သူမကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အလြမ္းေျပပုံေလးေတြတင္ေပးလာရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း..

သူမကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အလြမ္းေျပပုံေလးေတြတင္ေပးလာရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း..

ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုႀကီးလည္းရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးျပႆနာတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြေရွ႕က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းက ခ်စ္စရာပုံေလးေတြတင္လာၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ေမးလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ယြန္းယြန္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ေျဖခဲ့ေပးၾကေနာ္။crd

သူမကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အလြမ္းေျပပုံေလးေတြတင္ေပးလာရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း..

ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုႀကီးလည္းရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးျပႆနာတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြေရွ႕က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းက ခ်စ္စရာပုံေလးေတြတင္လာၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ေမးလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ယြန္းယြန္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ေျဖခဲ့ေပးၾကေနာ္။crd

သူမကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အလြမ္းေျပပုံေလးေတြတင္ေပးလာရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း..

ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုႀကီးလည္းရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးျပႆနာတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြေရွ႕က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းက ခ်စ္စရာပုံေလးေတြတင္လာၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ေမးလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ယြန္းယြန္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ေျဖခဲ့ေပးၾကေနာ္။crd

သူမကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အလြမ္းေျပပုံေလးေတြတင္ေပးလာရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း..

ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုႀကီးလည္းရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးျပႆနာတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြေရွ႕က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းက ခ်စ္စရာပုံေလးေတြတင္လာၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ေမးလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ယြန္းယြန္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ေျဖခဲ့ေပးၾကေနာ္။crd

သူမကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အလြမ္းေျပပုံေလးေတြတင္ေပးလာရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း..

ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုႀကီးလည္းရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးျပႆနာတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြေရွ႕က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းက ခ်စ္စရာပုံေလးေတြတင္လာၿပီး ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေမ့ေနၾကၿပီလားလို႔ ေမးလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ယြန္းယြန္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ေျဖခဲ့ေပးၾကေနာ္။crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*