လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲသူတုိ႔အတြက္ ေႏြရာသီမွာ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္း

လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲသူတုိ႔အတြက္ ေႏြရာသီမွာ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္း

လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက မီးစက္ဝယ္ၿပီ၊ ေႏြရာသီ မီးပိုျပတ္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ မတ္၊ ၃ ရက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တျပည္နယ္လုံးအတိုင္းအတာအရ တစ္ရက္အတြင္း လၽွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖတ္တတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္အတြင္း လၽွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈအေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းတြင္ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္႐ုံးအတြက္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က 500 KVA ( Sound Proof Type) ဒီဇယ္မီးစက္ တစ္စုံဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

တင္ဒါတင္ရန္ ေလၽွာက္လႊာတစ္ေစာင္အား ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ေနၿပီး ဧၿပီ လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တင္ဒါပိတ္မည္ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။”500 KAV Generator set ဝယ္ဖို႔တင္ဒါေခၚထားပါတယ္။ ေလၽွာက္လႊာအေရ အတြက္ကေတာ့ ကန႔္သတ္မထားပါဘူး။ တစ္ေစာင္ကိုတစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ မည္သူ မဆိုဝယ္လို႔ရပါတယ္။ ၄ ရက္ ၄ လပိုင္းတင္ဒါ ပိတ္ပါမယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါမီးစက္မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လၽွပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီေပးရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ လၽွပ္စစ္မီးမွာ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းတာအရျပတ္ေတာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လပိုင္းမ်ားအတြင္း ရခိုင္တြင္ တစ္ေန႔လၽွင္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ၃ နာရီခန႔္ၾကာ

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္တတ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တစ္ေန႔လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းျပတ္ေတာက္ကာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၀ နာရီခန႔္ပင္ ျပတ္ေတာက္လၽွက္ရွိသည္။ ထိုသို႔လၽွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းမွာ ဓာတ္အားမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္သတ္မွတ္ခ်ိန္ျဖင့္ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ေပးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီေရာက္လၽွင္ ယခုထက္မီးျပတ္နိုင္ေျခပိုမ်ား သည္ဟု လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။

အာဏာသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ လၽွပ္စစ္မီးအျပည့္အဝမရရွိျခင္း အပါအဝင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အစစအရာရာ က်ဆင္းကာကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈလည္း ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.