နိုင္ငံတစ္ဝန္း လၽွပ္စစ္မီး အလွည့္က်စနစ္ စတင္က်င့္သုံးမည့္ အခ်ိန္ေၾကျငာ

နိုင္ငံတစ္ဝန္း လၽွပ္စစ္မီး အလွည့္က်စနစ္ စတင္က်င့္သုံးမည့္ အခ်ိန္ေၾကျငာ

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္း ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး လၽွပ္စစ္မီး ၄ နာရီလာ ၊ ၁၂ နာရီ မီးျပတ္သည့္စနစ္ စတင္က်င့္သုံးေနေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အလြန္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္မ်ားအလိုက္ ၄ နာရီမီးေပး၊ ၁၂ နာရီ မီးျပတ္သည့္စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။

“အရင္က A ‌B အုပ္စု ႏွစ္ခုပဲရွိရင္ အဲဒါကို အုပ္စု ၄ ခု အျဖစ္ ထပ္ခြဲတယ္။ မီးလာ မီးျပတ္ကေတာ့ ၄ နာရီလာ ၊ ၄ နာရီ မီးျပတ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခြဲလိုက္တဲ့ အုပ္စုက မ်ားေတာ့ ၄ နာရီ မီးရၿပီး ကိုယ့္အလွည့္ျပန္ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္စု ၃ ခု မီး အလွည့္က်ေပးတာကို ျပန္ေစာင့္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ၄ နာရီမီးရၿပီးရင္
၁၂ နာရီ မီးျပတ္သြားမယ္။

ေနာက္ၿပီး ၾကားထဲမွာ ဝန္အားလုံး၀ မနိုင္လို႔ ေလၽွာ့ခ်ရတာမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း မီးေပးခ်င္မွလည္း ေပးနိုင္တယ္။ မိုးရြာရင္ေတာ့ ေရအားလၽွပ္စစ္ဘက္က ဓာတ္အားပိုရလာရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း မီးလာခ်ိန္တိုးသြားမွာပါ” ဟု လၽွပ္စစ္ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ယမန္ေန႔ည ၉ နာရီက System Break Down ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး မီးျပတ္သြားေၾကာင္း၊ ည ၁၀ နာရီဝန္းက်င္မွ ျပန္လာၿပီး မၾကာမီ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ မီးထပ္ျပတ္သြားသည္ဟု သိရွိရသည္။

“မီးကဗ်ာ ဆင့္—– ေခြးေမၽွာ္ရသလိုပဲ..။ ပူကပူ.. မီးကမလာ….ဟို အာဏာ သိမ္းတဲ့ မအလကိုပဲ လွိမ့္ဆဲေနတာပဲ။ အရင္ေခတ္( NLD အစိုးရ) မွာ မီးမွန္လိုက္တာမွ မီတာခ တက္မွာစိုးလို႔ေတာင္ ပိတ္ထားရတာ။ မအလတက္မွပဲ ခံလိုက္ရတဲ့ ဒုကၡေတြ.. မအလ ေသလည္း မေသနိုင္ဘူး..ျပည္သူေတြကို ဒုကၡေပးေနတာ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။crd

နိုင္ငံတစ္ဝန္း လၽွပ္စစ္မီး အလွည့္က်စနစ္ စတင္က်င့္သုံးမည့္ အခ်ိန္ေၾကျငာ

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္း ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး လၽွပ္စစ္မီး ၄ နာရီလာ ၊ ၁၂ နာရီ မီးျပတ္သည့္စနစ္ စတင္က်င့္သုံးေနေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အလြန္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္မ်ားအလိုက္ ၄ နာရီမီးေပး၊ ၁၂ နာရီ မီးျပတ္သည့္စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။

“အရင္က A ‌B အုပ္စု ႏွစ္ခုပဲရွိရင္ အဲဒါကို အုပ္စု ၄ ခု အျဖစ္ ထပ္ခြဲတယ္။ မီးလာ မီးျပတ္ကေတာ့ ၄ နာရီလာ ၊ ၄ နာရီ မီးျပတ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခြဲလိုက္တဲ့ အုပ္စုက မ်ားေတာ့ ၄ နာရီ မီးရၿပီး ကိုယ့္အလွည့္ျပန္ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္စု ၃ ခု မီး အလွည့္က်ေပးတာကို ျပန္ေစာင့္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ၄ နာရီမီးရၿပီးရင္၁၂ နာရီ မီးျပတ္သြားမယ္။

 

ေနာက္ၿပီး ၾကားထဲမွာ ဝန္အားလုံးဝ မနိုင္လို႔ ေလၽွာ့ခ်ရတာမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း မီးေပးခ်င္မွလည္း ေပးနိုင္တယ္။ မိုးရြာရင္ေတာ့ ေရအားလၽွပ္စစ္ဘက္က ဓာတ္အားပိုရလာရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း မီးလာခ်ိန္တိုးသြားမွာပါ” ဟု လၽွပ္စစ္ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ယမန္ေန႔ည ၉ နာရီက System Break Down ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး မီးျပတ္သြားေၾကာင္း၊ ည ၁၀ နာရီဝန္းက်င္မွ ျပန္လာၿပီး မၾကာမီ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ မီးထပ္ျပတ္သြားသည္ဟု သိရွိရသည္။

“မီးကဗ်ာ ဆင့္—– ေခြးေမၽွာ္ရသလိုပဲ..။ ပူကပူ.. မီးကမလာ….ဟို အာဏာ သိမ္းတဲ့ မအလကိုပဲ လွိမ့္ဆဲေနတာပဲ။ အရင္ေခတ္( NLD အစိုးရ) မွာ မီးမွန္လိုက္တာမွ မီတာခ တက္မွာစိုးလို႔ေတာင္ ပိတ္ထားရတာ။ မအလတက္မွပဲ ခံလိုက္ရတဲ့ ဒုကၡေတြ.. မအလ ေသလည္း မေသနိုင္ဘူး..ျပည္သူေတြကို ဒုကၡေပးေနတာ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.