ကံထူးရွင္သူေဌးေလာင္း 3D Live တိုက္ရိုက္ၾကည့္နိုင္ၿပီ…

ကံထူးရွင္သူေဌးေလာင္း 3D Live တိုက္ရိုက္ၾကည့္နိုင္ၿပီ…

ကံထူးရွင္သူေဌးေလာင္း 3D Live တိုက္ရိုက္ၾကည့္နိုင္ၿပီ…(အားလုံးေပါက္ၾကပီး ကံေကာင္းၾကပါေစ………)

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ျပထားသည္။

အဖိုးထိုက္တန္ေသာ ထီေပါက္ဂါထာ

ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေဝ မမ သာဝကာနံဘိကၡဴနံ ပထမံ သလာကံဂဏုႏၲာနံ ယဒိဒံ ေကာ႑ဓာေနာဧေတန သစၥ ဝေဇၧ ဧဝံေမေဟာတု ။ ရွားပါးၿပီး အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဂါထာတစ္ခုပါ။

ယခုလိုခက္ခဲေနတဲ့ကာလမွာ ကံကိုယုံ သုံးလုံးကို အားျပဳထိုးေနၾကတာေလးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္…ေပါက္ၾကပါေစ ေအာင္ၾကပါေစဗ်ာ အလြန္အကၽြံ့ေတြေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လို႔ေတာ့ သတိေပးပါရေစေနာ္။…

ရွိတာေလးေခၽြတာစားရင္း စုေဆာင္းၾကဖို႔လည္း သတိေပးပါရေစ။ က်န္းမာေရးအတြက္ဆိုတာ လက္ထဲပိုက္ဆံေလးရွိေနမွ ေတာင့္ခံနိုင္မွာမို႔ပါ…ဘုရားတရားေလးလည္းလုပ္ လႉလည္းလႉ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ၾကၿပီး ဒီကပ္ႀကီးကို ေက်ာ္လႊားၾကရေအာင္ေနာ္။…

ဘယ္အခ်ိန္ေသၾကရမယ္မွန္းမသိ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ခ်င္ေပ်ာက္ေနတဲ့ေခတ္မွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မုန္းေနမယ့္အစား ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔အတူ ခ်စ္တဲ့သူူကို ခ်စ္တယ္လို႔ေျပာပါ။…

ေန႔တိုင္းေျပာပါ။အားလုံးေဘးရန္ကင္းၾကပါေစေနာ္။ ထိုးထားတဲ့သူေတြ ေပါက္ၾကပါေစေနာ္။…ခ်စ္ခင္ေလးစားလၽွက္ Crd…

႐ုပ္သံၾကည့္ရန္👇👇

ကံထူးရွင္သူေဌးေလာင္း 3D Live တိုက္ရိုက္ၾကည့္နိုင္ၿပီ…(အားလုံးေပါက္ၾကပီး ကံေကာင္းၾကပါေစ………)

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုလိုခက္ခဲေနတဲ့ကာလမွာ ကံကိုယုံ သုံးလုံးကို အားျပဳထိုးေနၾကတာေလးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္…ေပါက္ၾကပါေစ ေအာင္ၾကပါေစဗ်ာ အလြန္အကၽြံ့ေတြေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လို႔ေတာ့ သတိေပးပါရေစေနာ္။…

 

ရွိတာေလးေခၽြတာစားရင္း စုေဆာင္းၾကဖို႔လည္း သတိေပးပါရေစ။ က်န္းမာေရးအတြက္ဆိုတာ လက္ထဲပိုက္ဆံေလးရွိေနမွ ေတာင့္ခံနိုင္မွာမို႔ပါ…ဘုရားတရားေလးလည္းလုပ္ လႉလည္းလႉ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ၾကၿပီး ဒီကပ္ႀကီးကို ေက်ာ္လႊားၾကရေအာင္ေနာ္။…

ဘယ္အခ်ိန္ေသၾကရမယ္မွန္းမသိ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ခ်င္ေပ်ာက္ေနတဲ့ေခတ္မွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မုန္းေနမယ့္အစား ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔အတူ ခ်စ္တဲ့သူူကို ခ်စ္တယ္လို႔ေျပာပါ။…

ေန႔တိုင္းေျပာပါ။အားလုံးေဘးရန္ကင္းၾကပါေစေနာ္။ ထိုးထားတဲ့သူေတြ ေပါက္ၾကပါေစေနာ္။…ခ်စ္ခင္ေလးစားလၽွက္ Crd…

Leave a Reply

Your email address will not be published.