ကိုမေနာ ကေတာ့ မထင္ရဘူးေနာ္..႐ုပ္သံဖိုင္တာ ဝင္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

ကိုမေနာ ကေတာ့ မထင္ရဘူးေနာ္..႐ုပ္သံဖိုင္တာ ဝင္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

အဆိုေတာ္ မေနာနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ၾကားက လူေတြမသိေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း လုံးဝထင္မထားဘူး

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္..

credit,.ဗြီဒီယို…

အဆိုေတာ္ မေနာနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ၾကားက လူေတြမသိေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း လုံးဝထင္မထားဘူး

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္,.

credit,.ဗြီဒီယို…

 

အဆိုေတာ္ မေနာနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ၾကားက လူေတြမသိေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း လုံးဝထင္မထားဘူး

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္,.

credit,.ဗြီဒီယို…

အဆိုေတာ္ မေနာနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ၾကားက လူေတြမသိေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း လုံးဝထင္မထားဘူး

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္,.

credit,.ဗြီဒီယို…

 

အဆိုေတာ္ မေနာနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ၾကားက လူေတြမသိေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း လုံးဝထင္မထားဘူး

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္,.

credit,.ဗြီဒီယို…

အဆိုေတာ္ မေနာနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ၾကားက လူေတြမသိေသးတဲ့ဇာတ္လမ္း လုံးဝထင္မထားဘူး

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္,.

credit,.ဗြီဒီယို…

credit

Unicode

ကိုမေနာ ကေတာ့ မထငျရဘူးေနာျ..႐ုပႀသံဖိုငၾတာ ဝငၾကႇျည့လိုကေၾတာ့
အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ..

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

 

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

အဆိုေတာျ မေနာနဲ႔ စိုးမွတျနန်ဒာတို႔ကွားက လူတွမေသိေသးတဲ့ဇာတၾလျမး လုံးဝထငျမထားဘူး

ေအာကၾတႇငျရဳပႀသံဖိုငေျဖာျပႇထားပါတၾယ,.

credit,.ဗွီဒီယို…

Leave a Reply

Your email address will not be published.