လက္ဗလာနဲ႔ အရွည္ 5 မီတာနီးပါး အေလးခ်ိန္ 10 ကီလိုဂရမ္ရွိတဲ့ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ လူငယ္ရဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအခိုက္အတန႔္

လက္ဗလာနဲ႔ အရွည္ 5 မီတာနီးပါး အေလးခ်ိန္ 10 ကီလိုဂရမ္ရွိတဲ့ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ လူငယ္ရဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအခိုက္အတန႔္

စိတ္လႈပ္ရွားစရာ မိနစ္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးသမား လူငယ္က သူ႔လက္ဗလာကို အသုံးျပဳၿပီး အရွည္ ၅ မီတာနီးပါး အေလးခ်ိန္ ၁၀ ကီလိုဂရမ္ရွိတဲ့ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္ ။

အြန္လိုင္းမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဗီဒီယိုမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မီဒီယာအမ်ားအျပားရွိတဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံအထိ ဗိုင္းရပ္စ္ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္ ။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာက Krabi ျပည္နယ္ ၊ Muang အရပ္ေဒသ ၊ Ban Khao Klom ဧရိယာက ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ ။

ေႁမြႀကီးက ခုခံရန္ႀကိဳးစားၿပီး ေရွာင္ေျပးသြားေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္အလယ္မွာ ပါးပ်ဥ္းပ်ံ႕ႏွံ့သြားသျဖင့္ သူ႔ကိုယ္သူ ဆြဲယူရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ အားလုံးကို ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားက လက္ဖဝါးျဖင့္ ေႁမြရဲ့ဦးေခါင္းကို ထိလိုက္ပါတယ္ ။

ေအာင္ျမင္စြာမဖမ္းမီ ေႁမြရဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းမရွိဘဲ ေသာ့ခတ္ရန္ ေျခေထာက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ အသင့္ျပင္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ေႁမြေဟာက္ကို ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားက သူ႔ရဲ့ ေနအိမ္မွာ ေဘးကင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္ ။crd

လက္ဗလာနဲ႔ အရွည္ 5 မီတာနီးပါး အေလးခ်ိန္ 10 ကီလိုဂရမ္ရွိတဲ့ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ လူငယ္ရဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအခိုက္အတန႔္

စိတ္လႈပ္ရွားစရာ မိနစ္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးသမား လူငယ္က သူ႔လက္ဗလာကို အသုံးျပဳၿပီး အရွည္ ၅ မီတာနီးပါး အေလးခ်ိန္ ၁၀ ကီလိုဂရမ္ရွိတဲ့ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္ ။

အြန္လိုင္းမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဗီဒီယိုမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မီဒီယာအမ်ားအျပားရွိတဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံအထိ ဗိုင္းရပ္စ္ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္ ။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာက Krabi ျပည္နယ္ ၊ Muang အရပ္ေဒသ ၊ Ban Khao Klom ဧရိယာက ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ ။

ေႁမြႀကီးက ခုခံရန္ႀကိဳးစားၿပီး ေရွာင္ေျပးသြားေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္အလယ္မွာ ပါးပ်ဥ္းပ်ံ႕ႏွံ့သြားသျဖင့္ သူ႔ကိုယ္သူ ဆြဲယူရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ အားလုံးကို ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားက လက္ဖဝါးျဖင့္ ေႁမြရဲ့ဦးေခါင္းကို ထိလိုက္ပါတယ္ ။

ေအာင္ျမင္စြာမဖမ္းမီ ေႁမြရဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းမရွိဘဲ ေသာ့ခတ္ရန္ ေျခေထာက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ အသင့္ျပင္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ေႁမြေဟာက္ကို ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားက သူ႔ရဲ့ ေနအိမ္မွာ ေဘးကင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္ ။crd

PREVIOUS

Leave a Reply

Your email address will not be published.