ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းမတူမတန္ထည့္ေျပာတဲ့ ေဇာ္မင္းထြန္းကို ပညာသားပါပါ ဖဲ့လိုက္ျပန္ပီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းမတူမတန္ထည့္ေျပာတဲ့ ေဇာ္မင္းထြန္းကို ပညာသားပါပါ ဖဲ့လိုက္ျပန္ပီ

ဒူးေနရာ ဒူး ၊ ေတာ္ေနရာေတာ္

ဒူးေနရာ ဒူး ၊ ေတာ္ေနရာေတာ္ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားမွာ “ ဒူး” ဆိုတာ လူ႔ခႏၲာကိုယ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒူး ကို ေျေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ့နန္းတြင္းအစဥ္အလာအရ ဘုရင္ ရဲ့ ေရွ႕မွာ မူးႀကီးမတ္ရာေတြ၊ ၿမိဳ႕စား နယ္စားေတြ၊ အခစားဝင္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြထဲက “ ဒူး ” ေနရာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ဘုရင္ေရွ႕မွာ ေနရာယူတဲ့အခါ ဝဲ၊ ယာ ႏွစ္ဘက္မွာ ေတာ္၊ ဒူး ၊ စနည္း ၊ အတြင္းဘေဝါ၊ အျပင္ ဘေဝါ ဆိုၿပီးသတ္မွတ္ထားတယ္။

အဲဒါကို ေနရာငါးသြယ္လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီထဲမွာ “ ေတာ္ ” ေနရာက အျမင့္ဆုံး၊ အျပင္ဘေဝါ က အနိမ့္ဆုံး။ အဲဒီအစဥ္အလာကို မူတည္ၿပီး “ ဒူးေနရာ ဒူး၊ ေတာ္ေနရာေတာ္” ကိုယ့္အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အညီ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေျပာဆိုေနထိုင္ ျပဳမူပါ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုရိုးစကားဟာ အခုအခ်ိန္ထိ ေခတ္မီေနဆဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

ျမန္မာစကားက စကားလုံးေတြကလည္း ႂကြယ္ဝေတာ့ စကားေျပာတဲ့အခါ “ ဒူးေနရာ ဒူး ၊ ေတာ္ေနရာေတာ္” ျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚက စကား၊ ကိုယ့္လူ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ ေျပာတဲ့စကား၊ လူႀကီးသူမေတြၾကားရင္ ရိုင္းစိုင္းရာက်တဲ့စကားကို လူအမ်ား ေရွ႕မွာ ေျပာမိရင္ နားေထာင္ရသူေတြ အတြက္လည္း အဆင္မေျပဘူး၊ ေျပာမိတဲ့သူလည္း ေဝဖန္ ခံရမယ္။

ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း လည္း သိကၡာက်တယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း စကားလုံးၾကမ္းၾကမ္းသုံးၿပီးေျပာခဲ့တာပဲ လို႔ ဆင္ေျခေပးမယ္ ဆိုရင္ လည္း ကိုယ္ နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္း၊ လူထု ခ်စ္ခင္ေလးစား ခံရမႈ တူသလားဆိုတာ အရင္ျပန္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။crdUnicode

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းမတူမတန္ထည့္ေျပာတဲ့ ေဇာ္မင္းထြန္းကို ပညာသားပါပါ ဖဲ့လိုက္ျပန္ပီ

ဒူးေနရာ ဒူး ၊ ေတာ္ေနရာေတာ္

ဒူးေနရာ ဒူး ၊ ေတာ္ေနရာေတာ္ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားမွာ “ ဒူး” ဆိုတာ လူ႔ခႏၲာကိုယ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒူး ကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ့နန္းတြင္းအစဥ္အလာအရ ဘုရင္ ရဲ့ ေရွ႕မွာ မူးႀကီးမတ္ရာေတြ၊ ၿမိဳ႕စား နယ္စားေတြ၊ အခစားဝင္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြထဲက “ ဒူး ” ေနရာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ဘုရင္ေရွ႕မွာ ေနရာယူတဲ့အခါ ဝဲ၊ ယာ ႏွစ္ဘက္မွာ ေတာ္၊ ဒူး ၊ စနည္း ၊ အတြင္းဘေဝါ၊ အျပင္ ဘေဝါ ဆိုၿပီးသတ္မွတ္ထားတယ္။

အဲဒါကို ေနရာငါးသြယ္လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီထဲမွာ “ ေတာ္ ” ေနရာက အျမင့္ဆုံး၊ အျပင္ဘေဝါ က အနိမ့္ဆုံး။ အဲဒီအစဥ္အလာကို မူတည္ၿပီး “ ဒူးေနရာ ဒူး၊ ေတာ္ေနရာေတာ္” ကိုယ့္အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အညီ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေျပာဆိုေနထိုင္ ျပဳမူပါ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုရိုးစကားဟာ အခုအခ်ိန္ထိ ေခတ္မီေနဆဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

ျမန္မာစကားက စကားလုံးေတြကလည္း ႂကြယ္ဝေတာ့ စကားေျပာတဲ့အခါ “ ဒူးေနရာ ဒူး ၊ ေတာ္ေနရာေတာ္” ျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚက စကား၊ ကိုယ့္လူ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ ေျပာတဲ့စကား၊ လူႀကီးသူမေတြၾကားရင္ ရိုင္းစိုင္းရာက်တဲ့စကားကို လူအမ်ား ေရွ႕မွာ ေျပာမိရင္ နားေထာင္ရသူေတြ အတြက္လည္း အဆင္မေျပဘူး၊ ေျပာမိတဲ့သူလည္း ေဝဖန္ ခံရမယ္။

ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း လည္း သိကၡာက်တယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း စကားလုံးၾကမ္းၾကမ္းသုံးၿပီးေျပာခဲ့တာပဲ လို႔ ဆင္ေျခေပးမယ္ ဆိုရင္ လည္း ကိုယ္ နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္း၊ လူထု ခ်စ္ခင္ေလးစား ခံရမႈ တူသလားဆိုတာ အရင္ျပန္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*