ဘစ္ကနီေလးေတဝတ္ၿပီး က ျပတဲ့ ေလာက္ကိုင္က သၾကၤန္တဲ့ဗ်ာ လန္းခ်က္

ဘစ္ကနီေလးေတဝတ္ၿပီး က ျပတဲ့ ေလာက္ကိုင္က သၾကၤန္တဲ့ဗ်ာ လန္းခ်က္

2020ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သၾကၤန္ကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ နစက အစိုးရက ဇြတ္အတင္းက်င္းပ၊ Nug အစိုးရက ေရမေဆာ့သပိတ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲလွခဲ့ပါတယ္။

သၾကၤန္မွာ သီဆိုတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတေရာ မပါဝင္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြေရာ ပြဲေတလွခဲ့ၾကပါတယ္။ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကတဲ့သူေတြမွာလည္း အလြဲေတမ်ားစြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အခု ဗြီယိုဖိုင္ထဲက သၾကၤန္ကေတာ့ တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ ျမန္မာ့သၾကၤန္သမိုင္းမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မၾကံဳဖူးတဲ့ သရုပ္ပ်က္ ဘယာစီယာ ဘစ္ကနီေလးေတတင္ဝတ္ထားၿပီး စင္ေပၚတက္ က ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ၾကည့္ေကာင္းတယ္ ဘစ္ကနီပါ မပါရင္ ပိုၾကည့္ေကာင္းမယ္လို႔မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ရိုးရာသၾကၤန္ကို သရုပ္ပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။

ကဲ ဘယ္လိုေတေတာင္ ဝတ္စားကခုန္ၾကသလဲ ဆိုတာ ေအာက္ဆံုးက ဗြီယိုဖိုင္ေလးမွာ ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါဗ်ာ

ဘစ္ကနီေလးေတဝတ္ၿပီး က ျပတဲ့ ေလာက္ကိုင္က သၾကၤန္တဲ့ဗ်ာ လန္းခ်က္

2020ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သၾကၤန္ကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ နစက အစိုးရက ဇြတ္အတင္းက်င္းပ၊ Nug အစိုးရက ေရမေဆာ့သပိတ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲလွခဲ့ပါတယ္။

သၾကၤန္မွာ သီဆိုတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတေရာ မပါဝင္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြေရာ ပြဲေတလွခဲ့ၾကပါတယ္။ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကတဲ့သူေတြမွာလည္း အလြဲေတမ်ားစြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အခု ဗြီယိုဖိုင္ထဲက သၾကၤန္ကေတာ့ တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ ျမန္မာ့သၾကၤန္သမိုင္းမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မၾကံဳဖူးတဲ့ သရုပ္ပ်က္ ဘယာစီယာ ဘစ္ကနီေလးေတတင္ဝတ္ထားၿပီး စင္ေပၚတက္ က ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ၾကည့္ေကာင္းတယ္ ဘစ္ကနီပါ မပါရင္ ပိုၾကည့္ေကာင္းမယ္လို႔မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ရိုးရာသၾကၤန္ကို သရုပ္ပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။

ကဲ ဘယ္လိုေတေတာင္ ဝတ္စားကခုန္ၾကသလဲ ဆိုတာ ေအာက္ဆံုးက ဗြီယိုဖိုင္ေလးမွာ ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါဗ်ာ

Leave a Reply

Your email address will not be published.