တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေလာ့ေဒါင္းခ်တာေၾကာင့္ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္တင္ကုန္ခ်သေဘၤာမ်ာျပည့္က်ပ္ေန…

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေလာ့ေဒါင္းခ်တာေၾကာင့္ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္တင္ကုန္ခ်သေဘၤာမ်ာျပည့္က်ပ္ေန…

ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္း ေစာင့္ဆိုင္းသေဘၤာမ်ား ျပည့္က်ပ္ေနဆဲ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေလာ့ေဒါင္းခ်တာေၾကာင့္ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္တင္ကုန္ခ် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနရတဲ့ သေဘၤာမ်ား မ်ားျပားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာ စင္ကာပူက ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံး ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ ရွန္ဟိုင္းက ကမၻာ့အႀကီးဆုံးႏွင့္ အလုပ္အမ်ားဆုံး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုအထိ သရဖူ ဆက္ေဆာင္းထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းကို ၁၈၄၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ စီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးမႈ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အေရးပါတဲ့ ဆိပ္ကမ္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္မႈ အႀကီးမားနိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့တာမွာ နိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း Shanghai International Port က တ႐ုတ္ျပည္ရဲ့ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကြန္တိန္နာ အဝင္အထြက္အရ ၾကည့္လၽွင္ ယမန္ႏွစ္မွာ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းက TEU ၄၇ သန္းေက်ာ္ ကိုင္တြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဥေရာပရဲ့ အႀကီးမားဆုံး ဆိပ္ကမ္း Rotterdam က ယမန္ႏွစ္မွာ TEU ၁၅.၃ သန္းမၽွသာ ကိုင္တြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးကြန္တိန္နာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္တဲ့ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္းကို ဝန္ထမ္းေတြ လာလို႔မရတဲ့အတြက္ ဆိပ္ကမ္းထဲ ရွိေနတဲ့ ဝန္ထမ္းအင္အား အနည္းငယ္ျဖင့္ မနိုင္ဝန္ ထမ္းေနၾကရပါတယ္။

FleetMon မွ ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကို statista.com က ေရပုံကားခ်ပ္ chart ေပၚ မွာ သေဘၤာမ်ားကို ေနရာခ်ၿပီး အင္ဖိုဂရပ္ဖစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး တင္ျပပါတယ္။

FleetMon က သေဘၤာေတြမွာ သုံးစြဲတဲ့ Automatic Identification Systems (AIS) မွ ေပးပို႔တဲ့ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သေဘၤာမ်ားရဲ့ တည္ေနရာ ထုတ္ျပန္ေပးေနတဲ့ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အလ်ား မီတာ ၂၀ ေက်ာ္တဲ့ ေရယာဥ္တိုင္း AIS ျဖင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ အဆက္မျပတ္ ပုံမွန္ ေပးပို႔ၾကရပါတယ္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားမွာ သေဘၤာအမည္၊ အေခၚသညာသေကၤတ၊ ေရယာဥ္အမ်ိဳးအစား၊ GPS တည္ေနရာ အစရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.