ေမ့က်န္ခဲ့တဲ့သိန္း(၄၀)ႏွင့္ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူဇနီးေမာင္ႏွံမွSee more

ေမ့က်န္ခဲ့တဲ့သိန္း(၄၀)ႏွင့္ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူဇနီးေမာင္ႏွံမွSee more

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းခရိုင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ကုန္စုံဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေဈးဝယ္လာသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေမ့က်န္ခဲ့ေသာႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အထုပ္အတြင္းပါရွိသည့္ ေငြသား က်ပ္သိန္း(၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ရတနာပစၥည္း(၇)မ်ိဳးတို႔အား ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူဇနီးေမာင္ႏွံတို႔မွ ပိုင္ရွင္ထံသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ၈ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ (၂)နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ဦးရဲေဇာ္လတ္၊ ေဒၚခင္သက္သက္ပန္ တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ခင္သက္သက္ပန္ကုန္စုံဆိုင္သို႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေဈးဝယ္ေရာက္ရွိလာၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားဝယ္ယူကာျပန္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးေဈးဝယ္လာစဥ္က ကိုင္ေဆာင္လာသည့္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴတစ္လုံးမွာ ေဈးဆိုင္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သျဖင့္ ဦးရဲေဇာ္လတ္မွ ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး နာရီဝက္ခန႔္အၾကာတြင္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး

 

၎၏အထုပ္က်န္/မက်န္ေမးျမန္းသျဖင့္ ဦးရဲေဇာ္လတ္မွ အထုပ္အားျပန္ေပးကာ ပစၥည္းမ်ားအားစစ္ေဆးေစရာေငြသားသိန္း(၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ရတနာပစၥည္း(၇)မ်ိဳးတို႔အား အျပည့္အစုံေတြ႕ရွိရၿပီးပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာကာ ျပန္ထြက္သြားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္ကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ေဈးဝယ္လာရင္း ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴတစ္လုံး ေမ့က်န္ခဲ့လို႔သိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴထဲမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အမည္းေရာင္နဲ႔ထုပ္ထားတဲ့အထဲမွာ ဘာေတြပါမွန္းမသိပါဘူး။

နာရီဝက္ေလာက္ၾကာေတာ့ အထုပ္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးျပန္ေရာက္လာၿပီး သူ႔အိတ္တစ္လုံးက်န္/မက်န္ေမးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကထုပ္ေပးၿပီးပစၥည္းေတြစစ္ခိုင္းေတာ့ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အမည္းထဲကေငြသားသိန္း(၄၀)ေက်ာ္နဲ႔ ရတနာပစၥည္း(၇)မ်ိဳးပါတာေတြ႕ရပါတယ္။

ပိုင္ရွင္ကလည္းသူ႔ပစၥည္းျပန္ရလို႔ဝမ္းသာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေက်းဇူးတင္ စကားေျပာသြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ပီတိျဖစ္ရပါတယ္”ဟု ဦးရဲေဇာ္လတ္က ေျပာျပသည္။crd

ေမ့က်န္ခဲ့တဲ့သိန္း(၄၀)ႏွင့္ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူဇနီးေမာင္ႏွံမွSee more

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းခရိုင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ကုန္စုံဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေဈးဝယ္လာသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေမ့က်န္ခဲ့ေသာႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အထုပ္အတြင္းပါရွိသည့္ ေငြသား က်ပ္သိန္း(၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ရတနာပစၥည္း(၇)မ်ိဳးတို႔အား ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူဇနီးေမာင္ႏွံတို႔မွ ပိုင္ရွင္ထံသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ၈ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ (၂)နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ဦးရဲေဇာ္လတ္၊ ေဒၚခင္သက္သက္ပန္ တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ခင္သက္သက္ပန္ကုန္စုံဆိုင္သို႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေဈးဝယ္ေရာက္ရွိလာၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားဝယ္ယူကာျပန္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးေဈးဝယ္လာစဥ္က ကိုင္ေဆာင္လာသည့္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴတစ္လုံးမွာ ေဈးဆိုင္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သျဖင့္ ဦးရဲေဇာ္လတ္မွ ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး နာရီဝက္ခန႔္အၾကာတြင္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး

၎၏အထုပ္က်န္/မက်န္ေမးျမန္းသျဖင့္ ဦးရဲေဇာ္လတ္မွ အထုပ္အားျပန္ေပးကာ ပစၥည္းမ်ားအားစစ္ေဆးေစရာေငြသားသိန္း(၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ရတနာပစၥည္း(၇)မ်ိဳးတို႔အား အျပည့္အစုံေတြ႕ရွိရၿပီးပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာကာ ျပန္ထြက္သြားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္ကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ေဈးဝယ္လာရင္း ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴတစ္လုံး ေမ့က်န္ခဲ့လို႔သိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴထဲမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အမည္းေရာင္နဲ႔ထုပ္ထားတဲ့အထဲမွာ ဘာေတြပါမွန္းမသိပါဘူး။

နာရီဝက္ေလာက္ၾကာေတာ့ အထုပ္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးျပန္ေရာက္လာၿပီး သူ႔အိတ္တစ္လုံးက်န္/မက်န္ေမးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကထုပ္ေပးၿပီးပစၥည္းေတြစစ္ခိုင္းေတာ့ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အမည္းထဲကေငြသားသိန္း(၄၀)ေက်ာ္နဲ႔ ရတနာပစၥည္း(၇)မ်ိဳးပါတာေတြ႕ရပါတယ္။

ပိုင္ရွင္ကလည္းသူ႔ပစၥည္းျပန္ရလို႔ဝမ္းသာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေက်းဇူးတင္ စကားေျပာသြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ပီတိျဖစ္ရပါတယ္”ဟု ဦးရဲေဇာ္လတ္က ေျပာျပသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.