ထမင္းေကၽြးထားမယ့္သူမရွိလို႔ သားအရင္းဆီကေနအတိုးနဲ႔ ယူရတဲ့အေမရင္း(႐ုပ္သံ)

ထမင္းေကၽြးထားမယ့္သူမရွိလို႔ သားအရင္းဆီကေနအတိုးနဲ႔ ယူရတဲ့အေမရင္း(႐ုပ္သံ)

အသက္ႀကီးေနေပမယ့္ ဝမ္းေရးအတြက္ လမ္းမေတြထက္မွာ တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ေဈးေရာင္းေနရဆဲ အသက္ (၇၁)ႏွစ္အရြယ္အဘြား

အဘြားေဒၚခ်စ္ဘြားဟာ အသက္ (၇၁)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၆ ရပ္ကြက္၊ ၅၅ရပ္ကြက္၊ ၆၈ ရပ္ကြက္၊ ၆၉ရပ္ကြက္ေတြရဲ့လမ္းမေတြထက္မွာ တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ ေဈးလွည့္လည္ေရာင္းေနပါတယ္။

“၈ နာရီခြဲေလာက္ဆိုရင္ အိမ္ကေနတစ္ေနကုန္ထမင္းထည့္သြားတာ ညေနစာမပါဘူး၊ ေရေႏြးဓာတ္ဘူး၊ လက္ဆြဲျခင္း၊ ဟင္းေလးနဲ႔ကိုယ္စားခ်င္တာေလးေတြထည့္သြား ဟင္းမရွိရင္ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ဆိုင္ဝယ္စားတယ္ ထမင္းကေတာ့ထည့္သြားတယ္။

ညေန ၅နာရီခြဲ ၆နာရီမတ္တင္းမွအိမ္ကိုျပန္ဝင္…ဘယ္သူနဲ႔မွမေနဘူး အရင္တုန္းကေတာ့ အဘိုးႀကီးနဲ႔အဘြားႀကီး ၂ေယာက္ထဲေနတာ၊ အဘြားပိုက္ဆံအခိုးခံရတာေရာ အဘိုးႀကီးကလည္းဆုံးေတာ့ အဘြားမွာမေျပလည္ရွာေတာ့ဘူး…”ဗီဒီယိုအင္တာဗ်ဴး႐ုပ္သံအျပည့္အစုံေအာက္ဆုံးမွာပါဝင္သည္။crd

ထမင္းေကၽြးထားမယ့္သူမရွိလို႔ သားအရင္းဆီကေနအတိုးနဲ႔ ယူရတဲ့အေမရင္း(႐ုပ္သံ)

 

အသက္ႀကီးေနေပမယ့္ ဝမ္းေရးအတြက္ လမ္းမေတြထက္မွာ တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ေဈးေရာင္းေနရဆဲ အသက္ (၇၁)ႏွစ္အရြယ္အဘြား

အဘြားေဒၚခ်စ္ဘြားဟာ အသက္ (၇၁)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၆ ရပ္ကြက္၊ ၅၅ရပ္ကြက္၊ ၆၈ ရပ္ကြက္၊ ၆၉ရပ္ကြက္ေတြရဲ့လမ္းမေတြထက္မွာ တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ ေဈးလွည့္လည္ေရာင္းေနပါတယ္။

“၈ နာရီခြဲေလာက္ဆိုရင္ အိမ္ကေနတစ္ေနကုန္ထမင္းထည့္သြားတာ ညေနစာမပါဘူး၊ ေရေႏြးဓာတ္ဘူး၊ လက္ဆြဲျခင္း၊ ဟင္းေလးနဲ႔ကိုယ္စားခ်င္တာေလးေတြထည့္သြား ဟင္းမရွိရင္ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ဆိုင္ဝယ္စားတယ္ ထမင္းကေတာ့ထည့္သြားတယ္။

ညေန ၅နာရီခြဲ ၆နာရီမတ္တင္းမွအိမ္ကိုျပန္ဝင္…ဘယ္သူနဲ႔မွမေနဘူး အရင္တုန္းကေတာ့ အဘိုးႀကီးနဲ႔အဘြားႀကီး ၂ေယာက္ထဲေနတာ၊ အဘြားပိုက္ဆံအခိုးခံရတာေရာ အဘိုးႀကီးကလည္းဆုံးေတာ့ အဘြားမွာမေျပလည္ရွာေတာ့ဘူး…”ဗီဒီယိုအင္တာဗ်ဴး႐ုပ္သံအျပည့္အစုံေအာက္ဆုံးမွာပါဝင္သည္။crd

ထမင္းေကၽြးထားမယ့္သူမရွိလို႔ သားအရင္းဆီကေနအတိုးနဲ႔ ယူရတဲ့အေမရင္း(႐ုပ္သံ)

 

အသက္ႀကီးေနေပမယ့္ ဝမ္းေရးအတြက္ လမ္းမေတြထက္မွာ တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ေဈးေရာင္းေနရဆဲ အသက္ (၇၁)ႏွစ္အရြယ္အဘြား

အဘြားေဒၚခ်စ္ဘြားဟာ အသက္ (၇၁)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၆ ရပ္ကြက္၊ ၅၅ရပ္ကြက္၊ ၆၈ ရပ္ကြက္၊ ၆၉ရပ္ကြက္ေတြရဲ့လမ္းမေတြထက္မွာ တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ ေဈးလွည့္လည္ေရာင္းေနပါတယ္။

“၈ နာရီခြဲေလာက္ဆိုရင္ အိမ္ကေနတစ္ေနကုန္ထမင္းထည့္သြားတာ ညေနစာမပါဘူး၊ ေရေႏြးဓာတ္ဘူး၊ လက္ဆြဲျခင္း၊ ဟင္းေလးနဲ႔ကိုယ္စားခ်င္တာေလးေတြထည့္သြား ဟင္းမရွိရင္ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ဆိုင္ဝယ္စားတယ္ ထမင္းကေတာ့ထည့္သြားတယ္။

ညေန ၅နာရီခြဲ ၆နာရီမတ္တင္းမွအိမ္ကိုျပန္ဝင္…ဘယ္သူနဲ႔မွမေနဘူး အရင္တုန္းကေတာ့ အဘိုးႀကီးနဲ႔အဘြားႀကီး ၂ေယာက္ထဲေနတာ၊ အဘြားပိုက္ဆံအခိုးခံရတာေရာ အဘိုးႀကီးကလည္းဆုံးေတာ့ အဘြားမွာမေျပလည္ရွာေတာ့ဘူး…”ဗီဒီယိုအင္တာဗ်ဴး႐ုပ္သံအျပည့္အစုံေအာက္ဆုံးမွာပါဝင္သည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.