သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ေ႐ႊ႐ူပါဦး ကေတ ာ့တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တေယာက္ထ ဖစ္ပါ တယ္ေနာ္

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

 

အဲ့ဒိလို တပ္မေတာ္ေထာက္ ခံေပးသူမို႔ သူမနဲ႔ဓာတ္ပုံတြဲ ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္သားေတြလဲ ရွိခဲ့ ပါတယ္ အဲ့ဒိလိုေ႐ႊ႐ူပါဦးနဲ႔ဓာတ္ပုံ တြဲ႐ိုက္တဲ့ စစ္သားတိုင္း တိုက္ပြဲမွာ က်ဆုံးကုန္ တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့ပါတယ္

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

အဲ့ဒိလို သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့တဲ့ အေပၚျမန္မာက ာတြန္းဆရာေတြက သူမကို သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းတပုဒ္ကိုေရးဆြဲ ခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒိလို ေရးဆြဲတဲ့ အေပၚသ႐ုပ္ေဆာင္ ေ႐ႊ႐ူပါဦးက အခုလိုပဲတုန႔္ျပန္ခဲ့ပါတယ္

ကိုယ္ေတြနဲ႔ ဓာတ္ပုံတြဲ႐ိုက္ဖူးသူမွန္သမွ်ေသတယ္ဆိုတာ ဒီေန႔အထိမရွိခဲ့ဖူးဘူ
သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

 

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…
အျပင္မွာ အကုန္အလတ္ႀကီးေတြဘဲ

ေသမွာမေၾကာက္လို႔လည္း စစ္သားလုပ္ေနတာ

တမင္လုပ္ႀကံတိုက္ခိုက္ေနတာအသိအသာႀကီးမို႔

လူေျပာလူယုံ ေခြးေျပာေခြးယုံဘဲမရွက္ဘူးလား Lol
သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…

 

သူမကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ထားတဲ့ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး…
အဲ့ဒိလိုတုန႔္ျပန္ ခဲ့တဲ့ အေပၚပရိတ္သတ္ႀကီးရဲ႕ အျမင္ေလးေတြကိုလဲ ေကာမန႔္မွာမွတ္ခ်က္ေလးေတြေရးေပးခဲ့ၾက ပါအုံးေနာ္

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.