ထူးထူးဆန္းဆန္းသစ္ပင္ေပၚတက္ေနတဲ့ဆိတ္မ်ားႏွင့္ ၎အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ကြယ္က လၽွို႔ဝွက္ခ်က္မ်ား

ထူးထူးဆန္းဆန္းသစ္ပင္ေပၚတက္ေနတဲ့ဆိတ္မ်ားႏွင့္ ၎အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ကြယ္က လၽွို႔ဝွက္ခ်က္မ်ား

အကယ္လို႔ သင္သာ ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္လၽွင္ သစ္ပင္ရဲ့အကိုင္းအခက္မ်ားေပၚ၌မတ္တပ္ရပ္ရင္း သစ္သီးမ်ားကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးစားသုံးေနသည့္ ဤပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ျမင္ကြင္းကို သင္ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဆိတ္ေကာင္ေတြကအေပၚတက္ၿပီး တက္စားရေလာက္တဲ့အထိျဖစ္ရတဲ့ ၎ Argan အပင္မ်ားဟာ အသီးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။

ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အစာအရင္းအျမစ္ရွားပါးတဲ့တိုင္းျပည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဤအပင္မ်ားဟာ ဆိတ္မ်ားအတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္မလိုတဲ့အစာမ်ားကို ေပးစြမ္းပါတယ္။ အသီးမ်ားမွည့္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လယ္သမားမ်ားဟာ ၎သစ္ပင္မ်ားေပၚကိုတက္ရန္ ဆိတ္မ်ားအား တက္ႂကြစြာတြန္းအားေပးေလ့ရွိၿပီး ဤေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာလည္းရွိေနပါတယ္။

ပထမဦးစြာ argan အသီး၏အခြံမာအေစ့ကို argan အဆီထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ဆိတ္မ်ားက သစ္သီးမ်ားကိုစားေသာ္လည္း အေစ့မ်ားကိုေတာ့ အစာမေခ်ဖ်က္နိုင္တာေၾကာင့္ ၎အေစ့ေတြကိုမစားဘဲ ေထြးထုတ္ပစ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္က်လာတဲ့အခြံမာအေစ့မ်ားကို လယ္သမားမ်ားက စုေဆာင္းကာ argan အဆီအျဖစ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။

Argan အဆီမွ ေငြရွာျခင္းအျပင္၊ ဆိတ္မ်ားအား သစ္ပင္တက္ရန္ လယ္သမားမ်ားအားေပးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းေနာက္တစ္ခုမွာ ရႈခင္းဓာတ္ပုံရိုက္လိုသူခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေကာက္ခံသည့္အခါ ထူးျခားတဲ့၎ျမင္ကြင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္သာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံ၏အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ားေပၚရွိဆိတ္မ်ားဟာ လမ္းေဘးဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားကလည္း ဆိတ္မ်ားကို ဓာတ္ပုံရိုက္ရန္ ခဏခဏရပ္နားေလ့ရွိပါတယ္။ အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ ခရီးသြားမ်ားကေစာင့္ဆိုင္းေနေပးတဲ့လယ္သမားေတြကို ဓာတ္ပုံရိုက္ခသေဘာျဖင့္ tip မ်ားေပးတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံရွိထူးထူးဆန္းဆန္းသစ္ပင္ေပၚတက္ေနတဲ့ဆိတ္ေတြရဲ့ေနာက္ကြယ္ကလၽွို႔ဝွက္ခ်က္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိတ္ေတြရဲ့ပုံရိပ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔ဟာ သစ္ပင္ေပၚကို အႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔တက္နိုင္ၿပီး ၎အစဥ္အလာကိုလည္း ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပုံရပါတယ္…

အကယ္လို႔ သင္သာ ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္လၽွင္ သစ္ပင္ရဲ့အကိုင္းအခက္မ်ားေပၚ၌မတ္တပ္ရပ္ရင္း သစ္သီးမ်ားကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးစားသုံးေနသည့္ ဤပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ျမင္ကြင္းကိုသင္ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဆိတ္ေကာင္ေတြကအေပၚတက္ၿပီး တက္စားရေလာက္တဲ့အထိျဖစ္ရတဲ့ ၎ Argan အပင္မ်ားဟာ အသီးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အစာအရင္းအျမစ္ရွားပါးတဲ့တိုင္းျပည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဤအပင္မ်ားဟာ ဆိတ္မ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္မလိုတဲ့အစာမ်ားကို ေပးစြမ္းပါတယ္။

အသီးမ်ားမွည့္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လယ္သမားမ်ားဟာ ၎သစ္ပင္မ်ားေပၚကိုတက္ရန္ ဆိတ္မ်ားအား တက္ႂကြစြာတြန္းအားေပးေလ့ရွိၿပီး ဤေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာလည္းရွိေနပါတယ္။ ပထမဦးစြာ argan အသီး၏အခြံမာအေစ့ကို argan အဆီထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ဆိတ္မ်ားက သစ္သီးမ်ားကိုစားေသာ္လည္း အေစ့မ်ားကိုေတာ့အစာမေခ်ဖ်က္နိုင္တာေၾကာင့္ ၎အေစ့ေတြကို မစားဘဲ ေထြးထုတ္ပစ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္က်လာတဲ့အခြံမာအေစ့မ်ားကို လယ္သမားမ်ားက စုေဆာင္းကာ argan အဆီအျဖစ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။

Argan အဆီမွ ေငြရွာျခင္းအျပင္၊ဆိတ္မ်ားအား သစ္ပင္တက္ရန္ လယ္သမားမ်ားအားေပးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းေနာက္တစ္ခုမွာ ရႈခင္းဓာတ္ပုံရိုက္လိုသူခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေကာက္ခံသည့္အခါ ထူးျခားတဲ့၎ျမင္ကြင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္သာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံ၏အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ားေပၚရွိဆိတ္မ်ားဟာ လမ္းေဘးဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားကလည္း ဆိတ္မ်ားကို ဓာတ္ပုံရိုက္ရန္ ခဏခဏရပ္နားေလ့ရွိပါတယ္။

အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ ခရီးသြားမ်ားက ေစာင့္ဆိုင္းေနေပးတဲ့လယ္သမားေတြကို ဓာတ္ပုံရိုက္ခသေဘာျဖင့္ tip မ်ားေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံရွိ ထူးထူးဆန္းဆန္းသစ္ပင္ေပၚတက္ေနတဲ့ဆိတ္ေတြရဲ့ေနာက္ကြယ္ကလၽွို႔ဝွက္ခ်က္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိတ္ေတြရဲ့ပုံရိပ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔ဟာ သစ္ပင္ေပၚကို အႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔တက္နိုင္ၿပီး ၎အစဥ္အလာကိုလည္း ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပုံရပါတယ္။ Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.