ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသူေလးမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အမူ အက်င့္ေလးမ်ား

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသူေလးမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အမူ အက်င့္ေလးမ်ား

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့သူေတြ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့အက်င့္ (၉)မ်ိဳး အလုပ္မွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့သူ …. ခင္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ သူေတြကို တစ္ခါတစ္ေလေတြ႕ ရေလ့ ရွိပါ တယ္။သူတို႔ေတြက ဘယ္ေနရာ ျဖစ္ျဖစ္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေလ့ ရွိပါတယ္။ သင္ေရာ သူတို႔လို မျဖစ္ခ်င္ဘူးလား?ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ သူတို႔ေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ ျပဳလုပ္ထ ရွိတဲ့ အက်င့္(၉)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ျဖတ္မေျပာပဲနားေထာင္ျခင္း

သူတို႔ေတြက သင္စကား ေျပာေနရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖတ္ေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ သင့္ခံစား ခ်က္ေတြကို အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္းနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာကို နားေထာင္ ပါတယ္။ သင့္ေျပာတာကို စိတ္ရွည္ရွည္ နဲ႔ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ နားေထာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။

(၂) လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲၿပဳံးေလ့ရွိျခင္း

လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲၿပဳံးျပျခင္းက လူသားအားလုံးကို ေႏြးေထြး ေစပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔က ေကာင္းေကာင္းႀကီးသေဘာေပါက္ တဲ့အျပင္ အသုံးလည္း အသုံးခ် တတ္ ပါတယ္။

(၃) အမိန႔္ေပးေသာပုံစံျဖင့္စကား မေျပာျခင္း

သူတို႔ိက ဘယ္ေတာ့မွ အမိန႔္ေပးတဲ့ ပုံစံနဲ႔ စကားေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ သူမ်ားလည္ းျပန္ေျပာလို႔ ရေအာင္ လမ္းခင္း ေပးထား ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသံကိုက ေႏြးေထြးမႈ ရွိပါတယ္။

(၄) ရယူလိုျခင္းမရွိပဲေပးကမ္းျခင္း

သူတို႔က ဘယ္လိုတုံ႔ ျပန္မႈ မ်ိဳးကိုမွ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေပးကမ္းတတ္ ၾကပါတယ္။

(၅) ဆင္ေျခမမ်ားပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္တတ္ျခင္း

သူတို႔က မလိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ေပးေလ့ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ ဘယ္လို ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ ေနရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဂ႐ုစိုက္ ပါတယ္။ ဆင္ေျခေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မေပးတတ္ပါဘူး။

(၆) ကတိမေမ့တတ္ျခင္း

သူတို႔က ဘယ္ေတာ့မွ ကတိကို မေမ့တတ္ ပါဘူး။ ကတိ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို သူတို႔ဘဝရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးအရာအျဖစ္ခံ ယူထား ပါတယ္။ မပိုင္ႏိုင္ ပဲလည္း ကတိေပးေလ့မရွိပါဘူး။ ေပးၿပီးသား ကတိလည္း ပ်က္ေလ့မရွိပါဘူး။

(၇) ခြင့္္လႊတ္တတ္ျခင္း

သူတို႔ိက စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာမ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ထဲ အၾကာႀကီ းထားေလ့ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေပၚအမွားလုပ္သူေတြ ကိုလည္း အလြယ္တကူ ခြင့္လႊတ္ တတ္ပါတယ္။ စိတ္ေကာက္ျခင္းမ ရွိတတ္ပါဘူး။

(၈) ႐ိုးသားျခင္း

သူတို႔က စကားအမွန္ကိုပဲ ေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ စကားမ်ိဳးမေျပာတတ္ပါဘူး။ သူတစ္ပါး ထိခိုက္မည့္ စကားမ်ိဳးကိုဘယ္ေတာ့မွ ေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။

(၉) အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္း

သူတို႔က အေကာင္းျမင္ေလ့ ရွိတတ္ၾက ပါတယ္။ သူတို႔က သင့္အတြက္ဆို း႐ြားတယ္ လို႔ထင္ရတဲ့အရာေတြကိုေတာင္ အေကာင္းျမင္ေလ့ ရွိပါတယ္။အထက္ပါအခ်က္ေတြထဲက ဘယ္အခ်က္ေတြသင့္မွာရွိပါသလဲ?crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.