ေသြးေသာက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ရန္နိုင္ေရႊ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခံရ

ေသြးေသာက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ရန္နိုင္ေရႊ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခံရ

ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္၊ ေသြးေသာက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရန္နိုင္ေရႊအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ဟု သန္လ်င္ျပည္သူ႔ကာ ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(ပကဖ) ထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၁ ရက္) ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ဖို႔ေျမလမ္းထိပ္၌ ေသနတ္ျဖင့္ ကိုးခ်က္ ပစ္ခတ္ၿပီးရွင္းလင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ “ရန္နိုင္ေရႊဟာ တရားမဝင္အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီေထာက္တိုင္ အႀကီးစားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊

ေသြးေသာက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕တြင္ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြတ္အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္”ဟု သန္လ်င္ (ပကဖ)က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕လယ္မွ KBZ ဘဏ္ ၏ ATM စက္မ်ားႏွင့္ ကားကိုပါ က်ည္ဆယ္ေတာင့္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေတာင္ပိုင္ခရိုင္ယာဥ္ထိန္း႐ုံးအား ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ရဲတစ္ဦးဒဏ္ရာျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အသိေပးသည္။

“ဒီည ၇ နာရီေလာက္မွာ သန္လ်င္တံတားဘက္ကေန ရန္ကုန္အတက္ကို ပိတ္လိုက္တယ္”ဟု သန္လ်င္ ေဒသခံတစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အနိုင္က်င့္ေနသည့္ ကရင္(ခ) ခ်စ္မိုးမွာ ယေန႔ ညပိုင္းတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္၊ ငေထြ႐ူးလမ္း၊ ေဘာ္လီေဘာကြင္းတြင္ ခ်စ္မိုးမွာ ယေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခ်ိန္က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ဆီးစပ္ထိမွန္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။crd

ေၾသးေသာက္အျဖဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သႏႅ္င္ၿမိဳ႕စီမံအုပၡ္ဳပ္ေရးအျဖဲ႕ဝင္ ရႏ္ႏိုင္ေ႐ႊ သုတ္သင္ရြင္းလင္းခံရ

 

ရႏၠဳႏၲိဳင္း သႏႅ္င္ၿမိဳ႕နယၥီမံအုပၡ္ဳပ္ေရးအျဖဲ႕ဝင္၊ ေၾသးေသာက္အျဖဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရႏ္ႏိုင္ေ႐ႊအား သုတ္သင္ရြင္းလင္းခဲ့ဟု သႏႅ္င္်ပၫ္သဴ႕ကာ ၾကယ္ေရးတျပၹဲ႕(ပကဖ) ထုတ္်ပႏ္သၫ္။

ေယန႔(ေမ ၁ ရက္) ေညန ၆ နာရီ ၁၅ မိနျစၲင္ ဖို႔ေ်မလမ္းထိပ္၌ ေသနတ္်ဖင့္ ကိုးခ္က္ ပစၡတ္ၿပီးရြင္းလင္းခဲ့သၫ္ဟဳ ဆိုသၫ္။ “ရႏ္ႏိုင္ေ႐ႊဟာ တရားမဝင္အၾကမ္းဖကၥစ္ေကာငၥီေထာကၱိဳင္ အႀကီးစား်ဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယၥီမံအုပၡ္ဳပ္ေရးေကာငၥီအျဖဲ႕ဝင္၊ ်ပၫ္သဴ႕စစ္အျဖဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊

ေၾသးေသာက္အျဖဲ႕ေခါင္းေဆာင္အ်ဖစ္ သႏႅ္င္ၿမိဳ႕ၾတင္ေဆာင္႐ၾက္ေနသူ်ဖစ္သည့္အ်ပင္ ၂၀၂ေဝ႐ျးေကာၾကၸဲၾတင္ ႀကံ့ျဖတ္အမတ္ေလာင္းအ်ဖစ္ ဝင္ေရာေက္အ႐ျးခံခဲ့သူတစ္ဦးလၫ္း်ဖစ္သၫ္”ဟု သႏႅ္င္ (ပကဖ)က ေ်ပာသၫ္။

ထို႔အ်ပင္ သႏႅ္င္ၿမိဳ႕လယၼြ KBZ ဘဏ္ ၏ ATM စကၼ္ားႏြင့္ ကားကိုပါ က္ၫၦယ္ေတာင့္်ဖင့ၸစၡတၡဲ့သည့္အ်ပင္ ေတာငၸိဳငၡ႐ိုင္ယာဥၳိႏ္း႐ုံးအား ပစၡတၡဲ့ၿပီး ရဲတစ္ဦးဒဏ္ရာ်ပင္းထႏၡဲ့ေၾကာင္းလၫ္း အသိေပးသၫ္။

“ဒီည ၇ နာရီေလာကၼြာ သႏႅ္ငၲံတားဘေကၠန ရႏၠဳႏ္အတကၠိဳ ပိတႅိဳကၱယ္”ဟု သႏႅ္င္ ေဒသခံတစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေ်ပာသၫ္။ ထို႔အ်ပင္ ဒလၿမိဳ႕နယၼြ စစ္ေကာငၥီႏြင့ၸဴးေပါင္းကာ ေဒသခံ်ပၫ္သဴမ္ားအား အႏိုငၠ္င့္ေနသည့္ ကရင္(ခ) ခ္စၼိဳးမြာ ေယန႔ ညပိုင္းၾတင္ ေသနတ္်ဖင့ၸစၡတၡံရၿပီး ေသဆုံးၾသားေၾကာင္း သိရသၫ္။

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ က္ႏၥစ္သားရျပၠက္၊ ေငၾထ႐ူးလမ္း၊ ေဘာႅီေဘာၾကင္းၾတင္ ခ္စၼိဳးမြာ ေယန႔ ေညန ၅ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခ္ိႏၠ ေသနတ္်ဖင့္ ပစၡတၡံရၿပီး ဆီးစပၴိမြႏၵဏ္ရာ်ဖင့္ ေသဆုံးခဲ့်ခင္း်ဖစ္သၫ္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.