ေထာင္ထဲမွာေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို အသိဆုံးမို႔ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္လာဖို႔ ပိုပိုရဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာ ဆု​ေတာင္းျပဳခဲ့တဲ့ ပိုင္တံခြန္

ေထာင္ထဲမွာေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို အသိဆုံးမို႔ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္လာဖို႔ ပိုပိုရဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာ ဆု​ေတာင္းျပဳခဲ့တဲ့ ပိုင္တံခြန္

အမအရင္းတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခင္ရတဲ့အဆိုေတာ္ပိုပိုရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔ရက္

ေလးမွာေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပိုပိုအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာပိုင္တံခြန္ကဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

Happy Birthday Ma Po Poေမြးေန႔ကိုအထဲမွာ ျဖတ္သန္းရတာ

ဘယ္ေလာက္နာက်င္ရလဲက်ေနာ္အသိဆုံးပါက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အျမန္ဆုံးျပန္

ထြက္လာနိုင္ပါေစလို႔အျမဲဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

အျပင္ျပန္ရာက္လာရင္ငါ့တို႔ေမာင္ႏွမေတြအရင္လိုအလုပ္ေလးေတြျပန္လုပ္ရင္းလိပ္

ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔မိ သားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္ေအာင္ႀကိဳး စားၾကမယ္

အားတင္းထားပါငါ့အမ ဆိုၿပီးနာက်င္ရတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုကိုယ္ခ်င္းစာစြာအား

တင္းထားဖို႔ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ပိုပိုအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါေစေသာကေတြကင္းေဝပါေစေနာ္။

crd

Zawgyi

အမအရင္းတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခင္ရတဲ့အဆိုေတာ္ပိုပိုရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလး

မွာေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပိုပိုအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာပိုင္တံခြန္ကဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

“Happy Birthday Ma Po Poေမြးေန႔ကိုအထဲမွာျဖတ္သန္းရတာဘယ္

ေလာက္နာက်င္ရလဲက်ေနာ္အသိဆုံးပါက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔အျမန္ဆုံးျပန္ထြက္လာနိုင္ပါေစလို႔

အျမဲ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

အျပင္ျပန္ရာက္လာရင္ငါ့တို႔ေမာင္ႏွမေတြအရင္လိုအလုပ္ေလးေတြျပန္လုပ္ရင္းလိပ္ျပာသန႔္

သန႔္နဲ႔မိသားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကမယ္အားတင္းထားပါငါ့အမ

ဆိုၿပီးနာက်င္ရတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုကိုယ္ခ်င္းစာစြာအားတင္းထားဖို႔ေျပာျပလာခဲ္ပါတယ္။ပိုပိုအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါေစေသာကေတြကင္းေဝပါေစေနာ္။Credit

ေထာင္ထဲမွာေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို အသိဆုံးမို႔ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္လာဖို႔ ပိုပိုရဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာ ဆု​ေတာင္းျပဳခဲ့တဲ့ ပိုင္တံခြန္

အမအရင္းတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခင္ရတဲ့အဆိုေတာ္ပိုပိုရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔ရက္

ေလးမွာေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပိုပိုအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာပိုင္တံခြန္ကဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

Happy Birthday Ma Po Poေမြးေန႔ကိုအထဲမွာ ျဖတ္သန္းရတာ

ဘယ္ေလာက္နာက်င္ရလဲက်ေနာ္အသိဆုံးပါက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အျမန္ဆုံးျပန္

ထြက္လာနိုင္ပါေစလို႔အျမဲဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

အျပင္ျပန္ရာက္လာရင္ငါ့တို႔ေမာင္ႏွမေတြအရင္လိုအလုပ္ေလးေတြျပန္လုပ္ရင္းလိပ္

ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔မိ သားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္ေအာင္ႀကိဳး စားၾကမယ္

အားတင္းထားပါငါ့အမ ဆိုၿပီးနာက်င္ရတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုကိုယ္ခ်င္းစာစြာအား

တင္းထားဖို႔ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ပိုပိုအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါေစေသာကေတြကင္းေဝပါေစေနာ္။

crd

Zawgyi

အမအရင္းတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခင္ရတဲ့အဆိုေတာ္ပိုပိုရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလး

မွာေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပိုပိုအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာပိုင္တံခြန္ကဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

“Happy Birthday Ma Po Poေမြးေန႔ကိုအထဲမွာျဖတ္သန္းရတာဘယ္

ေလာက္နာက်င္ရလဲက်ေနာ္အသိဆုံးပါက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔အျမန္ဆုံးျပန္ထြက္လာနိုင္ပါေစလို႔

အျမဲ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

အျပင္ျပန္ရာက္လာရင္ငါ့တို႔ေမာင္ႏွမေတြအရင္လိုအလုပ္ေလးေတြျပန္လုပ္ရင္းလိပ္ျပာသန႔္

သန႔္နဲ႔မိသားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကမယ္အားတင္းထားပါငါ့အမ

ဆိုၿပီးနာက်င္ရတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုကိုယ္ခ်င္းစာစြာအားတင္းထားဖို႔ေျပာျပလာခဲ္ပါတယ္။

 

ပိုပိုအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါေစေသာကေတြကင္းေဝပါေစေနာ္။

Credit

ေထာင္ထဲမွာေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို အသိဆုံးမို႔ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္လာဖို႔ ပိုပိုရဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာ ဆု​ေတာင္းျပဳခဲ့တဲ့ ပိုင္တံခြန္

အမအရင္းတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခင္ရတဲ့အဆိုေတာ္ပိုပိုရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔ရက္

ေလးမွာေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပိုပိုအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာပိုင္တံခြန္ကဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

Happy Birthday Ma Po Poေမြးေန႔ကိုအထဲမွာ ျဖတ္သန္းရတာ

ဘယ္ေလာက္နာက်င္ရလဲက်ေနာ္အသိဆုံးပါက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အျမန္ဆုံးျပန္

ထြက္လာနိုင္ပါေစလို႔အျမဲဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

အျပင္ျပန္ရာက္လာရင္ငါ့တို႔ေမာင္ႏွမေတြအရင္လိုအလုပ္ေလးေတြျပန္လုပ္ရင္းလိပ္

ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔မိ သားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္ေအာင္ႀကိဳး စားၾကမယ္

အားတင္းထားပါငါ့အမ ဆိုၿပီးနာက်င္ရတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုကိုယ္ခ်င္းစာစြာအား

တင္းထားဖို႔ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ပိုပိုအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါေစေသာကေတြကင္းေဝပါေစေနာ္။

crd

Zawgyi

အမအရင္းတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခင္ရတဲ့အဆိုေတာ္ပိုပိုရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔ရက္ေလးမွာေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ပိုပိုအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာပိုင္တံခြန္ကဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။“Happy Birthday Ma Po Poေမြးေန႔ကိုအထဲမွာျဖတ္သန္းရတာဘယ္

ေလာက္နာက်င္ရလဲက်ေနာ္အသိဆုံးပါက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔အျမန္ဆုံးျပန္ထြက္လာနိုင္ပါေစလို႔အျမဲ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

အျပင္ျပန္ရာက္လာရင္ငါ့တို႔ေမာင္ႏွမေတြအရင္လိုအလုပ္ေလးေတြျပန္လုပ္ရင္းလိပ္ျပာသန႔္သန႔္နဲ႔မိသားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကမယ္အားတင္းထားပါငါ့အမ

ဆိုၿပီးနာက်င္ရတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုကိုယ္ခ်င္းစာစြာအားတင္းထားဖို႔ေျပာျပလာခဲ္ပါတယ္။ပိုပိုအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါေစေသာကေတြကင္းေဝပါေစေနာ္။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*