ျပည္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ ၅ သိန္းေက်ာ္ေၾကာင့္ NUG ကို တရားဝင္ျမန္မာအစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္က ၾကားနာ

ျပည္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ ၅ သိန္းေက်ာ္ေၾကာင့္ NUG ကို တရားဝင္ျမန္မာအစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္က ၾကားနာ

ျပည္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ ၅ သိန္းေက်ာ္ေၾကာင့္ NUG ကို တရားဝင္ျမန္မာအစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္

နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္က ၾကားနာ၊ Democracy For Myanmar Groupႏွင့္ နယူးဇီးလန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတြ႕ဆုံ

 

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုလိုက္သည့္ လက္မွတ္ေပါင္း ၅ သိန္းေၾကာင့္

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ NUG ကို နယူးဇီလန္နိုင္ငံက တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ နယူးဇီလန္ လႊတ္ေတာ္တြင္

ၾကားနာပြဲမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယူးဇီလန္ေရာက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

နယူးဇီလန္အစိုးရက NUG ကို ျမန္မာျပည္၏တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏

 

လက္မွတ္စုစုေပါင္း ၅ သိန္း ေက်ာ္ေၾကာင့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ၾကားနာပြဲကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

NUGကို တရားဝင္ ျမန္မာအစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္၏ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ၾကားနာပြဲသို႔

Democracy For Myanmar Group တင္​ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ မတင္မမဦးက onlineျဖင့္တက္​ေရာက္ခဲ့ၿပီး

နယူးဇီလန္ ပါလီမန္နိုင္ငံျခား​ေရး၊ကုန္သြယ္​ေရး၊ ကာကြယ္ေရးရာေကာ္မတီထံသို႔ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ တင္ျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 

အဆိုပါ တင္ျပခ်က္ကို ျမန္မာ့ ဒီမိုက​ေရစီ​ေရးမွာ နစ္​ေပါင္း၃၀​ေက်ာ္တစ္စိုက္မတ္မတ္ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး

နယူးဇီလန္အလုပ္သမား သမဂမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ေဟာင္း Mr. Ross Wilson ကေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ Democracy For Myanmar Group က နယူးဇီးလန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ဓာတ္ပုံ- နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္ျမင္ကြင္း။

credit

***********

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.