ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္မယ္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ၾကမယ္လို႔ ခန႔္မွန္း

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္မယ္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ၾကမယ္လို႔ ခန႔္မွန္း

ေမလ ၁- ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ေျပာပါတယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၃၁ရက္မွ ဧၿပီ ၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေတြကို

 

လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္မည့္ ရက္ကို ထပ္မံ ေၾကညာ ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြရဲ့ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ေတြမွာေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္

 

အဆိုပါ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွာေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃သိန္းေက်ာ္ပဲရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ Crd- Myanma Platform

 

ေမလ ၁- ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ေျပာပါတယ္

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၃၁ရက္မွ ဧၿပီ ၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေတြကို

 

လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္မည့္ ရက္ကို ထပ္မံ ေၾကညာ ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြရဲ့ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ေတြမွာေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္

 

အဆိုပါ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွာေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃သိန္းေက်ာ္ပဲရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ Crd- Myanma Platform

 

ေမလ ၁- ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ေျပာပါတယ္

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၃၁ရက္မွ ဧၿပီ ၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေတြကို

လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္မည့္ ရက္ကို ထပ္မံ ေၾကညာ ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြရဲ့ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ေတြမွာေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္

 

အဆိုပါ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွာေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃သိန္းေက်ာ္ပဲရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ Crd- Myanma Platform

Leave a Reply

Your email address will not be published.