ကိုကာကိုလာကုမၸဏီကို ဝယ္ယူၿပီး ကိုကိန္းျပန္ထည့္မယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တဲ့ အီလြန္မက္ခ္

ကိုကာကိုလာကုမၸဏီကို ဝယ္ယူၿပီး ကိုကိန္းျပန္ထည့္မယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တဲ့ အီလြန္မက္ခ္


ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံးသူေဌးႀကီးျဖစ္တဲ့ အီလြန္မက္ခ္ကေတာ့ မၾကာေသးခင္ကမွ တြစ္တာကိုဝယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အခုအခါမွာ သူ႔ဆႏၵေနာက္တစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီကိုဝယ္ယူလိုတာျဖစ္ၿပီး သူဝယ္လိုက္ပါက ကိုကိန္းျပန္ထည့္မယ္လို႔ ကတိျပဳလိုက္တာပါ။

သူက တြစ္တာမွာ အခုလိုတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ေနာက္ဝယ္မွာကေတာ့ ကိုကာကိုလာျဖစ္ၿပီး ကိုကင္းျပန္ထည့္မယ္” လို႔ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္က ကၽြန္ုပ္တို႔ၾကားခဲ့ဖူးသမၽွထဲမွာ ႐ူးသြပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္က တြစ္တာက အႀကီးအက်ယ္ပြဲဆူေစခဲ့ပါတယ္။ ကာဗြန္နိတ္အခ်ိဳရည္အတြက္ မက္ခ္ရဲ့အျမင္ကို လူအမ်ားစုက အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အသုံးျပဳသူတစ္ဦးက “မင္းအေၾကာင္းသိပ္မသိေပမဲ့ ပိုင္ရွင္အသစ္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ငါသေဘာက်တယ္” လို႔တြစ္တာကိုဝယ္ယူလိုက္တဲ့အတြက္ သေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာပါ။

ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ “သူက စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သူျဖစ္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ကမၻာ့ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူ” လို႔ ခ်ီးက်ဴးခဲ့တာပါ။

အျခား ဆိုးရြားတဲ့ ကြန္မန႔္ေတြလည္း ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ သုံးစြဲသူတစ္ဦးကေတာ့ “ဒါက Kanye West အဆင့္အ႐ူးပဲ” လို႔ ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့တာပါ။
Credit

ကိုကာကိုလာကုမၸဏီကို ဝယ္ယူၿပီး ကိုကိန္းျပန္ထည့္မယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တဲ့ အီလြန္မက္ခ္

 

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံးသူေဌးႀကီးျဖစ္တဲ့ အီလြန္မက္ခ္ကေတာ့ မၾကာေသးခင္ကမွ တြစ္တာကိုဝယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အခုအခါမွာ သူ႔ဆႏၵေနာက္တစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီကိုဝယ္ယူလိုတာျဖစ္ၿပီး သူဝယ္လိုက္ပါက ကိုကိန္းျပန္ထည့္မယ္လို႔ ကတိျပဳလိုက္တာပါ။

သူက တြစ္တာမွာ အခုလိုတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ေနာက္ဝယ္မွာကေတာ့ ကိုကာကိုလာျဖစ္ၿပီး ကိုကင္းျပန္ထည့္မယ္” လို႔ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္က ကၽြန္ုပ္တို႔ၾကားခဲ့ဖူးသမၽွထဲမွာ ႐ူးသြပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္က တြစ္တာက အႀကီးအက်ယ္ပြဲဆူေစခဲ့ပါတယ္။ ကာဗြန္နိတ္အခ်ိဳရည္အတြက္ မက္ခ္ရဲ့အျမင္ကို လူအမ်ားစုက အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အသုံးျပဳသူတစ္ဦးက “မင္းအေၾကာင္းသိပ္မသိေပမဲ့ ပိုင္ရွင္အသစ္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ငါသေဘာက်တယ္” လို႔တြစ္တာကိုဝယ္ယူလိုက္တဲ့အတြက္ သေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာပါ။

ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ “သူက စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သူျဖစ္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ကမၻာ့ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူ” လို႔ ခ်ီးက်ဴးခဲ့တာပါ။

အျခား ဆိုးရြားတဲ့ ကြန္မန႔္ေတြလည္း ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ သုံးစြဲသူတစ္ဦးကေတာ့ “ဒါက Kanye West အဆင့္အ႐ူးပဲ” လို႔ ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့တာပါ။
Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.