နိုင္ငံတကာ အာကသစခန္းကေန လွမ္းရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံတပုံက ေျပာျပေနေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအတြက္ သတိေပးစာ

နိုင္ငံတကာ အာကသစခန္းကေန လွမ္းရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံတပုံက ေျပာျပေနေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအတြက္ သတိေပးစာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ တြင္ နိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္းမွ ရိုက္ယူခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရတြင္ ပါလာသည့္ ႏုန္းအနည္မ်ား ပင္လယ္တြင္းအထိ ထိုးထြက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပုံကို အေမရိကန္ အာကာသ အဖြဲ႕အစည္း (နာဆာ)က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ၌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တင္ခဲ့သည္။

ယင္းပို႔စ္အား ကြန္မန႔္ေရးသူ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ ျမန္မာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္၊ မွတ္ခ်က္ အမ်ားစုမွာ beautiful, amazing, awesome, colorful စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ Tun Winn အေကာင့္ပိုင္ရွင္က အမ်ားႏွင့္ မတူစြာ ကြန္မန႔္ေပးသည္မွာ သတိျပဳဖြယ္ ေကာင္းလွသျဖင့္ သူေရးသည္ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို၍ ေအာက္ပါအတိုင္း မၽွေဝပါသည္။

“ဒီပုံကို တင္ၿပီး နာဆာ ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကားက ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာ တေလၽွာက္က အေပၚယံ ေျမသားေတြ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ ႂကြယ္ဝတဲ့ ေျမဆီေတြ အားလုံးနီးပါးဟာ အတိုက္စားခံရၿပီး ဧရာဝတီထဲကို ေရာက္၊ ၿပီးေတာ့မွ ပင္လယ္ထဲကို ေရာက္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုပါ။

 

ေလာဘႀကီးလြန္းတဲ့ ခရိုနီေတြနဲ႔ လာဘ္စားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြေၾကာင့္ စကၠန႔္နဲ႔အမၽွ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းေနၾကလို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အဖိုးတန္ ေျမသားေတြ ပင္လယ္ထဲအထိ ေမ်ာပါ ဆုံးရႈံးေနတယ္ဆိုတဲ့ အရွိတရားကို ျမင္တတ္ၾကပါဗ်ာ။

ဒီဆိုးရြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လို ကာကြယ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကပါ ျပင္ဆင္ၾကပါ။ beautiful, amazing, awesome, colorful စသျဖင့္ မေျပာၾကပါနဲ႔။”crd

နိုင္ငံတကာ အာကသစခန္းကေန လွမ္းရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံတပုံက ေျပာျပေနေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအတြက္ သတိေပးစာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ တြင္ နိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္းမွ ရိုက္ယူခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရတြင္ ပါလာသည့္ ႏုန္းအနည္မ်ား ပင္လယ္တြင္းအထိ ထိုးထြက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပုံကို အေမရိကန္ အာကာသ အဖြဲ႕အစည္း (နာဆာ)က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ၌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တင္ခဲ့သည္။

 

ယင္းပို႔စ္အား ကြန္မန႔္ေရးသူ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ ျမန္မာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္၊ မွတ္ခ်က္ အမ်ားစုမွာ beautiful, amazing, awesome, colorful စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ Tun Winn အေကာင့္ပိုင္ရွင္က အမ်ားႏွင့္ မတူစြာ ကြန္မန႔္ေပးသည္မွာ သတိျပဳဖြယ္ ေကာင္းလွသျဖင့္ သူေရးသည္ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို၍ ေအာက္ပါအတိုင္း မၽွေဝပါသည္။

“ဒီပုံကို တင္ၿပီး နာဆာ ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကားက ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာ တေလၽွာက္က အေပၚယံ ေျမသားေတြ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ ႂကြယ္ဝတဲ့ ေျမဆီေတြ အားလုံးနီးပါးဟာ အတိုက္စားခံရၿပီး ဧရာဝတီထဲကို ေရာက္၊ ၿပီးေတာ့မွ ပင္လယ္ထဲကို ေရာက္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုပါ။

ေလာဘႀကီးလြန္းတဲ့ ခရိုနီေတြနဲ႔ လာဘ္စားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြေၾကာင့္ စကၠန႔္နဲ႔အမၽွ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းေနၾကလို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အဖိုးတန္ ေျမသားေတြ ပင္လယ္ထဲအထိ ေမ်ာပါ ဆုံးရႈံးေနတယ္ဆိုတဲ့ အရွိတရားကို ျမင္တတ္ၾကပါဗ်ာ။

ဒီဆိုးရြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လို ကာကြယ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကပါ ျပင္ဆင္ၾကပါ။ beautiful, amazing, awesome, colorful စသျဖင့္ မေျပာၾကပါနဲ႔။”crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.