ယေန႔အတြက္ အားေဆးပါဘဲ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ ခ်ိဖမ်ား အားယူ၍ ‌ေရွ႕ဆက္ၾကေလာ့

ယေန႔အတြက္ အားေဆးပါဘဲ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ ခ်ိဖမ်ား အားယူ၍ ‌ေရွ႕ဆက္ၾကေလာ့

ယေန႔အတြက္ လူပ်ိဳႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ အားေဆးပါဘဲ သတို႔သား ၅၇ ႏွစ္၊ သတို႔သမီး ၁၈ ႏွစ္ စုံဆြဲေလးရဲ့ မဂၤလာပြဲေလးပါ အခ်စ္ဆိုတာ ဒါပဲေလ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ ခ်ိဖမ်ား အားယူ၍ ‌ေရွ႕ဆက္ၾကေလာ့

အသက္က နံပါတ္သာျဖစ္ၿပီး အခ်စ္က ထာဝရျဖစ္ပါတယ္ အေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ နယ္ေျမ၊ ကိုးကြယ္တဲ့၊ ဘာသာဘယ္ေလာက္ဘဲကြဲျပားျခားနားေနပါေစ အသက္အရြယ္က အခ်စ္ေရးမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ သိပ္အေရးမပါပါဘူး

အခ်စ္ေရးက လူႏွစ္ေယာက္ၾကား ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ နားလည္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ စုံတြဲတစ္တြဲမွာ တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပး၊ ေလးစားေပး၊ခ်စ္ေပးေနသမၽွ ကာလပါတ္လုံး ခိုင္မာတဲ့အခ်စ္ေရးရွိနိုင္ပါတယ္ ၾကင္နာျခင္းရွိမယ္ဆိုရင္ ေရရွည္လက္တြဲနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္/crd

ယေန႔အတြက္ အားေဆးပါဘဲ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ ခ်ိဖမ်ား အားယူ၍ ‌ေရွ႕ဆက္ၾကေလာ့

ယေန႔အတြက္ လူပ်ိဳႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ အားေဆးပါဘဲ သတို႔သား ၅၇ ႏွစ္၊ သတို႔သမီး ၁၈ ႏွစ္ စုံဆြဲေလးရဲ့ မဂၤလာပြဲေလးပါ အခ်စ္ဆိုတာ ဒါပဲေလ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ ခ်ိဖမ်ား အားယူ၍ ‌ေရွ႕ဆက္ၾကေလာ့

အသက္က နံပါတ္သာျဖစ္ၿပီး အခ်စ္က ထာဝရျဖစ္ပါတယ္ အေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ နယ္ေျမ၊ ကိုးကြယ္တဲ့၊ ဘာသာဘယ္ေလာက္ဘဲကြဲျပားျခားနားေနပါေစ အသက္အရြယ္က အခ်စ္ေရးမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ သိပ္အေရးမပါပါဘူး

အခ်စ္ေရးက လူႏွစ္ေယာက္ၾကား ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ နားလည္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ စုံတြဲတစ္တြဲမွာ တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပး၊ ေလးစားေပး၊ခ်စ္ေပးေနသမၽွ ကာလပါတ္လုံး ခိုင္မာတဲ့အခ်စ္ေရးရွိနိုင္ပါတယ္ ၾကင္နာျခင္းရွိမယ္ဆိုရင္ ေရရွည္လက္တြဲနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္/crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*