အက်ပ္အတည္းဆုံးႏွစ္ကို ၾကဳံေတြ႕ရမည္ဟု ကုလသမဂၢ မွ ထုတ္ျပန္….

အက်ပ္အတည္းဆုံးႏွစ္ကို ၾကဳံေတြ႕ရမည္ဟု ကုလသမဂၢ မွ ထုတ္ျပန္….


အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္ အေနအစား တစက္ကေလးမၽွ ထိခိုက္စရာ မရွိေသာ္လည္း ၂၀၂၂ အတြက္ ျမန္မာ တို႔ အဖို႔ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ လိုအပ္မႈ မ်ားစြာ ႏွင့္ ေနထိုင္သြားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ကု လ မွ ယခုလို ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပန္သည္။

၂၀၁၅ မွ စ၍ ရရွိခံစားခဲ့ရေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္ နိုင္ငံအတြင္း ေပၚေပါက္လာ‌ေသာ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ တဝက္ နီးပါးသည္ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းစြာ ႐ုန္းကန္ အသက္ေမြး ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု အနက္ ၁၃ ခုသည္ အစာအဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့လာသည့္ ဒဏ္ ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕လာရဖြယ္ ရွိေနသည္။ ထို႔အတြက္ ၁၄.၄ သန္း ခန႔္ ရွိ ျပည္သူမ်ား သည္ အကူအညီမ်ား တခုမဟုတ္ တခု လိုအပ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေနျခင္း၊ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ သြားလာမႈ ကန႔္သတ္ခံရျခင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး က်ီးလန႔္စားစား ေနထိုင္သြားၾကရမည့္ အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အႏၲရာယ္ မ်ား ၏ ရိုက္ခတ္မႈ အမ်ားဆုံး ခံစားရဖြယ္ ရွိေနသည့္ လူတန္းစား မ်ား အဖို႔ စားေသာက္ကုန္ ႏွင့္ အျခား အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဝယ္ယူထားရန္ အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ထားရဖို႔ ျဖစ္လာေနသည္။

လယ္သမားမ်ားအဖို႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား စရိတ္စက ႀကီးျမင့္လာျခင္း ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား လုံေလာက္စြာ မရရွိမႈ မ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အတြက္ အေျခခံ စားကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ တဝက္ နီးပါးသည္ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းစြာ ႐ုန္းကန္ အသက္ေမြး ၾကရေတာ့မည္ဇူလိုင္ ႏွင့္ ဩဂုတ္ လမ်ား အတြင္း ေရႀကီး ေရလ်ံမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ ခန႔္ ထိခိုက္ သြားခဲ့ရၿပီး သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရျပန္သည္။

နိုင္ငံေရး ႏွင့္ လုံျခဳံေရး အေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္လက္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံမႈ ႏႈန္း သည္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနမႈ ႏွင့္ အသစ္ ထြက္ေပၚလာေသာ မ်ိဳးကြဲ ဗိုင္းရပ္ အႏၲရာယ္ မ်ား ေၾကာင့္ စတုတၳလွိုင္း ဒဏ္ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းေနဖြယ္ ရွိ၍ စားကုန္ ေဈးႏႈန္း မ်ား အနည္းငယ္ က်ဆင္းလာဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း တဖက္တြင္ ဝင္ေငြ ေလ်ာ့နည္းလာမႈ ႏွင့္ အတူ လူသုံးကုန္ ပစၥည္း ေဈးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ခႏၲာကိုယ္ ပိုင္း ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိလာေနမည့္ အေရးေၾကာင့္ လူမႈ အသိုက္အဝန္း အတြင္း ႀကီးစြာေသာ ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုးမ်ား ႏွင့္ ၾကဳံလာရဖြယ္ ရွိေနသည္။

လူကုန္ကူးခံရမႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ခံရမႈ ႏွင့္ အမ်ားဆုံး ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ကေလး သူငယ္ ၁၂ သန္း ခန႔္သည္ ပညာေရး တပိုင္းတစ အေျခအေနႏွင့္ ၾကဳံလာရဖြယ္ ရွိေနၿပီး ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ခဲ့သည့္တိုင္ စာသင္ခန္းမ်ားသို႔ လူစုံတက္စုံ ျပန္လာနိုင္မည့္ အခြင့္ အေရးသည္ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူ အညီ ေပးေရး အဖြဲ႕ OCHA မွ ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ကို တကမၻာလုံး က ရိပ္စားမိေန‌ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ကမူ ထိုအေရးသည္ ၎ႏွင့္ လားလားမၽွ မဆိုင္သည့္အလား တ႐ုတ္၏ ေရငုပ္သ‌ေဘၤာ တပတ္ ႏြမ္း ေရခ်ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ကာ ၎၏ ေအာင္ျမင္မႉ တခု အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎အား နိုင္ငံတကာ တရား႐ုံးမ်ားမွ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ အျဖစ္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ကာ ခုံ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးခံရမည့္ အေရးကိုေတာ့ စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္လာေနသည္ လကၡဏာ တရပ္ အျဖစ္အာဂ်င္တီးနား တရား႐ုံး ႏွင့္ အိုင္စီစီ တို႔မွ ေပးပို႔လာသည့္ စာမ်ားကို လက္ခံျခင္း မျပဳရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ညြန္ၾကားထားသည့္ စာ ေပါက္ၾကားလာမႈက သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနသည္။

ထိုသို႔ စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္ လာေနမႈမ်ား ႏွင့္ အတူ ၎ရာထူးမွ မျပဳတ္က်ေရး အတြက္ မည္မၽွပင္ သတ္ရ သတ္ရ တိုး၍ ျပဳလုပ္လာေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးလည္း ျပည္သူမ်ား အေပၚ က်ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသၽွ ေတာ္ဝင္ နန္းေတာ္ႀကီး၏ အိမ္ေရွ႕စံ ခ်ားလ္ မင္းသားႀကီးမွ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဆီရီယား ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အားလုံး မိမိတို႔၏ နိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႐ုန္းထၾကရန္ ႏွစ္သစ္ကူး စာလႊာတြင္ ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

 

သို႔ေသာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ၏ အိပ္ကပ္ကို ျပားခ်ပ္သြားေအာင္ လုပ္နိုင္သည့္ ေရနံ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ေရးကို ဘိုင္ဒင္ ႏွင့္ မာကရြန္ တို႔က မသိက်ိဴးကၽြံ ျပဳေနၾကဆဲ ပင္ ျဖစ္သည္။

အီးယူ၏ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားထဲတြက္ ျမန္မာ၏ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းကို ထည့္သြင္းလိုဟန္ ရွိေသာ္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္မွ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်နိုင္ခြင့္ ရွိေနသျဖင့္ အီးယူ အဖြဲ႕လည္း အက်ပ္ရိုက္ေနသည္။

ဤသည္ကပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ မထင္လ်င္ မထင္သလို ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ေနမႈ မ်ားအား တားဆီးရမည့္ အေရးထက္ ၎တို႔ ကုမၸဏီမ်ား၏ အျမတ္ေငြမ်ား ထိခိုက္မည့္ အေရးကို ပို‌၍ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကပုံ ရွိသည္ဟု ၿဗိတိန္ရွိ ဘားမား ကမ္းပိန္း အဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉး မိုက္ ဖာမားက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္လိုက္သည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူရန္ တကမၻာလုံးရွိ လူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕မ်ားက က်ယ္‌က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆိုလာေနသည့္ အေရးေၾကာင့္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.