ပုသိမ္မွာ ဆံပင္တစ္ပိႆာေဈး ေရႊေဈးနီးပါး က်ပ္သိန္း၂၀ေလာက္ရေန

ပုသိမ္မွာ ဆံပင္တစ္ပိႆာေဈး ေရႊေဈးနီးပါး က်ပ္သိန္း၂၀ေလာက္ရေန

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဆံပင္ေဈးကြက္မွာ လက္ရွိ တစ္ပိႆာကို အတိုအရွည္လိုက္ၿပီး က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ဝန္းက်င္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆံပင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

ဆံပင္ေဈးကြက္မွာ ယခင္က မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔သာအဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းေဈးကြက္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ အဝယ္ဒိုင္သို႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆံပင္ေဈးႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးငါးႏွစ္ခန႔္က တစ္ပိႆာကို က်ပ္ တစ္သိန္းမွ ေျခာက္သိန္း ေဈးကြက္အတြင္းရွိၿပီး ယခုေပါက္ေဈးမွာ ယခင္ထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္မႈရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆံပင္ဝယ္ယူရာတြင္ ကၽြတ္စ၊ အပြအရိုင္းႏွင့္ အတိုအရွည္ လက္မဆိုဒ္မ်ားမွာ ၁၂ လက္မ မွ ၃၂ လက္မအထက္ လက္မအတိုအရွည္လိုက္ၿပီး တစ္ပိႆာကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ခန႔္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆံပင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုန္ၾကမ္းကို ဆပ္ျပာျဖင့္ေရသန႔္စင္ေဆးကာ ေနပူလွန္းၿပီး အတိုအရွည္ဆိုဒ္ခြဲ၍ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ပိႆာခ်ိန္ ျပည္ပေဈးကြက္တြင္ ကီလိုႏွင့္ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျပည္ပေဈးကြက္တြင္ဆံပင္ကို ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ ဆံတု၊ ဆံထုံး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ ပါးသိုင္းေမြးအတုျပဳလုပ္ၾကၿပီး အလွကုန္ပစၥည္းကိရိယာအျဖစ္ ျပဳျပင္ၿပီးလည္း အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
crd

 

ပုသိမ္မွာ ဆံပင္တစ္ပိႆာေဈး ေရႊေဈးနီးပါး က်ပ္သိန္း၂ဝေလာက္ရေန

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဆံပင္ေစ်းကြက္မွာ လက္ရွိ တစ္ပိႆာကို အတိုအရွည္လိုက္ၿပီး က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ဝန္းက်င္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆံပင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

ဆံပင္ေစ်းကြက္မွာ ယခင္က မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔သာအဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ အဝယ္ဒိုင္သို႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆံပင္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးငါးႏွစ္ခန႔္က တစ္ပိႆာကို က်ပ္ တစ္သိန္းမွ ေျခာက္သိန္း ေစ်းကြက္အတြင္းရွိၿပီး ယခုေပါက္ေစ်းမွာ ယခင္ထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္မႈရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆံပင္ဝယ္ယူရာတြင္ ကၽြတ္စ၊ အပြအရိုင္းႏွင့္ အတိုအရွည္ လက္မဆိုဒ္မ်ားမွာ ၁၂ လက္မ မွ ၃၂ လက္မအထက္ လက္မအတိုအရွည္လိုက္ၿပီး တစ္ပိႆာကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ခန႔္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆံပင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုန္ၾကမ္းကို ဆပ္ျပာျဖင့္ေရသန႔္စင္ေဆးကာ ေနပူလွန္းၿပီး အတိုအရွည္ဆိုဒ္ခြဲ၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ပိႆာခ်ိန္ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ကီလိုႏွင့္ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ဆံပင္ကို ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ ဆံတု၊ ဆံထုံး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ ပါးသိုင္းေမြးအတုျပဳလုပ္ၾကၿပီး အလွကုန္ပစၥည္းကိရိယာအျဖစ္ ျပဳျပင္ၿပီးလည္း အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.