ဘဝရဲ့အိမ္ကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္း မေဆာက္လုပ္မိပါေစနဲ႔

ဘဝရဲ့အိမ္ကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္း မေဆာက္လုပ္မိပါေစနဲ႔


တခါတုန္းက လက္သမားဆရာ တဦးဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးလို႔ အလုပ္က အၿငိမ္းစားယူဖို႔

 

ျပင္ပါတယ္။ ဒါကို အလုပ္ရွင္ ကန္ထရိုက္က သိေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲ လုပ္လာၾက

တဲ့ သူေတြမို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္

အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ လက္သမားဆရာကို ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ အိမ္တလုံးေလာက္ ထပ္ေဆာက္ေပးနိုင္မလားလို႔

ေတာင္းဆိုတယ္။ လက္သမားဆရာကလည္း မျငင္းသာလို႔ သေဘာတူလိုက္တယ္။

အိမ္ကို ေဆာက္သာ ေဆာက္ေနရေပမယ့္ လက္သမားဆရာဟာ အလုပ္မွာ ယခင္လို

စိတ္မဝင္စားေတာ့ ၿပီးစလြယ္ လက္ရာေတြနဲ႔ အညံ့စား ပစၥည္းေတြကို အသုံးျပဳခဲ့တယ္။

လက္သမားဆရာက အိမ္ကို လက္စသတ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ကို အိမ္ကို

အပ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လက္သမားဆရာရဲ့ လက္ထဲ အိမ္ေသာ့ကို အပ္ကာ

ဒီအိမ္ဟာ ခင္ဗ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သမၽွ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳတာပါ။ အခု ခင္ဗ်ားအိမ္ျဖစ္သြားပါၿပီ

ဒီေတာ့မွ လက္သမားဆရာႀကီးဟာ သူ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္ကိုၾကည့္ၿပီး

ေနာင္တႀကီးစြာ ရခဲ့ပါတယ္။ သူေနရမယ့္ အိမ္လို႔သာ သိခဲ့ရင္ ဒီလိုပုံစံမ်ိဳး ဘယ္ေဆာက္ခဲ့ပါ့ မလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း လက္သမားဆရာနဲ႔ အျဖစ္ခ်င္း တူမ်ားေနမလားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါတဲ့ ငယ္ဘဝေတြကို အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ကုန္ဆုံးေစခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ိန္

တန္လို႔ ကိုယ္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္ (ဘဝ) ထဲမွာ ျပန္ေနရတဲ့ အခ်ိန္က်မွ

မိတ္ေဆြ သင္ဟာ လက္သမား ဆရာတေယာက္ ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

Credit

Zawgyi

တခါတုန္းက လက္သမားဆရာ တဦးဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးလို႔ အလုပ္က အၿငိမ္းစားယူဖို႔

ျပင္ပါတယ္။ ဒါကို အလုပ္ရွင္ ကန္ထရိုက္က သိေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲ လုပ္လာၾက

တဲ့ သူေတြမို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္

အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ လက္သမားဆရာကို ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ အိမ္တလုံးေလာက္ ထပ္ေဆာက္ေပးနိုင္မလားလို႔

ေတာင္းဆိုတယ္။ လက္သမားဆရာကလည္း မျငင္းသာလို႔ သေဘာတူလိုက္တယ္။

အိမ္ကို ေဆာက္သာ ေဆာက္ေနရေပမယ့္ လက္သမားဆရာဟာ အလုပ္မွာ ယခင္လို

စိတ္မဝင္စားေတာ့ ၿပီးစလြယ္ လက္ရာေတြနဲ႔ အညံ့စား ပစၥည္းေတြကို အသုံးျပဳခဲ့တယ္။

လက္သမားဆရာက အိမ္ကို လက္စသတ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ကို အိမ္ကို

အပ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လက္သမားဆရာရဲ့ လက္ထဲ အိမ္ေသာ့ကို အပ္ကာ

ဒီအိမ္ဟာ ခင္ဗ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သမၽွ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳတာပါ။ အခု ခင္ဗ်ားအိမ္ျဖစ္သြားပါၿပီ

ဒီေတာ့မွ လက္သမားဆရာႀကီးဟာ သူ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္ကိုၾကည့္ၿပီး

ေနာင္တႀကီးစြာ ရခဲ့ပါတယ္။ သူေနရမယ့္ အိမ္လို႔သာ သိခဲ့ရင္ ဒီလိုပုံစံမ်ိဳး ဘယ္ေဆာက္ခဲ့ပါ့ မလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း လက္သမားဆရာနဲ႔ အျဖစ္ခ်င္း တူမ်ားေနမလားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါတဲ့ ငယ္ဘဝေတြကို အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ကုန္ဆုံးေစခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ိန္

တန္လို႔ ကိုယ္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္ (ဘဝ) ထဲမွာ ျပန္ေနရတဲ့ အခ်ိန္က်မွ

မိတ္ေဆြ သင္ဟာ လက္သမား ဆရာတေယာက္ ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.