ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ ဒီလိုေတြေတာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီလား (ဘုရားေပၚေတာင္ မေရွာင္)

ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ ဒီလိုေတြေတာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီလား (ဘုရားေပၚေတာင္ မေရွာင္)

ျမန္မာလို႔ေတာင္ ေခၚလို႔ရပါေတာ့ မလားဗ်ာ။ ဒီေလာက္ထိ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္နဲ႔ ဘုရားေရွ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာဘုရားက တာဝန္ရွိတဲ့ သူေတြကလည္း ဒါမ်ိဳးကို တားျမစ္ သင့္ပါတယ္

လူႀကီးသူမေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြ လာနိုင္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ဒီလိုဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီး ဒီလို ပို႔စ္မ်ိဳး ေပးတယ္ဆိုတာ အရမ္း႐ုပ္ဆိုးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပါ။

ေရကူးကန္တို႔ ပါတီတို႔၊ ကလပ္တို႔ မွာဝတ္တာ အျပစ္မေျပာ လိုပါဘူးအခုဟာက တမင္သက္သက္ကို ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ခ်င္လို႔ ဘုရားေပၚကို အေပၚအက်ီဝၤတ္ၿပီး တက္လာၿပီးမွ ဘုရားေရွ႕မွာ ဒီလို လုပ္တာ၊

ျမန္မာလူမ်ိဳးလို႔ ေတာင္ေခၚဖို႔ မသင့္ေတာ့္ ပါဘူးဗ်ာပုံပါ မိန္းကေလးနဲ႔ သိတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ၾကဳံရင္ ေျပာျပေပးလိုက္ ၾကပါဗ်ာ။ေဖာ္သင့္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မေဖာ္သင့္တဲ့ အေျခအေနကို ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲခြဲျခားျခား သိနိုင္ပါေစ ညီမေလးေရ

ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ ဒီလိုေတြေတာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီလား (ဘုရားေပၚေတာင္ မေရွာင္)

ျမန္မာလို႔ေတာင္ ေခၚလို႔ရပါေတာ့ မလားဗ်ာ။ ဒီေလာက္ထိ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္နဲ႔ ဘုရားေရွ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာဘုရားက တာဝန္ရွိတဲ့ သူေတြကလည္း ဒါမ်ိဳးကို တားျမစ္ သင့္ပါတယ္

လူႀကီးသူမေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြ လာနိုင္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ဒီလိုဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီး ဒီလို ပို႔စ္မ်ိဳး ေပးတယ္ဆိုတာ အရမ္း႐ုပ္ဆိုးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပါ။

ေရကူးကန္တို႔ ပါတီတို႔၊ ကလပ္တို႔ မွာဝတ္တာ အျပစ္မေျပာ လိုပါဘူးအခုဟာက တမင္သက္သက္ကို ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ခ်င္လို႔ ဘုရားေပၚကို အေပၚအက်ီဝၤတ္ၿပီး တက္လာၿပီးမွ ဘုရားေရွ႕မွာ ဒီလို လုပ္တာ၊

ျမန္မာလူမ်ိဳးလို႔ ေတာင္ေခၚဖို႔ မသင့္ေတာ့္ ပါဘူးဗ်ာပုံပါ မိန္းကေလးနဲ႔ သိတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ၾကဳံရင္ ေျပာျပေပးလိုက္ ၾကပါဗ်ာ။ေဖာ္သင့္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မေဖာ္သင့္တဲ့ အေျခအေနကို ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲခြဲျခားျခား သိနိုင္ပါေစ ညီမေလးေရ

Leave a Reply

Your email address will not be published.