အေဖ့ကို ဖမ္းလို႔ Liveလြင့္မိတဲ့ သမီးကိုပါထပ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ စစ္ေကာင္စီ

အေဖ့ကို ဖမ္းလို႔ Liveလြင့္မိတဲ့ သမီးကိုပါထပ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ စစ္ေကာင္စီ

ဖခင္ျဖစ္သူ အဖမ္းခံရတာကို Live လြင့္ခဲ့တဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ စံထိပ္ထားဦးကို ပါ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ၊
၂၇ေန႔ညမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ကိုခန႔္နိုင္ကိုလာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသိရရွိရပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္မေန႔ညကသူမဖခင္အဖမ္းခံရေၾကာင္း LIVE လႊင့္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္စံထိပ္ထားဦးကိုပါ ယေန႔ စစ္တပ္ကထပ္မံဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္ေနာ္။

မခိုင္ေလးကေတာ့ သမီးအတြက္ေရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အတြက္ပါ စိတ္ပူေနရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အျမန္ျပန္လည္လြတ္ေအာင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါ့ဦး
crd

အေဖ့ကို ဖမ္းလို႔ Liveလြင့္မိတဲ့ သမီးကိုပါထပ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ စစ္ေကာင္စီ

 

ဖခင္ျဖစ္သူ အဖမ္းခံရတာကို Live လြင့္ခဲ့တဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ စံထိပ္ထားဦးကို ပါ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ၊
၂ရေန႔ညမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ကိုခန႔္နိုင္ကိုလာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသိရရွိရပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္မေန႔ညကသူမဖခင္အဖမ္းခံရေၾကာင္း LIVE လႊင့္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္စံထိပ္ထားဦးကိုပါ ယေန႔ စစ္တပ္ကထပ္မံဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္ေနာ္။

မခိုင္ေလးကေတာ့ သမီးအတြက္ေရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အတြက္ပါ စိတ္ပူေနရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အျမန္ျပန္လည္လြတ္ေအာင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါ့ဦး
crd

အေဖ့ကို ဖမ္းလို႔ Liveလြင့္မိတဲ့ သမီးကိုပါထပ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ စစ္ေကာင္စီ

ဖခင္ျဖစ္သူ အဖမ္းခံရတာကို Live လြင့္ခဲ့တဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ စံထိပ္ထားဦးကို ပါ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ၊
၂ရေန႔ညမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ကိုခန႔္နိုင္ကိုလာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသိရရွိရပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္မေန႔ညကသူမဖခင္အဖမ္းခံရေၾကာင္း LIVE လႊင့္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္စံထိပ္ထားဦးကိုပါ ယေန႔ စစ္တပ္ကထပ္မံဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္ေနာ္။

မခိုင္ေလးကေတာ့ သမီးအတြက္ေရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အတြက္ပါ စိတ္ပူေနရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အျမန္ျပန္လည္လြတ္ေအာင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါ့ဦးcrd

အေဖ့ကို ဖမ္းလို႔ Liveလြင့္မိတဲ့ သမီးကိုပါထပ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ စစ္ေကာင္စီ

 

ဖခင္ျဖစ္သူ အဖမ္းခံရတာကို Live လြင့္ခဲ့တဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ စံထိပ္ထားဦးကို ပါ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ၊
၂၇ေန႔ညမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ကိုခန႔္နိုင္ကိုလာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသိရရွိရပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္မေန႔ညကသူမဖခင္အဖမ္းခံရေၾကာင္း LIVE လႊင့္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္စံထိပ္ထားဦးကိုပါ ယေန႔ စစ္တပ္ကထပ္မံဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္ေနာ္။

မခိုင္ေလးကေတာ့ သမီးအတြက္ေရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အတြက္ပါ စိတ္ပူေနရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အျမန္ျပန္လည္လြတ္ေအာင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါ့ဦး
crd

အေဖ့ကို ဖမ္းလို႔ Liveလြင့္မိတဲ့ သမီးကိုပါထပ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ စစ္ေကာင္စီ

ဖခင္ျဖစ္သူ အဖမ္းခံရတာကို Live လြင့္ခဲ့တဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ သမီးျဖစ္သူ စံထိပ္ထားဦးကို ပါ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ၊
၂ရေန႔ညမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ကိုခန႔္နိုင္ကိုလာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသိရရွိရပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္မေန႔ညကသူမဖခင္အဖမ္းခံရေၾကာင္း LIVE လႊင့္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္စံထိပ္ထားဦးကိုပါ ယေန႔ စစ္တပ္ကထပ္မံဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္ေနာ္။

မခိုင္ေလးကေတာ့ သမီးအတြက္ေရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အတြက္ပါ စိတ္ပူေနရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အျမန္ျပန္လည္လြတ္ေအာင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါ့ဦး
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.