လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမျဖဈလာတဲ့ စဈကိုင္းတိုင္းမြာPDFေတြ ဦးစီးၿပီ(႐ုပ္/သံ)

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမျဖဈလာတဲ့ စဈကိုင္းတိုင္းမြာPDFေတြ ဦးစီးၿပီ(႐ုပ္/သံ)

ေရြဘိုနဲ႔ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အၾကား ျဖတ္သန္းတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို PDF ေတြစစ္ေဆး

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရြဘိုၿမိဳ႕နဲ႔ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အၾကား ျဖတ္သန္းသြားလာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြမြာ စဈအုပ္စုနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို မသယ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ နယ္ေျမစိုးမိုးနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စစ္အုပ္စုပိုင္ Mytel Sim Card အသုံးျပဳသူေတြကိုပါ

အျပစ္ေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ Khin U Local Guerrilla Force (KUGF) က သတင္းထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ ဒီေကန႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွာ Khin U Local Guerrilla Force (KUGF) ၊နတ္ဆိုးေျပာက္ၾကား (ပ.က.ဖ)/ ၅/မဟူရာကၽြဲရိုင္းအဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။

အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု ထုတ္ကုန္ေတြကို သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးတာနဲ႔ Mytel Sim Card အသုံးျပဳသူေတြကို အျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ KUGF က ဆိုပါတယ္။
crd

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမျဖဈလာတဲ့ စဈကိုင္းတိုင္းမြာPDFေတြ ဦးစီးၿပီ(႐ုပ္/သံ)

 

ေရြြဘိုနဲ႔ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အၾကား ျဖတ္သန္းတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို PDF ေတြစစ္ေဆး

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရြြဘိုၿမိဳ႕နဲ႔ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အၾကား ျဖတ္သန္းသြားလာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြမြာ စဈအုပ္စုနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို မသယ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ နယ္ေျမစိုးမိုးနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စစ္အုပ္စုပိုင္ Mytel Sim Card အသုံးျပဳသူေတြကိုပါ

အျပစ္ေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ Khin U Local Guerrilla Force (KUGF) က သတင္းထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ ဒီေကန႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွာ Khin U Local Guerrilla Force (KUGF) ၊နတ္ဆိုးေျပာက္ၾကား (ပ.က.ဖ)/ ၅/မဟူရာကၽြဲရိုင္းအဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။

အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု ထုတ္ကုန္ေတြကို သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးတာနဲ႔ Mytel Sim Card အသုံးျပဳသူေတြကို အျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ KUGF က ဆိုပါတယ္။
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.