Categories
ဗဟုသုတ

ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ လကၡဏာမ်ား……

ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ လကၡဏာမ်ား……

ခ်မ္းသာသူေတြရဲ့လက္မွာသာေတြ႕ရမ်ားတတ္ေသာလက္ဝါးျပင္ေပၚမွေငြဝင္လမ္းေၾကာင္အမွတ္သားလူတိုင္လူတိုင္သည္ခ်မ္းသာခ်င္ၾက၏သို႔ေသာ္လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ခ်မ္းသာခ်င္းေတာ့မရွိနိုင္ေပ။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆင္းရဲခ်င္းခ်မ္းသာခ်င္းသည္မိမိအတိတ္ကျပဳခဲ့ဖူးေသာကံတရားအတိုင္းသာခံစားရေပသည္။ထို႔ေၾကာင္အသက္ဉာဏ္ေစာင္ဥစၥာကံေစာင္ဟုျမန္မာစကားပုံရွိေနခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။

လကၡဏာပညာရပ္တြင္လက္ပုံစံတနည္းလက္ဝါးျပင္သည္မူလဇာတာႏွင္တူၿပီး၊လက္ဝါးျပင္အတြင္းရိုက္ႏွိပ္ထားေသာလမ္ေၾကာင္းေလးမ်ားကေတာ့ေကာဇာၿဂိဳဟ္ႏွင့္တူလွသည္လက္ပုံစံေကာင္းမြန္ၿပီး၊

လက္မအဆင္မွီကာေကာင္းမြန္ေသာလက္ေခ်ာင္ေလးမ်ားႏွင္အတူလက္ဝါးျပင္အေရာင္အေသြးေကာင္းမြန္ကာၿဂိဳဟ္ခုံေလးမ်ားမို႔ေမာက္ျပည္ၿဖိဳးေကာင္းမြန္ၿပီး၊ဖ်က္မွတ္ကင္းကာအားရွိေနမည္ဆိုပါကလကၡဏာရွင္သည္ခ်မ္သာရန္ကံတရားပါရွိၿပီးသူျဖစ္ေပသည္။

ထိုျပင္ေအာက္ပါအမွတ္လကၡဏာမ်ားကလည္းေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူခ်င္စီးစိမ္ဥစၥာျပည္စုံခ်င္းကိုေဖာ္ျပၿပီး၊ခ်မ္သာေသာလူေတြရဲ့လက္မွာသာအေတြ႕ရမ်ားေသာေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္တာၾကာင္ဒီအမွတ္သားေလးမ်ားသင့္ရဲ့လက္မွာပါမပါေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍သင့္ရဲ့လက္မွာသာဒီအမွတ္သားတခုမဟုက္တခုပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊သင္သည္လည္းေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံၿပီးခ်မ္သာသူတေယာက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာအေသခ်ာပါပဲ။

(၁)လက္သူႂကြယ္လက္ေခ်ာင္းႏွင့္လက္ေခ်ာင္းေျခရင္းျဖစ္ေသာတနဂၤႏြေၿဂိုဟ္ခုံသည္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခ်င္းအႏုပညာေအာင္ျမင္မႈစသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပေသာ၊လက္ေခ်ာင္းျဖစ္သည္ထိုလက္ေခ်ာင္းေျခရင္းတနဂၤႏြေၿဂိုဟ္ေပၚတြင္ၾကယ္အမွတ္သား(A)ပါခဲ့မယ္ဆိုရင္၊

လကၡဏာရွင္သည္စီးစိမ္ဥစၥာျပည့္စုံခ်င္းေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူခ်င္းဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးရရွိခ်င္းအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားရာထူးတတ္ခ်င္းအႏုပညာရွင္မ်ားအကယ္ဒမီရလြယ္ခ်င္းတို႔ကိုေပးစြမ္းၿပီး၊

သာမာန္လူေတြမွာပါခဲၿပီးေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူေတြရဲ့လက္မွာသာေတြ႕ရမ်ားေသာအမွတ္သားျဖစ္သည္။ထိုအမွတ္သားပါေသာလကၡဏာရွင္သည္တမိေပါက္တေယာက္ထြန္းဆိုသကဲ့သို႔ ႀကီးပြားမည့္အမွတ္သားလကၡဏာျဖစ္ေပသည္။

(၂)လက္သြယ္ႂကြယ္ေျခရင္းတနဂၤႏြေၿဂိုဟ္ခုံလို႔ေခၚတဲ့ေနရာေလးမွာအလံပုံစံ(B)ေလးေပၚလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ဒီအမွတ္သားကိုေအာင္လံအမွတ္သားလို႔ေခၚပါတယ္။

ဒီေအာင္လံအမွတ္သားပါလာတဲ့လကၡဏာရွင္ဟာမိဘမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတတ္ၿပီး၊ေငြကိုေရလိုသုံးနိုင္တဲ့လူေတြရဲ့လက္မွာသာေတြ႕ရတတ္တာေၾကာင့္ဒီအမွတ္သားသင့္လက္မွာပါလာရင္မယ္ဆိုရင္အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့အမွတ္သားခ်မ္းမဲ့အမွတ္သားအျဖစ္မွတ္ယူရပါလိမ္မယ္။

(၃)ဦးေခၚင္လမ္ေၾကာင္းနဲ႔ဉာဏ္လမ္းေၾကာင္းၾကားမွာေအာင္လံအမွတ္သားCပါလာရင္ေတာ့သင္ဟာမိဘမ်ိဳးရိုးကခ်မ္သာသူမျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္ကိုယ္လမ္ကိုယ္ေလ်ာက္ၿပီးကိုယ့္ရဲ့ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္၊ဘဝအထြဋ္ထိပ္ေရာက္ကေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံခ်င္ႏွင္အတူခ်မ္သာသုခရရွိနိုင္သူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

(၄)လက္မပထမဆစ္နဲ႔ဒုတိယဆစ္ၾကားမွာ(D)စပါးေစ့ကဲ့သို႔လမ္ေၾကာင္ေတြဟာလူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာပါလာတတ္ပါတယ္။ဒီစပါးေစ့အမွတ္သားပါသူေတြဟာစားဝတ္ေနေရးျပည့္စုံခ်င္းေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူခ်င္းျပဆိုပါတယ္။

ဒီအမွတ္သားကေတာ့လူတရာမွာရ၀%ေလာက္ပါတတ္ပါတယ္ဒါေပမဲ့လူအမ်ားရဲ့လက္မွာေတြ႕ရတဲ့စပါးေစ့ပုံကေတာ့အတြင္းထဲမွာဟေနခ်င္းသို႔မဟုက္၊အျပင္ဘက္မွာဟေနခ်င္းသို႔မဟုက္အေပၚတခ်မ္းေအာက္တခ်မ္းကြဲေနတတ္ၿပီးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုဆက္ၿပီးလုံေနတဲ့စပါးေစ့ကေတာ့ရွာမွရွားပါပဲ။

လက္မပထမဆစ္နဲ႔ဒုတိယဆစ္ၾကားမွာပါလာတဲ့စပါးေစ့ဟာဟခ်င္းကြဲခ်င္းမရွိေလာက္ေအာင္လွပၿပီးလုံေနမယ္ဆိုရင္ေငြလည္းရွာနိုင္သူရွာနိုင္သေလာက္လည္းစုေဆာင္နိုင္သူျဖစ္တာေၾကာင့္၊

အဲဒီလိုလွပၿပီးလုံေနတဲ့စပါးေစ့ကေတာ့ခ်မ္းသာသူေတြရဲ့လက္မွာသာျမင္ေတြ႕ရတတ္တာေၾကာင့္သင့္ရဲ့လက္မွာသာထိုအမွတ္သားပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊သင္ဟာေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံၿပီးခ်မ္းသာသူတေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ရွိပါတယ္။

(၅)တနလၤာၿဂိဳဟ္ခုံလို႔ေခၚတဲ့လက္ဝါးေစာင္းနားေလးမွာအလံကဲ့သို႔အမွတ္သားေလးပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊Eလကၡဏာရွင္ဟာအႏုပညာစိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမြန္းခ်င္းေၾကာင့္အႀကံေကာင္းေတာ့တသက္ကံေကာင္းေတာ့တခ်က္ဆိုသလိုအႀကံေကာင္ဉာဏ္ေကာင္စိတ္ကူးေကာင္းေတြေၾကာင့္ပြေပါက္တိုးကာေငြေၾကးဥစၥာရရွိၿပီး၊ၾကည့္ၾကည့္တတ္ခ်မ္းသာသူေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

(၆)အသက္လမ္းေၾကာင္းအဆုံးမွာစမူဆာပုံစံႀတိဂံအမွတ္သား(F)ေလးပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊မိဘေတြေပးအပ္ေသာအေမြအႏွစ္စီးစိမ္ဥစၥာေတြရရွိနိုင္ၿပီးမိဘေက်းဇူးျမင့္မိုရ္ဦးဆိုသလိုမိဘေတြရဲ့အေထာက္ပံ့ေတြနဲ႔ႀကီးပြားခ်မ္းသာမဲ့လကၡဏာပါပဲ။

(၇)လက္ဝါးေအာက္ေျခလက္ေကာက္ရစ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာစမူဆာပုံစံႀတိဂံအမွတ္သား(G)ႏွင့္ၾကယ္စုံစံအမွတ္သား(H)ပုံပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ေငြအစုလိုက္အျပဳလိုက္ဝင္ခ်င္းအေမြရခ်င္းထီေပါက္ခ်င္းစေသာေငြေၾကးဥစၥာအလုံးလိုက္အရင္းလိုက္ရရွိၿပီး

၊ေငြေၾကးကံေကာင္းကာ ခ်မ္းသာေသာဘဝေအာင္ျမင္ေသာဘဝကိုဧကန္မုခ်ရရွိနိုင္ပါလိမ္မယ္။သင္ရဲ့လက္မွာဒီအမွတ္သားေတြပါမပါေသခ်ာေလ့လာတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္နိုင္ရန္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။Credit

ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာများ……

ချမ်းသာသူတွေရဲ့လက်မှာသာတွေ့ရများတတ်သောလက်ဝါးပြင်ပေါ်မှငွေဝင်လမ်းကြောင်အမှတ်သားလူတိုင်လူတိုင်သည်ချမ်းသာချင်ကြ၏သို့သော်လူတိုင်းလူတိုင်းသည်ချမ်းသာချင်းတော့မရှိနိုင်ပေ။

လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆင်းရဲချင်းချမ်းသာချင်းသည်မိမိအတိတ်ကပြုခဲ့ဖူးသောကံတရားအတိုင်းသာခံစားရပေသည်။ထို့ကြောင်အသက်ဉာဏ်စောင်ဥစ္စာကံစောင်ဟုမြန်မာစကားပုံရှိနေချင်းပင်ဖြစ်သည်။

လက္ခဏာပညာရပ်တွင်လက်ပုံစံတနည်းလက်ဝါးပြင်သည်မူလဇာတာနှင်တူပြီး၊လက်ဝါးပြင်အတွင်းရိုက်နှိပ်ထားသောလမ်ကြောင်းလေးများကတော့ကောဇာဂြိုဟ်နှင့်တူလှသည်လက်ပုံစံကောင်းမွန်ပြီး၊

လက်မအဆင်မှီကာကောင်းမွန်သောလက်ချောင်လေးများနှင်အတူလက်ဝါးပြင်အရောင်အသွေးကောင်းမွန်ကာဂြိုဟ်ခုံလေးများမို့မောက်ပြည်ဖြိုးကောင်းမွန်ပြီး၊ဖျက်မှတ်ကင်းကာအားရှိနေမည်ဆိုပါကလက္ခဏာရှင်သည်ချမ်သာရန်ကံတရားပါရှိပြီးသူဖြစ်ပေသည်။

ထိုပြင်အောက်ပါအမှတ်လက္ခဏာများကလည်းငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်ကူချင်စီးစိမ်ဥစ္စာပြည်စုံချင်းကိုဖော်ပြပြီး၊ချမ်သာသောလူတွေရဲ့လက်မှာသာအတွေ့ရများသောငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တာကြာင်ဒီအမှတ်သားလေးများသင့်ရဲ့လက်မှာပါမပါသေချာလေ့လာကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။

အကယ်၍သင့်ရဲ့လက်မှာသာဒီအမှတ်သားတခုမဟုက်တခုပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊သင်သည်လည်းငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံပြီးချမ်သာသူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအသေချာပါပဲ။

(၁)လက်သူကြွယ်လက်ချောင်းနှင့်လက်ချောင်းခြေရင်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်ခုံသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်းအနုပညာအောင်မြင်မှုစသည်တို့ကိုဖော်ပြသော၊လက်ချောင်းဖြစ်သည်ထိုလက်ချောင်းခြေရင်းတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်ပေါ်တွင်ကြယ်အမှတ်သား(A)ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်၊

လက္ခဏာရှင်သည်စီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံချင်းငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်ကူချင်းဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးရရှိချင်းအစိုးရဝန်ထမ်းများရာထူးတတ်ချင်းအနုပညာရှင်များအကယ်ဒမီရလွယ်ချင်းတို့ကိုပေးစွမ်းပြီး၊

သာမာန်လူတွေမှာပါခဲပြီးအောင်မြင်ချမ်းသာသူတွေရဲ့လက်မှာသာတွေ့ရများသောအမှတ်သားဖြစ်သည်။ထိုအမှတ်သားပါသောလက္ခဏာရှင်သည်တမိပေါက်တယောက်ထွန်းဆိုသကဲ့သို့ ကြီးပွားမည့်အမှတ်သားလက္ခဏာဖြစ်ပေသည်။

(၂)လက်သွယ်ကြွယ်ခြေရင်းတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်ခုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာအလံပုံစံ(B)လေးပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်သားကိုအောင်လံအမှတ်သားလို့ခေါ်ပါတယ်။

ဒီအောင်လံအမှတ်သားပါလာတဲ့လက္ခဏာရှင်ဟာမိဘမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်ပြီး၊ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့လက်မှာသာတွေ့ရတတ်တာကြောင့်ဒီအမှတ်သားသင့်လက်မှာပါလာရင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်သားချမ်းမဲ့အမှတ်သားအဖြစ်မှတ်ယူရပါလိမ်မယ်။

(၃)ဦးခေါ်င်လမ်ကြောင်းနဲ့ဉာဏ်လမ်းကြောင်းကြားမှာအောင်လံအမှတ်သားCပါလာရင်တော့သင်ဟာမိဘမျိုးရိုးကချမ်သာသူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ကိုယ်လမ်ကိုယ်လျောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်၊ဘဝအထွဋ်ထိပ်ရောက်ကငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံချင်နှင်အတူချမ်သာသုခရရှိနိုင်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

(၄)လက်မပထမဆစ်နဲ့ဒုတိယဆစ်ကြားမှာ(D)စပါးစေ့ကဲ့သို့လမ်ကြောင်တွေဟာလူအတော်များများမှာပါလာတတ်ပါတယ်။ဒီစပါးစေ့အမှတ်သားပါသူတွေဟာစားဝတ်နေရေးပြည့်စုံချင်းငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်ကူချင်းပြဆိုပါတယ်။

ဒီအမှတ်သားကတော့လူတရာမှာရဝ%လောက်ပါတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများရဲ့လက်မှာတွေ့ရတဲ့စပါးစေ့ပုံကတော့အတွင်းထဲမှာဟနေချင်းသို့မဟုက်၊အပြင်ဘက်မှာဟနေချင်းသို့မဟုက်အပေါ်တချမ်းအောက်တချမ်းကွဲနေတတ်ပြီးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဆက်ပြီးလုံနေတဲ့စပါးစေ့ကတော့ရှာမှရှားပါပဲ။

လက်မပထမဆစ်နဲ့ဒုတိယဆစ်ကြားမှာပါလာတဲ့စပါးစေ့ဟာဟချင်းကွဲချင်းမရှိလောက်အောင်လှပပြီးလုံနေမယ်ဆိုရင်ငွေလည်းရှာနိုင်သူရှာနိုင်သလောက်လည်းစုဆောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်၊

အဲဒီလိုလှပပြီးလုံနေတဲ့စပါးစေ့ကတော့ချမ်းသာသူတွေရဲ့လက်မှာသာမြင်တွေ့ရတတ်တာကြောင့်သင့်ရဲ့လက်မှာသာထိုအမှတ်သားပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊သင်ဟာငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံပြီးချမ်းသာသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။

(၅)တနင်္လာဂြိုဟ်ခုံလို့ခေါ်တဲ့လက်ဝါးစောင်းနားလေးမှာအလံကဲ့သို့အမှတ်သားလေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊Eလက္ခဏာရှင်ဟာအနုပညာစိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်းချင်းကြောင့်အကြံကောင်းတော့တသက်ကံကောင်းတော့တချက်ဆိုသလိုအကြံကောင်ဉာဏ်ကောင်စိတ်ကူးကောင်းတွေကြောင့်ပွပေါက်တိုးကာငွေကြေးဥစ္စာရရှိပြီး၊ကြည့်ကြည့်တတ်ချမ်းသာသူတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။

(၆)အသက်လမ်းကြောင်းအဆုံးမှာစမူဆာပုံစံတြိဂံအမှတ်သား(F)လေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊မိဘတွေပေးအပ်သောအမွေအနှစ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရရှိနိုင်ပြီးမိဘကျေးဇူးမြင့်မိုရ်ဦးဆိုသလိုမိဘတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာမဲ့လက္ခဏာပါပဲ။

(၇)လက်ဝါးအောက်ခြေလက်ကောက်ရစ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစမူဆာပုံစံတြိဂံအမှတ်သား(G)နှင့်ကြယ်စုံစံအမှတ်သား(H)ပုံပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ငွေအစုလိုက်အပြုလိုက်ဝင်ချင်းအမွေရချင်းထီပေါက်ချင်းစသောငွေကြေးဥစ္စာအလုံးလိုက်အရင်းလိုက်ရရှိပြီး

၊ငွေကြေးကံကောင်းကာ ချမ်းသာသောဘဝအောင်မြင်သောဘဝကိုဧကန်မုချရရှိနိုင်ပါလိမ်မယ်။သင်ရဲ့လက်မှာဒီအမှတ်သားတွေပါမပါသေချာလေ့လာတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ရန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Credit

ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ လကၡဏာမ်ား……

ခ်မ္းသာသူေတြရဲ့လက္မွာသာေတြ႕ရမ်ားတတ္ေသာလက္ဝါးျပင္ေပၚမွေငြဝင္လမ္းေၾကာင္အမွတ္သားလူတိုင္လူတိုင္သည္ခ်မ္းသာခ်င္ၾက၏သို႔ေသာ္လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ခ်မ္းသာခ်င္းေတာ့မရွိနိုင္ေပ။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆင္းရဲခ်င္းခ်မ္းသာခ်င္းသည္မိမိအတိတ္ကျပဳခဲ့ဖူးေသာကံတရားအတိုင္းသာခံစားရေပသည္။ထို႔ေၾကာင္အသက္ဉာဏ္ေစာင္ဥစၥာကံေစာင္ဟုျမန္မာစကားပုံရွိေနခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။

လကၡဏာပညာရပ္တြင္လက္ပုံစံတနည္းလက္ဝါးျပင္သည္မူလဇာတာႏွင္တူၿပီး၊လက္ဝါးျပင္အတြင္းရိုက္ႏွိပ္ထားေသာလမ္ေၾကာင္းေလးမ်ားကေတာ့ေကာဇာၿဂိဳဟ္ႏွင့္တူလွသည္လက္ပုံစံေကာင္းမြန္ၿပီး၊

လက္မအဆင္မွီကာေကာင္းမြန္ေသာလက္ေခ်ာင္ေလးမ်ားႏွင္အတူလက္ဝါးျပင္အေရာင္အေသြးေကာင္းမြန္ကာၿဂိဳဟ္ခုံေလးမ်ားမို႔ေမာက္ျပည္ၿဖိဳးေကာင္းမြန္ၿပီး၊ဖ်က္မွတ္ကင္းကာအားရွိေနမည္ဆိုပါကလကၡဏာရွင္သည္ခ်မ္သာရန္ကံတရားပါရွိၿပီးသူျဖစ္ေပသည္။

ထိုျပင္ေအာက္ပါအမွတ္လကၡဏာမ်ားကလည္းေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူခ်င္စီးစိမ္ဥစၥာျပည္စုံခ်င္းကိုေဖာ္ျပၿပီး၊ခ်မ္သာေသာလူေတြရဲ့လက္မွာသာအေတြ႕ရမ်ားေသာေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္တာၾကာင္ဒီအမွတ္သားေလးမ်ားသင့္ရဲ့လက္မွာပါမပါေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍သင့္ရဲ့လက္မွာသာဒီအမွတ္သားတခုမဟုက္တခုပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊သင္သည္လည္းေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံၿပီးခ်မ္သာသူတေယာက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာအေသခ်ာပါပဲ။

(၁)လက္သူႂကြယ္လက္ေခ်ာင္းႏွင့္လက္ေခ်ာင္းေျခရင္းျဖစ္ေသာတနဂၤႏြေၿဂိုဟ္ခုံသည္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခ်င္းအႏုပညာေအာင္ျမင္မႈစသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပေသာ၊လက္ေခ်ာင္းျဖစ္သည္ထိုလက္ေခ်ာင္းေျခရင္းတနဂၤႏြေၿဂိုဟ္ေပၚတြင္ၾကယ္အမွတ္သား(A)ပါခဲ့မယ္ဆိုရင္၊

လကၡဏာရွင္သည္စီးစိမ္ဥစၥာျပည့္စုံခ်င္းေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူခ်င္းဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးရရွိခ်င္းအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားရာထူးတတ္ခ်င္းအႏုပညာရွင္မ်ားအကယ္ဒမီရလြယ္ခ်င္းတို႔ကိုေပးစြမ္းၿပီး၊

သာမာန္လူေတြမွာပါခဲၿပီးေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူေတြရဲ့လက္မွာသာေတြ႕ရမ်ားေသာအမွတ္သားျဖစ္သည္။ထိုအမွတ္သားပါေသာလကၡဏာရွင္သည္တမိေပါက္တေယာက္ထြန္းဆိုသကဲ့သို႔ ႀကီးပြားမည့္အမွတ္သားလကၡဏာျဖစ္ေပသည္။

(၂)လက္သြယ္ႂကြယ္ေျခရင္းတနဂၤႏြေၿဂိုဟ္ခုံလို႔ေခၚတဲ့ေနရာေလးမွာအလံပုံစံ(B)ေလးေပၚလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ဒီအမွတ္သားကိုေအာင္လံအမွတ္သားလို႔ေခၚပါတယ္။

ဒီေအာင္လံအမွတ္သားပါလာတဲ့လကၡဏာရွင္ဟာမိဘမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတတ္ၿပီး၊ေငြကိုေရလိုသုံးနိုင္တဲ့လူေတြရဲ့လက္မွာသာေတြ႕ရတတ္တာေၾကာင့္ဒီအမွတ္သားသင့္လက္မွာပါလာရင္မယ္ဆိုရင္အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့အမွတ္သားခ်မ္းမဲ့အမွတ္သားအျဖစ္မွတ္ယူရပါလိမ္မယ္။

(၃)ဦးေခၚင္လမ္ေၾကာင္းနဲ႔ဉာဏ္လမ္းေၾကာင္းၾကားမွာေအာင္လံအမွတ္သားCပါလာရင္ေတာ့သင္ဟာမိဘမ်ိဳးရိုးကခ်မ္သာသူမျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္ကိုယ္လမ္ကိုယ္ေလ်ာက္ၿပီးကိုယ့္ရဲ့ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္၊ဘဝအထြဋ္ထိပ္ေရာက္ကေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံခ်င္ႏွင္အတူခ်မ္သာသုခရရွိနိုင္သူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

(၄)လက္မပထမဆစ္နဲ႔ဒုတိယဆစ္ၾကားမွာ(D)စပါးေစ့ကဲ့သို႔လမ္ေၾကာင္ေတြဟာလူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာပါလာတတ္ပါတယ္။ဒီစပါးေစ့အမွတ္သားပါသူေတြဟာစားဝတ္ေနေရးျပည့္စုံခ်င္းေငြေၾကးရွာေဖြရလြယ္ကူခ်င္းျပဆိုပါတယ္။

ဒီအမွတ္သားကေတာ့လူတရာမွာရဝ%ေလာက္ပါတတ္ပါတယ္ဒါေပမဲ့လူအမ်ားရဲ့လက္မွာေတြ႕ရတဲ့စပါးေစ့ပုံကေတာ့အတြင္းထဲမွာဟေနခ်င္းသို႔မဟုက္၊အျပင္ဘက္မွာဟေနခ်င္းသို႔မဟုက္အေပၚတခ်မ္းေအာက္တခ်မ္းကြဲေနတတ္ၿပီးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုဆက္ၿပီးလုံေနတဲ့စပါးေစ့ကေတာ့ရွာမွရွားပါပဲ။

လက္မပထမဆစ္နဲ႔ဒုတိယဆစ္ၾကားမွာပါလာတဲ့စပါးေစ့ဟာဟခ်င္းကြဲခ်င္းမရွိေလာက္ေအာင္လွပၿပီးလုံေနမယ္ဆိုရင္ေငြလည္းရွာနိုင္သူရွာနိုင္သေလာက္လည္းစုေဆာင္နိုင္သူျဖစ္တာေၾကာင့္၊

အဲဒီလိုလွပၿပီးလုံေနတဲ့စပါးေစ့ကေတာ့ခ်မ္းသာသူေတြရဲ့လက္မွာသာျမင္ေတြ႕ရတတ္တာေၾကာင့္သင့္ရဲ့လက္မွာသာထိုအမွတ္သားပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊သင္ဟာေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံၿပီးခ်မ္းသာသူတေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ရွိပါတယ္။

(၅)တနလၤာၿဂိဳဟ္ခုံလို႔ေခၚတဲ့လက္ဝါးေစာင္းနားေလးမွာအလံကဲ့သို႔အမွတ္သားေလးပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊Eလကၡဏာရွင္ဟာအႏုပညာစိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမြန္းခ်င္းေၾကာင့္အႀကံေကာင္းေတာ့တသက္ကံေကာင္းေတာ့တခ်က္ဆိုသလိုအႀကံေကာင္ဉာဏ္ေကာင္စိတ္ကူးေကာင္းေတြေၾကာင့္ပြေပါက္တိုးကာေငြေၾကးဥစၥာရရွိၿပီး၊ၾကည့္ၾကည့္တတ္ခ်မ္းသာသူေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

(၆)အသက္လမ္းေၾကာင္းအဆုံးမွာစမူဆာပုံစံႀတိဂံအမွတ္သား(F)ေလးပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊မိဘေတြေပးအပ္ေသာအေမြအႏွစ္စီးစိမ္ဥစၥာေတြရရွိနိုင္ၿပီးမိဘေက်းဇူးျမင့္မိုရ္ဦးဆိုသလိုမိဘေတြရဲ့အေထာက္ပံ့ေတြနဲ႔ႀကီးပြားခ်မ္းသာမဲ့လကၡဏာပါပဲ။

(၇)လက္ဝါးေအာက္ေျခလက္ေကာက္ရစ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာစမူဆာပုံစံႀတိဂံအမွတ္သား(G)ႏွင့္ၾကယ္စုံစံအမွတ္သား(H)ပုံပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ေငြအစုလိုက္အျပဳလိုက္ဝင္ခ်င္းအေမြရခ်င္းထီေပါက္ခ်င္းစေသာေငြေၾကးဥစၥာအလုံးလိုက္အရင္းလိုက္ရရွိၿပီး

၊ေငြေၾကးကံေကာင္းကာ ခ်မ္းသာေသာဘဝေအာင္ျမင္ေသာဘဝကိုဧကန္မုခ်ရရွိနိုင္ပါလိမ္မယ္။သင္ရဲ့လက္မွာဒီအမွတ္သားေတြပါမပါေသခ်ာေလ့လာတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္နိုင္ရန္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.