Categories
ေဗဒင္ ယၾတာ

ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔ထိ ၇ရက္သားသမီး တပတ္စာေဟာစာတမ္း

ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔ထိ ၇ရက္သားသမီး တပတ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ။

အိမ္ကေျပာစကားထက္ သူမ်ားေျပာတာကို ယုံၿပီး တဇြတ္ထိုးလုပ္ေတာ့မည့္ကိန္း ေရာက္ေနပါသည္။

စဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ပါ။ ဆႏၵမေစာပါႏွင့္။ စက္၊ ေျမ၊ အေဆာက္အဦး တို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ေရာင္းဝယ္မႈ

ျပဳျပင္မႈတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မွားယြင္းမႈႏွင့္အတူ ဆုံးရႈံးမႈ ရတတ္ပါသည္။ လူယုံမထားရ။ လူေပါင္း

မွားတတ္ပါသည္။အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ ဟူသည့္ စကားအတိုင္းျဖစ္ေနသည့္ ကာလေလး

ပါ။ ဤတစ္ပတ္အတြင္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ အရာရာရမယ္လို႔ မယူဆလိုက္ပါႏွင့္။ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယ၊

လုံ႔လ စိုက္ထုတ္ပါမွ အဆင္ေျပလာမွာပါ။

ခရီးေဝးယာယီေတြ ေရာက္မည္။ ရမည့္ေငြ ရခါနီးမွ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပသ

လို ျဖစ္ၿပီးမွ ထစ္ေငါ့မႈ အတိုက္အခံမ်ားမႈေတြ ၾကဳံရတတ္ပါသည္။အရာရာ ၂ခါ ေဆာင္ရြက္ရတတ္၍

ဂ႐ုစိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္မႈ ျမင့္မားမႈ ေအာင္ျမင့္မႈေတြ ရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အရွက္ကြဲရမ

လိုေတာ့ ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။အခ်စ္ေရးမွာ မိဘသားခ်င္းတို႔ သေဘာမတူသူကိုသေဘာက်ေနမိ

တတ္ပါသည္။က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။ နည္းပညာႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပညာမ်ားရလြယ္ေနမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၂/၉

အထူးေဟာ ကံအင္အားနည္းေနမည္

ယၾတာ ဖရဲသီးစိပ္ၿပီး ဘုရားကပ္ပါ

တနလၤာ။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေနသည္။ အေတြးေတြ မ်ားေနသည္။ အလုပ္ေတြ တစ္ခုမက လုပ္ခ်င္ေနသည္။ လုပ္

လည္းလုပ္ေနသည္။ လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတိုင္းကို ကိုယ္ကလြဲလို႔ သူတစ္ပါးမသိေအာင္လည္း လ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္

သင့္သည္။ ထိုလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါး သိူ႔မဟုတ္ မိသားစုသိလၽွင္ တားျမ

စ္လိမ့္မည္။ဆက္လုပ္ပါ။ သင့္လုပ္ရပ္မုခ် ေအာင္ျမင္မွာပါ။ အခ်စ္ေရးတို႔ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူက

အေျဖေပးဖို႔အခ်ိန္ဆြဲေနတတ္သည္။ မိဘသားခ်င္းဆႏၵေတြကို လိုက္ေလ်ာခ်င္စိတ္ကုန္ခမ္းေနမည္။အတိုက္အခံ

ေတြရွိေနသည္။ ေက်ာ္လႊားျဖစ္မည္။

ေျဖထားေသာစာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴး၊ ရည္မွန္းထားေသာ အရာ ေအာင္ျမင္ၿပီဟု မွတ္ပါ။ဆုံးျဖတ္ရခက္ေသာ

ျပသာနာတို႔ၾကဳံေတြ႕မည္။ မေရာက္ဖူးေသာခရီးတို႔ထြက္ျဖစ္မည္။ အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းမ်ား စိတ္ဝမ္းကြဲမည္။

အလုပ္အကိုင္တြင္ တိုးတက္မႈ ေျပာင္းလဲမႈ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္မည္။မိသားစုအတြင္း ႀကီးသူတစ္ေယာက္

က်န္းမာေရး ခ်ဳခ်ာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးအညံ့နည္းမည္။မိမိရဲ့က်န္းမာေရး မွာ အေၾကာ၊ အဆစ္ႏွင့္ပတ္သတ္

၍ ခ်ဳခ်ာတတ္သည္။ပညာေရးကံသင့္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၀/၇

အထူးေဟာ က်န္းမာေရး မေပါ့နဲ႔

ယၾတာ ဆီးယိုဘုရားလႉပါ။

အဂၤါ။

စီးပြားေရး လုပ္သမၽွအဆင္ေျပမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပိုမ်ားလာမည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆ

င္ရတတ္သည္။ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မ်ား ၀င္ေငြေကာင္းမည္။ အလုပ္အကိုင္ အႀကီးအကဲ ေစာင့္ေရွာက္မည္။ က်န္းမာ

ေရး ခ်ဳခ်ာသလိုျဖစ္မည္။ဒါေပမဲ့ကုသလြယ္တဲ့ေရာဂါမ်ိဳးပဲျဖစ္လြယ္သည္။ ပညာေရးေအာင္ျမင္မည္။ပညာေရးနဲ႔ပတ္

သက္ၿပီး ခရီးယာယီထြက္ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးသည္။

၀န္ထမ္းျဖစ္သူတို႔ ရာထူးတက္လိမ့္မည္။အေျပာတစ္ျခား အလုပ္တစ္ျခားလုပ္သူေတြနဲ႔ေတြ႕တတ္၍ သတိထားပါ။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း ၊ရွယ္ယာလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးသည္။.ခရီးေဝးထြက္ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္တြင္ အပူသည္လာမည္၊

လက္မခံရ၊ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူဆီက တန္ဖိုးထားစရာလက္ေဆာင္ရမည္။သူမ်ားေတြရဲ့ႏႈတ္ကတိကို လြယ္လြယ္

မယုံပါႏွင့္။ ေရာင္းမစြံတဲ့ပစၥည္းေတြ အေရာင္းအဝယ္ျပန္သြက္မည္။ ေလွာင္ကုန္မ်ားသိသိသာသာ အျမတ္အစြန္းရ

ေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစုအေရး လြန္စြာမွ အဆင္ေျပမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၆/၉

အထူးေဟာ ကံအေကာင္းမ်ားတယ္ဗ်

ယၾတာ ဘုရားကို ေန႔စဥ္ လိေမၼာ္သီးကပ္ၿပီ ကုသိုလ္ယူပါ

ဗုဒၶဟူး/ရာဟု။

အခ်စ္ေရးမွာ တစ္ေယာက္မက စြဲလန္းမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႕မည္။ ခရီးယာယီမ်ား မရည္ရြယ္ပဲထြက္ျဖစ္မည္။ ရစရာရွိေသာ

ေငြေၾကးမ်ား မရတတ္ေသးပါ။ ေငြလိမ္ခံရကိန္းရွိသည္။ စက္၊ ပစၥည္း အ၀င္အထြက္ျမင္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အ

ေႏွာင့္အယွက္ရွိသည္။ စပ္တူရွယ္ယာမလုပ္သင့္ပါ။စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။ စကားရႈပ္တတ္သည္။ အသြားအလာဆင္ျခင္

ပါ။ ႐ုတ္တရတ္ခိုက္မိတတ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထစ္

ေငါ့ၿပီးမွေအာင္ျမင္မည္။

စက္၊ ေရႊ အ၀င္အထြက္ရွိသည္။ မိဘသားခ်င္းတို႔အတြက္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္သည္။ျပည္ပခရီးမ်ား သြားျဖစ္မည္။လူမႈေရး

အပိုင္းမွာလည္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အရာရာ အတည္တက်မျဖစ္သလို ၾကဳံေနရတတ္သည္။ သူမ်ား အရႈပ္

ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးၾကားလြန္ဆြဲေနတယ္။ ေနေကာင္းေနရင္ တစ္ပတ္လုံးေကာ

င္းေနၿပီး ညံ့မယ္ဆိုလဲ တစ္ပတ္လုံး တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနမည္။အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ့ေဖးမကူညီမႈေတြကိုရရွိမည္။ ပညာက

ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ေကာင္းေနမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၄/၈

အထူးေဟာ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကံျမင့္မားမည္

ယၾတာ ငါးစာေကၽြးပါ

ၾကာသပေတး။

ခရီးအတိုအထြာ သြားရမည္။ အလုပ္ခြင္အတြင္းလက္၊ ေျခ၊ ေခါင္း ညႇပ္တတ္သည္။ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ရစရာရွိေသာ

အရာမ်ား ျမန္ျမန္ေတာင္းယူပါ။ သြားစရာရွိေသာ ခရီးမ်ား ျမန္ျမန္သြားပါ။ လုပ္စရာရွိေသာ အလုပ္မ်ား ျမန္ျမန္

လုပ္ပါ။ ဤတစ္ပတ္သည္ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရေသာ အခ်ိန္ကာလေလး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဝါသနာပါရင္

စ၊ဆ၊ဇ၊ည အကၡရာျဖင့္ ၄၊ ၉၊ ၆ပါေသာ ဂဏန္းကို ထိုးပါ။ ေပါက္လိမ့္မည္။ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်မည္။

သို႔မဟုတ္ အငယ္အေႏွာင္းေတြ႕မည္။

သတိထားပါ။ေျဖဆိုထားေသာ ပညာေရး၊ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်စ္ေရး၊ အင္တာဗ်ဴးထားေသာ အလုပ္ စာ

ေမးပြဲမ်ား မုခ် ေအာင္ျမင္ပါသည္။တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္ပါ။ ဆႏၵမေစာပါႏွင့္။ ေဒါသမႀကီးႏွင့္။ သို႔ေသာ္ ရည္ရြ

ယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးထားပါ။ ကတိတစ္ခု လြယ္လြယ္မေပးႏွင့္။အလုပ္ကိစၥမွာ အႀကီးအကဲအထင္လြဲ ခံရတတ္သည္။

စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။ စကားရႈပ္ရတတ္သည္။ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ဂ႐ုစိုက္ေမာင္းပါ။ အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ့ ခ်စ္ခင္ယု

ယမႈကိုရမည္။ ပညာေရးမွာေတာ့ႀကိဳးစားထားသမၽွအရာထင္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၆/၈

အထူးေဟာ စိတ္ရႈပ္ၿပီး စိတ္ဆတ္ေနမည္

ယၾတာ တရားမၾကာခဏမွတ္ပါ

ေသာၾကာ။
ေျပာသေလာက္ မလြယ္ေသာ္လည္း လုပ္သေလာက္ရေသာရက္မ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သင္သိထားေပးပါ။ ေစတနာကို

တန္ဖိုးမထားသူတို႔က သင့္ကို အျပစ္တင္ၾကလိမ့္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ ရဲရဲေလၽွာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ လက္တက

မ္းသာ လိုေတာ့သည္။အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာမည္။ မိဘႏွင့္

အိမ္ေထာင္ဖက္ၾကား၊ သားသမီးႏွင့္ မိဘၾကား ဗ်ာမ်ား ေနရျခင္းႏွင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ ၾကဳံမည္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္

နာက်င္မႈ ျဖစ္မည္။

အေတြးမ်ားၿပီး အစာစားျခင္း၊ လမ္းသြားျခင္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ထီေပါက္ျခင္း၊ ေငြရျခင္း၊ စာေမးပြဲေအာင္ျခင္း၊ ရာထူးတက္

ျခင္း တို႔ျဖစ္မည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္ေတြ ႀကိဳးစားေနစဥ္မွာ အခ်စ္ေရးက သင့္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္

ျဖစ္လာနိုင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း မေသခ်ာေသာ လမ္းေလၽွာက္ရသလို ျဖစ္ေနမည္။ အေပါင္းအသင္းေကာင္း တစ္

ေယာက္က သင့္ကို ကူညီပါလိမ့္မည္။ ရစရာရွိေသာေငြရလာမည္။ စက္ပစၥည္း အသစ္ ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ

အထင္လြဲခံရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးက ဝမ္းဗိုက္ဂ႐ုစိုက္ပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၄/၈

အထူးေဟာ စက္ကား သတိနဲ႔ေမာင္းပါ

ယၾတာ ေငြ ၄၀၀က်ပ္ခန႔္ ပံ့သကူပစ္ပါ

စေန။

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကီးပြားတိုးတက္လာမည္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ

အားလုံး ေအာင္ျမင္မည္။ လူခ်စ္လူခင္ပိုမ်ားလာမည္။ အေဝးမိတ္ေဆြ အကူအညီရမည္။ ေငြဝင္ကိန္းရွိသည္။ သားသ

မီးအတြက္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။ ငယ္ရြယ္သူအတြက္ ေငြကုန္က်မ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ရႈပ္သလို ျဖစ္ၿပီးမွ ရွင္းသြားမည္။

အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးခံရျခင္းေတြ ၾကဳံရမည္။လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္လြဲခံရမည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။

က်န္းမာေရးအညံ့အဆိုးေတြေလ်ာ့ပါးသက္သာခြင့္ေတြရလာပါလိမ့္မယ္။ ေနမေကာင္းသူမ်ား ျပန္လည္က်န္းမာလာတတ္ပါ

တယ္။အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးမပ်က္လုပ္သူမ်ား ဘုရားတရားမေမ့သူမ်ား အဆင္ေျပမႈပိုတတ္

တဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာေရးအတြက္အားထည့္ႀကိဳးစားလို႔အေကာင္းဆုံးကာလပါပဲ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၈/၄

အထူးေဟာ စန္းပြင့္ေနသည္။

ယၾတာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဖိနပ္လႉလိုက္ပါ

၇ရက္သားသမီးအေပါင္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေဘးမွ ကင္းေဝးနိုင္ၾကပါေစ

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.