင္း်မားစြာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရေခတ္မြာ ပညာတက္ေတြ ေနရာ ပိုရလာၾကတယ္။ ပိုထြန္းေျပာင္လာတဲ့ အၿခိန္မြာ မလိုလားသူေတြေၾကာင္႕ အကုန္ေျမာင္းထဲ ျပန္ေရာက္ကုန္တယ္။

ဆိုေတာ့ တနိုင္တပိုင္းေဈးေရာင္း ၊ေအရာင္းအဝယ္လုပ္၊ ကုန္ထမ္း၊ ပြဲစားလုပ္ ႀကိဳးစားရင္း ခ်မ္းသာလာတဲ့ လူေတြ ်မားလာေတာ့ ဘြဲ႕ရပညာတက္ေတြကို အထင္အျမင္ေသးလာတယ္။ မင္းတို႔ ဘယ္ေလာက္ ဘြဲ႕ရ ပညာတက္ပါေစ အၿခိန္တန္ ငါတို႔ဆီ လစာေလး ယူၿပီး လာလုပ္ေနရတာပါ ဆိုတဲ့ အယူအေဆတြ ႀကီးထြားလာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရီစရာေကာင္းလဲ။

ဒီနိုင္ငံမြာ ပညာတတ္၊ အသိပညာတက္ၾကႇမ္းသူေတြ အႏြိမ္ခံရတဲ့ ဘဝဆိုတာက။ ေပးတဲ့ လစာေတြကလည္း -ာသည္ေတာင္ တလ သိန္း (၇၀) အထက္ ဝင္ေငြရေနၿခိန္မြာ ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြလစာ (၂) သိန္းျပည္႕ဖို႔ မေသ်ခာ။ ဘာေၾကာင္႕ ဒီလို ျဖစ္ေနလဲ ဦးေဆာင္ေနသူေတြကိုလည္း ၾကည္႕အုန္းေလ။

ဒီနိုင္ငံမြာ management ဆိုတဲ့ စကားလုံး ေခာတ္စားတာေတာင္ ဆယ္စုႏြစ္ မျပည္႕ေသးဖူး။ မဆိုင္တဲ့ သူေတြက မဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမြာ ထုံးတမ္းဆင္လာေတြနဲ႔ ေရာသမ ေမြေနတာ တိုးတက္ပါမလား။ ေအစာနက သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္ရတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံက ႏြစ္ (၄၀) သတ္တမ္းရြိတဲ့ ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူဟာ ပၾက္ဆီးယိုယြင္းလာတာေၾကာင္႕ ဂ်ပန္အစိုးရက ယန္းသန္း (၈၀၀) သုံးၿပီး ၿဖိဳခ်ေနတဲ့ သတင္း။

ဒီသတင္း ေကာ္မန္႕ေတြမြာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မို႔ ႏြစ္ ၾကာရြည္ခံေအာင္ စီမံထိန္းသိမ္းသင္႕တယ္ ဆိုသူက တၿမိဳး၊ မင္းတို႔ေတြ အႀကိဳးျပန္ခံစားရမယ္ ဆိုသူက ဆို၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံဟာ ကပ္ေဘးႀကီး ၾကဳံရမယ္ ဆိုသူက ဆို၊ ဘုရားကို ၿဖိဳခၾတာ ေမကာင္းဖူး ဆိုသူက ဆို ဒီအျဖစ္ကို ၾကည္႕ရင္ ပညာတတ္သူေတြ လုပ္ရပ္နဲ႔ ပညာမတတ္သူတို႔ရဲ့ ေအတြးအျမင္ ဘယ္ေလာက္ကြာတယ္ ဆိုတာ ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ စာေတြ ေမရးတာ ၾကာလို႔။crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*