ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔ႏွင့္ မင္းေအာင္လွိုင္ စစ္အာဏာ ရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ

ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔ႏွင့္ မင္းေအာင္လွိုင္ စစ္အာဏာ ရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက နိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ေတြ ျဖစ္ေနတာ အခုခ်ိန္ထိလည္း မၿငိမ္သက္ေသးပါဘူးေနာ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ အာဏာသိမ္းမႈကို မလိုလားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပခဲ့တာေတြ အေစာပိုင္းမွာ အေတာ္ကို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္သူေတြ လူငယ္ေတြက စစ္ပညာသင္ယူၿပီး ရတဲ့ဘက္ကေန စစ္အာဏာရွင္ကို တိုက္ထုတ္ေတာ္လွန္ေနၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြက အခုခ်ိန္ထိရွိေနဆဲပါေနာ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြ ေသြးမေအးေသးတာကို သိရွိနိုင္ပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာလည္း ျမန္မာအလုပ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ခ်ီတက္လာၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔ႏွင့္ မင္းေအာင္လွိုင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲကို ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရာေပါင္းမ်ားစြာက ပါဝင္ ခ်ီတက္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကသည္ Crd-

ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔ႏွင့္ မင္းေအာင္လွိုင္ စစ္အာဏာ ရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ

 

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အာဏာသိိမ္းၿပီးကတည္းက နိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ေတြ ျဖစ္ေနတာ အခုခ်ိန္ထိလည္း မၿငိမ္သက္ေသးပါဘူးေနာ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ အာဏာသိမ္းမႈကို မလိုလားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပခဲ့တာေတြ အေစာပိုင္းမွာ အေတာ္ကို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္သူေတြ လူငယ္ေတြက စစ္ပညာသင္ယူၿပီး ရတဲ့ဘက္ကေန စစ္အာဏာရွင္ကို တိုက္ထုတ္ေတာ္လွန္ေနၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြက အခုခ်ိန္ထိရွိေနဆဲပါေနာ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြ ေသြးမေအးေသးတာကို သိရွိနိုင္ပါတယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါမွာလည္း ျမန္မာအလုပ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ခ်ီတက္လာၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔ႏွင့္ မင္းေအာင္လွိုင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲကို ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရာေပါင္းမ်ားစြာက ပါဝင္ ခ်ီတက္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကသည္ Crd-

Leave a Reply

Your email address will not be published.