ေဝဠဳေက်ာ္ အမႈတရားရံုးမွ အမိန္႔ခ်လုိက္ျပီ see more…88

ေဝဠဳေက်ာ္ အမႈတရားရံုးမွ အမိန္႔ခ်လုိက္ျပီ see more…88


ကာမလိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ သရုပ္ေဆာင္ေဝဠဳေက်ာ္ သက္ေသတင္သည့္ အလွမယ္ သင္းသင္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ယမန္ေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ပယ္ခ်လုိက္သည္။….

ျပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၉ ရက္ရံုးခ်ိန္းတြင္တရားလုိသင္းသင္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပံုမ်ားကို ေဝဠဳေက်ာ္၏ ေရွ႕ေန႔မွ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္းသင္း ၏ေရွ႕ေန႔ ဦးေက်ာ္လတ္စုိးက ညစ္ညမ္းပံု ၂ပံုကို သက္ေသအျဖစ္ လက္မခံဘူး။…..

က်န္တဲ့ပံုကို လက္ခံတယ္။ အဲဒီပံုက ရုိးရုိးသာမန္ပံုပါ။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ မသင္းသင္းနဲ႔အတူ တြဲရိုက္ထားတဲ့ပံု။ ဒါကအရင္းတုန္းက ေဝဠဳေက်ာ္မတုိင္ခင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥပါ။ …..

အဲဒါကိုေတာ့ တရာရံုးက သကေသခံအျဖစ္လက္ခံထားသည္။ ညစ္ညမ္းပံု ၂၂ ပံုကိုလက္မခံဘူး၊ ပယ္လုိက္တယ္။ တရားလုိဘက္မွယင္းအမိန္းအေပၚ …..

လက္္ခံေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈတတ္ရန္ အစီစဥ္မရွိဘဲ တစ္ဖက္စြပ္စြဲခံရသူဘက္မွ ျပင္ဆင္မႈတက္လုိပါက အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းသိရသည္။….

မင္းသားၾကီး ေဝဠဳေက်ာ္ကို တရားရံုးမွ အမိန္႔ခ်လုိက္ျပီ ….777

ကာမလိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ သရုပ္ေဆာင္ေဝဠဳေက်ာ္ သက္ေသတင္သည့္ အလွမယ္ သင္းသင္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ယမန္ေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ပယ္ခ်လုိက္သည္။….

ျပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၉ ရက္ရံုးခ်ိန္းတြင္တရားလုိသင္းသင္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပံုမ်ားကို ေဝဠဳေက်ာ္၏ ေရွ႕ေန႔မွ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္းသင္း ၏ေရွ႕ေန႔ ဦးေက်ာ္လတ္စုိးက ညစ္ညမ္းပံု ၂ပံုကို သက္ေသအျဖစ္ လက္မခံဘူး။…..

က်န္တဲ့ပံုကို လက္ခံတယ္။ အဲဒီပံုက ရုိးရုိးသာမန္ပံုပါ။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ မသင္းသင္းနဲ႔အတူ တြဲရိုက္ထားတဲ့ပံု။ ဒါကအရင္းတုန္းက ေဝဠဳေက်ာ္မတုိင္ခင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥပါ။ …..

အဲဒါကိုေတာ့ တရာရံုးက သကေသခံအျဖစ္လက္ခံထားသည္။ ညစ္ညမ္းပံု ၂၂ ပံုကိုလက္မခံဘူး၊ ပယ္လုိက္တယ္။ တရားလုိဘက္မွယင္းအမိန္းအေပၚ …..

လက္္ခံေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈတတ္ရန္ အစီစဥ္မရွိဘဲ တစ္ဖက္စြပ္စြဲခံရသူဘက္မွ ျပင္ဆင္မႈတက္လုိပါက အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းသိရသည္။….

Leave a Reply

Your email address will not be published.