ေမာ္ဒယ္ နန္သီရိေမာင္ရဲ႕ အမိုက္စား ပံုရိပ္မ်ား

ေမာ္ဒယ္ နန္သီရိေမာင္ရဲ႕ အမိုက္စား ပံုရိပ္မ်ား

ဒီပံုေတြကေတာ့ ေဒၚလာနဲ႔ေရာင္းစားတဲ့ပံုေတြ ျဖစ္ၿပီး ၾကည္ေတာက္ရွင္း ရိုက္ကူးထားတာျဖစ္လို႔ မိတ္ေဆြတို႔လည္း သေဘာက်မယ္ထင္ပါတယ္။

လွပါေက်ာ့ရွင္း ျဖဴေဖြးေခ်ာေမာလွတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာေလးနဲ႔အတူ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းလွတဲ့ နန္းသီရိေမာင္ မ်က္ႏွာေလးက လိုက္ဖက္လြန္းပါတယ္

ဒီပံုေတြကို ေဖ့ဘုတ္ေပၚတင္လို႔မရလို႔ တယ္လီဂရမ္မွာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တယ္လီဂရမ္မွာတင္ထားတဲ့ပံုေတြကိုၾကည့္ဖို႔ မိတ္ေဆြဖုန္းထဲမွာ တယ္လီဂရမ္အေကာင့္ ဝင္ၿပီးသားျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး

ေအာက္ဆံုးမွာ ျပေပးထားတဲ့ telegram link ကိုႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ တန္းၿပီးၾကည့္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္

ေမာ္ဒယ္ နန္သီရိေမာင္ရဲ႕ အမိုက္စား ပံုရိပ္မ်ား

ဒီပံုေတြကေတာ့ ေဒၚလာနဲ႔ေရာင္းစားတဲ့ပံုေတြ ျဖစ္ၿပီး ၾကည္ေတာက္ရွင္း ရိုက္ကူးထားတာျဖစ္လို႔ မိတ္ေဆြတို႔လည္း သေဘာက်မယ္ထင္ပါတယ္။

လွပါေက်ာ့ရွင္း ျဖဴေဖြးေခ်ာေမာလွတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာေလးနဲ႔အတူ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းလွတဲ့ နန္းသီရိေမာင္ မ်က္ႏွာေလးက လိုက္ဖက္လြန္းပါတယ္

ဒီပံုေတြကို ေဖ့ဘုတ္ေပၚတင္လို႔မရလို႔ တယ္လီဂရမ္မွာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တယ္လီဂရမ္မွာတင္ထားတဲ့ပံုေတြကိုၾကည့္ဖို႔ မိတ္ေဆြဖုန္းထဲမွာ တယ္လီဂရမ္အေကာင့္ ဝင္ၿပီးသားျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး

ေအာက္ဆံုးမွာ ျပေပးထားတဲ့ telegram link ကိုႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ တန္းၿပီးၾကည့္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္

ေမာ္ဒယ္ နန္သီရိေမာင္ရဲ႕ အမိုက္စား ပံုရိပ္မ်ား

ဒီပံုေတြကေတာ့ ေဒၚလာနဲ႔ေရာင္းစားတဲ့ပံုေတြ ျဖစ္ၿပီး ၾကည္ေတာက္ရွင္း ရိုက္ကူးထားတာျဖစ္လို႔ မိတ္ေဆြတို႔လည္း သေဘာက်မယ္ထင္ပါတယ္။

လွပါေက်ာ့ရွင္း ျဖဴေဖြးေခ်ာေမာလွတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာေလးနဲ႔အတူ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းလွတဲ့ နန္းသီရိေမာင္ မ်က္ႏွာေလးက လိုက္ဖက္လြန္းပါတယ္

ဒီပံုေတြကို ေဖ့ဘုတ္ေပၚတင္လို႔မရလို႔ တယ္လီဂရမ္မွာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တယ္လီဂရမ္မွာတင္ထားတဲ့ပံုေတြကိုၾကည့္ဖို႔ မိတ္ေဆြဖုန္းထဲမွာ တယ္လီဂရမ္အေကာင့္ ဝင္ၿပီးသားျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး

ေအာက္ဆံုးမွာ ျပေပးထားတဲ့ telegram link ကိုႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ တန္းၿပီးၾကည့္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္

ၾကည့္ရန္လင့္

Leave a Reply

Your email address will not be published.