ပုံတူ႐ုပ္ထုျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားမွာ လႉဒါန္းျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ မတ္မတ္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္

ပုံတူ႐ုပ္ထုျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားမွာ လႉဒါန္းျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ မတ္မတ္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကို ႐ုပ္ ထုျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားမွာ လႉဒါန္းလို က္တဲ့ ျပည္သူမ်ား

သ႐ုပ္ေဆာင္သ င္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ျ ပင္လွတဲ့သ႐ု ပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအ တူနဲ႔က် ရာဇာတ္ေကာ င္ေတြမွာအေကာင္း ဆုံးသ႐ုပ္ေ ဆာ င္နိုင္ခဲ့တာေၾကာ င့္ပရိတ္ သတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ကိုအခိုင္အ မာရရွိထားပါတ ယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါ မွာဆိုရင္ျပည္သူ မ်ားကသ႐ု ပ္ေဆာင္သင္ဇာဝ င့္ေက်ာ္ကို႐ု ပ္ထုျပဳလုပ္ၿပီးဘုရား မွာလႉဒါန္း လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ကိုအ ခုလိုေျပာျ ပေပးသြား မွာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

ျပည္သူမ်ား ကသ႐ုပ္ေဆာင္သင္ ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကို႐ုပ္ထုျပဳ လုပ္ၿပီးဘု ရားမွာလႉဒါန္းလို က္တဲ့ပုံရိပ္ကိုအခုလိုစာ ဖတ္ပရိတ္သ တ္ႀကီးမ်ား အတြ က္ျပန္လည္ တင္ဆက္ေ ပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။ Credit;

ပုံတူ႐ုပ္ထုျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားမွာ လႉဒါန္းျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ မတ္မတ္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကို ႐ုပ္ ထုျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားမွာ လႉဒါန္းလို က္တဲ့ ျပည္သူမ်ား

သ႐ုပ္ေဆာင္သ င္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ျ ပင္လွတဲ့သ႐ု ပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအ တူနဲ႔က် ရာဇာတ္ေကာ င္ေတြမွာအေကာင္း ဆုံးသ႐ုပ္ေ ဆာ င္နိုင္ခဲ့တာေၾကာ င့္ပရိတ္ သတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ကိုအခိုင္အ မာရရွိထားပါတ ယ္ေနာ္။

အခုတစ္ခါ မွာဆိုရင္ျပည္သူ မ်ားကသ႐ု ပ္ေဆာင္သင္ဇာဝ င့္ေက်ာ္ကို႐ု ပ္ထုျပဳလုပ္ၿပီးဘုရား မွာလႉဒါန္း လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ကိုအ ခုလိုေျပာျ ပေပးသြား မွာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

ျပည္သူမ်ား ကသ႐ုပ္ေဆာင္သင္ ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကို႐ုပ္ထုျပဳ လုပ္ၿပီးဘု ရားမွာလႉဒါန္းလို က္တဲ့ပုံရိပ္ကိုအခုလိုစာ ဖတ္ပရိတ္သ တ္ႀကီးမ်ား အတြ က္ျပန္လည္ တင္ဆက္ေ ပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။ Credit;

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*