မိုးဗြဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့်အများအပြားကျဆုံးခဲ့သလဲ

မိုးဗြဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့်အများအပြားကျဆုံးခဲ့သလဲ

ပြည်သူတွေလှူနိုင်ရင် လှူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ အသက်နဲ့ ခန္ဒာရင်းနိုင်တယ်” – ဂျွန်ကနေဒီ (ဒီးမော့ဆို PDF)

စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန် မိုးဗြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး The 74 Media က မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။

မိုးဗြဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့်အများအပြားကျဆုံးခဲ့သလဲ

ပြည်သူတွေလှူနိုင်ရင် လှူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ အသက်နဲ့ ခန္ဒာရင်းနိုင်တယ်” – ဂျွန်ကနေဒီ (ဒီးမော့ဆို PDF)

စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန် မိုးဗြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး The 74 Media က မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။

မိုးဗြဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့်အများအပြားကျဆုံးခဲ့သလဲ

ပြည်သူတွေလှူနိုင်ရင် လှူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ အသက်နဲ့ ခန္ဒာရင်းနိုင်တယ်” – ဂျွန်ကနေဒီ (ဒီးမော့ဆို PDF)

စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန် မိုးဗြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး The 74 Media က မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။

မိုးဗြဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့်အများအပြားကျဆုံးခဲ့သလဲ

ပြည်သူတွေလှူနိုင်ရင် လှူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ အသက်နဲ့ ခန္ဒာရင်းနိုင်တယ်” – ဂျွန်ကနေဒီ (ဒီးမော့ဆို PDF)

စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန် မိုးဗြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး The 74 Media က မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။

မိုးဗြဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့်အများအပြားကျဆုံးခဲ့သလဲ

ပြည်သူတွေလှူနိုင်ရင် လှူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ အသက်နဲ့ ခန္ဒာရင်းနိုင်တယ်” – ဂျွန်ကနေဒီ (ဒီးမော့ဆို PDF)

စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန် မိုးဗြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး The 74 Media က မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.